BETT 2020 TEZA

Традиционно всяка година BETT се провежда в ExCel център в Лондон. В рамките на събитието бяха представени последните иновации, които дават възможност на преподаватели и обучаващи се да развиват и оптимизират учебните процеси.

За пръв път тази година Теза ООД имаше възможност да се представи пред многобройната публика на изложението. Посетителите имаха възможност да се запознаят с услугите, които Теза ООД предоставя за Уеб дизайн, Разработка на уеб приложения за обучение, както и да видят най-новият продукт от палитрата на Теза – Платформата за корпоративно обучение по английски език VOXY.BG.

BETT e едно от най-големите изложения в света, посветено на образователните технологии, обединяващо над 800 водещи компании и близо 34 000 посетители, включително над 1300 представители на държавни организации и министерства. Неговата е мисия е да обедини идеи, практики и технологии, за да могат преподавателите и обучаемите да разгърнат пълния си потенциал.

От 22 до 25 януари представители на над 146 страни обсъдиха бъдещето на образователния сектор, осъществиха се контакти и подготвиха нови партньорства.

Събитието беше посетено и от българска делегация начело с Министъра на образованието, която включваше експерти от министерството, регионалните инспекторати и директори на училища от цялата страна.

Освен с щанд на изложението, екипът на Теза ООД се включи и в редица съпътстващи събития – конференции и дискусии, с участие на водещи лектори от цял свят.

 

Участието на българските предприятия се финансира по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Вижте още  дизайн на уебсайт с WordPress от Теза