Обучение
Ръководство за младежки работници
HR
Обучение в 3 модула-DPO GDPR

GDPR oбучение в 3 модула:

GDPR обучение в 3 модула - 14 – 17 май 1…