Ръководство за младежки работници разработен по проект „YMEC“

ymec

В рамките на проект № 2016-2-BG01-KA205-023931, реализиран по програмата „Еразъм +“, беше завършен вторият интелектуален продукт „Ръководство за младежки работници“

Ръководството за младежки работници има за цел да предостави на младите хора реална възможност за увеличаване на шансовете им за наемане на работа, с оглед на устойчива интеграция на пазара на труда.

Ръководството за младежки работници е продукт на 4-годишния опит на авторите в областта на неформалното образование за младежи и възрастни. Наръчникът е разработен от всички партньори заедно. Включва помощни материали за обучаваните/младежките работници, сценарии за обучение, симулации, интерактивни методи.

Ръководител на тази дейност Асоциация „Aktyvus Jaunimas“ Литва. Имат богат опит в разработването на дейности, семинари, методи за преподаване на управленски и предприемачески умения за младежи.

Ръководството за младежки работници включва 10 различни неформални учебни семинари и методи. Всички от тях са успешно изпитани  в реална среда от авторите. Всяка отделна дейност има кратко описание за приложение. Предложени са и полезни съвети и изисквания. Посочени са и областите на обучение и очакваните резултати. Това помага както на младежкия работник, така и на участващите млади хора.

Ръководството за младежки работници е в основата на Краткосрочно съвместно обучение, което се проведе в Полша от 26 Февруари до 02 Март 2018 година. В рамките на 5 дни участниците обмениха опит и знания за практики. Те утвърдиха своите умения в системата на VCC, за да станат официални обучители.

На сайтът на проекта можете да намерите допълнителна информация за всички дейности http://ymec.eu/

Ръководството за младежки работници е преведено на национални езици на всички партньори в проекта – български, италиански, полски, румънски, литовски (http://ymec.eu/platform/ ).