Курс по Linux LPI 101

Курс Linux LPI 101 Курс Linux LPI 101 подготвя участниците за успешно преминаване на изпит и придобиване на сертификат LPIC1. Не се изискват познания и предишен опит с Линукс. Курс Linux LPI 101 от ТЕЗА покрива версия 3 (налична от 1 Април, …

Повече

Курс за DPO – Встъпително обучение на Длъжностно лице по защита на данните

  Курс за Data Protection Officer – DPO Встъпително обучение на Длъжностно лице по защита на данните – ДЛЗД Изискване на регламента към DPO: Общият регламент за защита на данните (GDPR), който ще се прилага пряко във всички държави членки …

Повече

Курс Контролна дейност на КЗЛД – правен обзор

  Курс - Правен обзор на контролната дейност на КЗЛД (във връзка с прилагането на GDPR) Контролната дейност на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е едно от правомощията на надзорния орган, регламентирани в разпоредбата на Закон за защита на …

Повече

Курс GDPR (Общ регламент относно защитата на данните)

Курс GDPR (Общ регламент относно защитата на данните - с пряко приложение от 25 май 2018 г.) Тук разказваме защо обучението по GDPR е най-важният елемент от подготовката на организациите за спазването му и защо най-добрият курс в момента се предлага …

Повече

Двугодишна програма по Компютърна Анимация за ученици

  Двугодишна програма по Компютърна Анимация за ученици В модерния свят на онлайн медии почти няма сектор, който да не работи с анимации. С двугодишна програма по Компютърна Анимация за ученици  даваме възможност на Вашите деца за кариерно ориентирано обучение …

Повече