HR

Покана за семинари „Иновативни практики за хора с увреден слух“

    Уважаеми дами и господа,

Да се заслушаме в глухите хора какво имат да ни кажат. Да се замислим, дали след толкова много години в девета глуха, не се оказахме всички ние там.

Заповядайте

на 8-ми Октомври 2018 г. от 10:30 часа в гр. София, Литературен клуб „Перото“ – НДК,

на 09-ти октомври 2018 г. от 10:30 часа в гр. Пловдив, Limacon Event Center, бул. Марица 154, секция 1А,

на 10-ти октомври 2018 г. от 10:30 часа в гр. Бургас, Културен център „Морско казино“, Приморски парк,

на 11-ти октомври 2018 г. от 14:00 часа в гр. Варна, The Social Teahouse, ул. „Преслав“ 53,

за да се срещнем и да поговорим заедно на един език- кои са основните предизвикателства пред младите хора в България що се отнася до образование, бизнес, забавления и те същите ли са като пред глухите млади?

Елате да научим повече един за друг, да се запознаем, да дискутираме и да излезем от девета глуха!

Събитията се провеждат с подкрепата на проект „Иновативни практики за хора с увреден слух ”, съгласно ДБФП № BG05M90P001-4.001-0040-C01, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––