Теза ООД има удоволствието да представи на вашето внимание покана от DIGITOUR:

Финансиране на предложения, насочена към подпомагане на малки и средни предприятия (МСП) в областта на туризма чрез подобряване на тяхната цифрова зрялост, умения и капацитет – https://digitour-project.eu/

digitour

МСП (Малки и средни предприятия) от туристическия сектор могат да кандидатстват за получаване на финансова и нефинансова подкрепа.

За да бъдат допуснати до участие, дружествата трябва да отговарят на следните критерии:

Да имат един от следните кодове на икономическа дейност (КИД), свързана с туристическия сектор:

  • 55.10: Хотели и подобни места за настаняване
  • 55.20: Туристическо и друго краткосрочно настаняване
  • 55.30: Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили
  • 79:  Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
  • Регистрация на фирмата трябва да бъде преди най-малко две финансови години, което се доказва чрез справка за актуално състояние;
  • да е малко или средно предприятие (МСП)
  • да са установени в държава-членка на ЕС или в трета държава, участваща в програмата COSME

Ваучер 1  – 1000 Евро – Краен срок на кандидатстване: 31 март 2023 г.

Туристически МСП с ниско ниво на цифрова зрялост, установени в една от страните партньори на DIGITOUR като индивидуални кандидати.

Ваучер 2  – 20 000 Евро – Краен срок на кандидатстване: 9 януари 2023 г.

Туристически МСП в партньорски консорциум. Консорциумите трябва да се състоят от минимум 2 и максимум 5 туристически МСП. Туристическите МСП, членове на консорциума трябва да отговарят на кодовете по NACE, посочени в част II (стр. 4) от настоящата покана. Координаторите на проектите (т.е. кандидатите) трябва да са установени в една от страните партньори на DIGITOUR (България, Чешката република, Дания, Франция, Германия, Италия, Сърбия, Испания); въпреки това те могат да включват в партньорството си организации, установени във всяка държава – членка на ЕС, или трета страна, участваща в програмата COSME. Избраните кандидати – МСП ще имат възможност да изберат и заплатят конкретни услуги за обучение и консултации, предлагани от одобрени доставчици на технологии, включени в платформата DIGITOUR (https://digitour-project.eu/).

Теза ООД може да интегрира с вашия уебсайт:

  1. В рамките на Ваучер 1 – Дигитален рецепционист, който да се добави към вашия сайт на хотел. Дигиталния рецепционист е система за онлайн чат, която подпомага резервациите от хората посетили сайта.
  2. В рамките на Ваучер 2 – Система за онлайн резервации, в която клиентите могат да видят всички налични опции на сайта и да резервират тези, от които се нуждаят.

Вижте по-долу приложения каталог на допустими резултати.

Приложения:

Резюме на поканата – БГ

Каталог на допустими дейности – EN (в жълто са подчертани допустимите дейности, които можем да предоставим)

Подробна покана и формуляр – БГ