EU-logo                                Inovation_logo

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Дата: 23.03.2022

На 21.03.2022 г. ТЕЗА ООД сключи договор за БФП  № BG16RFOP002-2.089-1110 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основна цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––