HR

Покана за пресконференция „Иновативни практики за хора с увреден слух“

Разбери Какво Може Да е

Бъдещето на Хората с Увреждания в България!

 

Уважаеми колеги, приятели и съмишленици,

 

По случай 3 декември – Международния ден на хората с увреждания, си задаваме сложния въпрос – достойно ли живеят хората с увреждания, какво е тяхното място и реално включени ли са в българското общество?

Каним Ви на пресконференция, която ще се проведе на 30  ноември  2017г от  11:00  часа в A hub, пространството за социални иновации, София, ул. “Христо Белчев” № 3.

 

Защо поставяме темата?

Статистиката сочи, че почти 1 милион души в България имат решения на ТЕЛК. Единици са хората с различни възможности, които показват модел на поведение на равностойни граждани. Това ли е реалността, в която искаме да живеем и през следващото десетилетие? Как можем да я променим?

Защо голяма част от хората, поставени в категорията “различни“, не водят достоен живот? Дали наистина държавата им е длъжна и помага ли им силната подпомагаща политика чрез помощи и субсидии? Подготвя ли образователната система децата и младежите със специални потребности за реално включване и как участват техните родители, които ги обгрижват, затова че са увредени? Много въпроси, над които малцина се замислят.

 

Сега е моментът да се обединят усилията на всички: родители, учители, гражданите и ние – организациите и да инвестираме усилия в това да повярваме в хората, които вече са били поставени в позиция на зависимост. Те заслужават среда, която да сбъдне тяхното израстване като равностойни граждани. Нека да кажем НЕ на модела на пълното подпомагане и обгрижване, които ни доведоха в засмукващата спирала на заучената безпомощност.

 

Предлагаме решение:

Един проект, чрез който ще се стремим да променим нагласите сред хората с увреден слух, които да повярват, че ще могат да съдействат на други хора с различни възможности.

 

Кои сме ние?

–   Учебен център „ТЕЗА” e водеща обучителна организация с фокус върху развитие на професионални умения и учене през целия живот.

–   Фондация „Заслушай се” е застъпническа организация, която се стреми към осигуряването на достъпна среда за хората с увреден слух и качествени образователни практики за децата и младежите от глухата общност, които да спомогнат за активното им включване в социалния живот.

–   „Май Дрийм Джоб” ЕООД е компания, насочена към осигуряването на професионални възможности чрез прилагане на ефективни политики за многообразие на работното място.

www.eufunds.bg

 Проект  BG05M90P001-4.001-0040, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.