Ръководство за младежки работници

Трета международна среща по проект YMEC

Между 10-11 Април 2018 в Падуа, Италия се проведе третата международна среща по проекта 2016-2-BG01-KA205-023931 – “ Young managers of the effective career development „.

Отговорен за организацията на третата международна срещата беше Eduforma Srl. Участваха и  4 партньорски организации по проекта: Active Youth – Литва; CENTER OF STRATEGIES FOR YOUTH DEVELOPMENT- Румъния; Fundacja VCC – Полша; Теза ООД- България.

Основните цели на третата среща бяха обсъждането на следните теми:

– Преглед и обсъждане на резултатите от втория интелектуална продукт „Ръководство за младежки работници“

– C1- Краткосрочно съвместно обучение – обратна връзка и резултати от проведено обучение 26 Февруари – 02 Март 2018 в Полша

– E1 – Събитие за разпространение на резултатите в Полша – фаза на организиране и подготовка

– IO3 – Практическо ръководство за стажовете – задачи и разпределение на отговорности

Третата международна среща спомогна за съгласуването на крайни срокове и важни етапи при осъществяването на действия за подпомагане на ефективната и устойчива реализация на проекта. Определиха се дейностите и очаквани резултати за периода до заключителната  международна среща по проекта през октомври 2018 г. в Полша.