Трета международна среща по проект “Gamification Methods for Educational Management”
teza-gameedu
teza-iED

teza-CSDT

Teza - Centrum - Wolontariatu
Teza - SIC

Teza - EU

Трета международна среща по проект “Gamification Methods for Educational Management”

№ 2018-2-RO01-KA205-049913 по програма Еразъм +

В периода 28 – 29 Ноември 2019 година в Келце, Полша, се проведе третата международна среща по проект № 2018-2-RO01-KA205-049913 по програма Еразъм + “Gamification Methods for Educational Management ”.

Координатор на проекта е CENTER OF STRATEGIES FOR YOUTH DEVELOPMENT – Румъния, организатор на срещата бе Regionale Centrum Woluntariatu – Полша, Теза ООД заедно с Socials Inovacijas Centrs – Литва; Institute of Entrepreneurship Development – Гърция са  останалите партньорските организации по проекта.

Общата цел на проекта е да се разработят методики и инструменти за неформално образование чрез игри за младите хора на възраст 18-29 години. Целите на проекта, които се планират да бъдат постигнати за 2 години, са:

  1. Разработване, тестване, валидиране и  разпространение на следните иновативни продукти:

– Онлайн тест за младежи – обучение за усвояване на компетенции

– Настолна игра

– Игра с карти

– Приложение за уеб и мобилни устройства

– Наръчник за младежки работници – как да използват методите на игрите в работа с младежи

Петте нови инструмента и методологии, използват прилагането на типични елементи на игра, които да бъдат тествани от 25 младежки работници в техните дейности с 100 млади хора в продължение на двегодишен период.

  1. Подобряване на професионалните умения на 25 младежки работници чрез участие в създаването на образователни методологии, използващи прилагането на типични елементи на игра и чрез тестване на 100 младежи през целия период на проекта.
  2. Изпитване на въздействието върху образованието на разработените в проекта методологии в 5 контекста на формалното образование (в Румъния, Гърция, Полша, Латвия и България).

Участниците в срещата представиха напредъка по дейностите и дискутираха основни моменти в работата по проекта през следващата 1 година. Обсъдени и приети бяха методи за управление, комуникацията, мониторинг и оценка, управление на риска и разпространение и използване на резултатите.

Поставиха се срокове и критични точки в изпълнението на дейностите, които да помогнат за ефективното осъществяване и устойчивото изпълнение на проекта, Дефинираха се дейностите и очакваните резултати за периода до следващата международна среща по проекта през месец февруари 2020 година в България, когато организатор ще бъде Теза ООД.

Бе затвърдено развитието на успешно и работещо партньорство.