Публикации

Курс за операционна система Линукс LPI 101

Курс за операционна система Линукс LPI 101

Курс за операционна система Линукс LPI 101.

23 – 27 април 2018.

Курс за операционна система Линукс LPI 101 подготвя участниците за успешно преминаване на изпит и придобиване на сертификат LPIC1.

Учебен център Теза предлага още:

Курс Linux LPI 102 – 07 – 11 май 2018

Курс Linux LPI 201 – 28 май – 01 юни 2018

Курс Linux LPI 202 – 11 – 15 юни 2018

За обучението не се изискват познания и предишен опит с Линукс.

Курс за операционна система Линукс LPI 101 покрива версия 3 (налична от 1 Април, 2009).

Курс за операционна система Линукс LPI 101 дава основните умения които са необходими за работа с Линукс, като работа с файлове, текстова обработка, работа с обвивката на Линукс, работа с пакетите (инсталиране и деинсталиране на софтуер), файлова система, хардуер, и много други.

След преминаване на обучението участниците ще получат необходимите познания за успешно покриване на LPIC1 сертификация.

МОДУЛИ на Курс за операционна система Линукс LPI 101

 1. Work on the command line
 2. Use streams, pipes, and redirects
 3. Manage file permissions and ownership
 4. Create, delete, find, and display files
 5. Work with archives and compression
 6. Process text streams using filters
 7. Search text files using regular expressions
 8. Perform basic file editing operations using vi
 9. Create, monitor, and kill processes
 10. Use rpm, yum, and debian package management
 11. Work with partitions, filesystems, and disk quotas
 12. Linux boot process
 13. Determine and configure hardware settings

ЛЕКТОР – ИВАЙЛО ЯНАКИЕВ

Магистър – Създаване и управление на Linux Certify authority (CA)

Професионален опит:

– GITS, като „Linux  Обучител“  – организира и води на обучения за Linux и Unix.

– Hewlett-Packard, като „Консултант по техническо обучение“ – консултант по техническо обучение, разработване на нови форми на обучение и разработване на съдържание и среда за обучение;

– Hewlett-Packard GDC, като „Програмен мениджър обучения“;

– Cnsys PLC, като Linux  ИТ мениджър.

Продължителбнност, курс за операционна система Линукс LPI 101:  5 дни (общо 40 учебни часа по 45 минути)

Място на провеждане: Курс за операционна система Линукс LPI 101 се провежда в учебната база на ТЕЗА ООД с адрес: гр. София, Младост 1, бл. 54А (до метростанция “Младост 1″)

Оптимален брой участници в група: 5 – 12

Цена на участник без ДДС: 1100 лв. (включва обяд и кафе пауза)

По желание на корпоративни клиенти и публични възложители ТЕЗА ООД може да разработи и проведе обучения по специфични допълнителни модули към Курс за операционна система Линукс LPI 101, съобразени с потребностите на клиента.

Дати на провеждане на Курс за операционна система Линукс LPI 101:

23.04.2018 – 27.04.2018 г.

За заявки и въпроси – имейл: office@teza.bg тел.: +(359) 02 9 691 598

Курс за ДПО

DPO курс – встъпително Обучение Длъжностно лице по защита на данните

DPO курс (Data Protection Officer)

Встъпително обучение Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД)

(виж новите дати за м. май 2018 – тук)

Изискване на регламента към DPO:

Общият регламент за защита на данните (GDPR), който се прилага пряко във всички държави членки на ЕС от 25 май 2018 г., предвижда модернизирана рамка за спазване на задълженията за защита на личните данни в Европа. Длъжностните лица по защита на данните (DPO) попадат в центъра на тази нова правна рамка за много организации, улесняващи спазването на разпоредбите на GDPR. С този DPO курс ще можете да се подготвите да гарантирате, че притежавате нужните знания и умения да изпълняватепрофесионално своите задължения.

Повече

Курс Контролна дейност на КЗЛД – правен обзор

Курс – Правен обзор на контролната дейност на КЗЛД (във връзка с прилагането на GDPR)

Контролната дейност на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е едно от правомощията на надзорния орган, регламентирани в разпоредбата на Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД). Комисията извършва проверки на администраторите на лични данни за спазването на нормативните актове в областта на защитатта на личните данни, както и във връзка с разглеждане на жалби срещу актове и действия на администраторите.

Контролната дейност на КЗЛД след 25-ти май 2018 г. ще е свързана с проверка на съответствието на дейността на администраторите на лични данни с изискванията на Общия регламент за защита  на личните данни (GDPR).

Повече

Курс GDRP

Курс GDPR (Общ регламент относно защитата на данните)

Курс GDPR (Общ регламент относно защитата на данните – с пряко приложение от 25 май 2018 г.)

Тук разказваме защо обучението по GDPR е най-важният елемент от подготовката на организациите за спазването му и защо най-добрият курс в момента се предлага от Теза.

   –  Нямам време да чета всичко. Искам бързи факти.

Виж бързи факти тук >

Преди да обясним защо обучението по GDPR е важно, първо знаете ли какви могат да бъдат последствията от неспазването на GDPR?

Ако организацията или неин служител с достъп до лични данни умишлено или по небрежност наруши разпоредбите на регламента, може да ѝ бъде наложена „глоба” или „имуществена санкция” в размер на до 20 000 000 EUR (Да, правилно – двадест милиона евро), а за фирми дори до 4 % от общият им годишен световен оборот за предходната финансова година, която от двете суми е по-висока!

Повече

Курс по разработка на проекти с отворен код

Курс по разработка на проекти с отворен код

Проектите с отворен код са източник на едни от най-сериозните знания и умения в областта на програмирането. В глобалните хранилища (каквото е GitHub) може да се открият проекти с отворен код на почти всяка тематика, за която се създава софтуер. Създаването на софтуер с отворен код е възникнало като противовес на комерсиално разработваните системи, които по правило са със затворен код.

Повече