Адрес за достъп до електронната платформа с интерактивни уроци на български език: https://cebg.ecoeducation.eu

Адрес за достъп до електронната платформа с интерактивни уроци на румънски език: https://cero.ecoeducation.eu

 

Проектът „Колективно обучение“ е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014 -2020.  Общата му стойност е 1 383 306,04 евро.

Основна цел на проекта е въвеждането на иновативен модел на трансгранично сътрудничество по отношение на часовете на класния ръководител в гимназиалното образование.

Включва разработване на общо 84 интерактивни урока за ученици от 9 до 12 клас, разпределени в 7 Модула, всеки от които съдържа по 3 интерактивни урока на български и румънски език за 9, 10, 11 и 12 клас.

Модулите са в следните области:

 1. Здравно обучение
 2. Обучение по Сексуално здраве
 3. Превантивно обучение (наркотици, алкохол и тютюн)
 4. Обучение по безопасност на движението по пътищата
 5. Обучение за отдих и свободно време
 6. Обучение за реакция в извънредни ситуации
 7. Образование и култура

Всека една от темите е разработена, като отделен дигитален модул в платформата, която се използва по проекта. В часа на класния ръководител се разискват етични и образователни теми. Проектът предлага нови, актуални за съвременното общество теми, съобразени с изискванията на учениците и преподавателите. Интерактивното преподаване и интегрирането на Информационните и комуникационни технологии ще направи учебният процес по-интересен, а материалът по-лесно усвоим.

Обучени бяха учителите от :

 • Национален колеж „Барбу Щирбей“ гр. Кълъраш, Румъния;
 • Икономически колеж, гр. Кълъраш, Румъния;
 • Педагогически колеж „Стефан Банулеску“, гр. Кълъраш, Румъния;
 • Природо-математическа гимназия „Св. Климент Охридски“, гр. Силистра, България.

 

Вижте още  дизайн на уебсайт с WordPress от Теза