Основи на практическото програмиране с JavaScript (JavaScript – I част)

Курс по Основи на практическото програмиране с JavaScript (JavaScript – I част)

Новата програма на учебен център ТЕЗА е насочена към ученици – бъдещи Уеб дизайнери, администратори на Интернет страници, дизайнери, програмисти и други.

JavaScript е език за програмиране, който се интерпретира и се разпространява с повечето известни уеб браузъри, като е възможно да се използва и като сървърен език за програмиране. Той подържа обектно-ориентиран и функционален стил на програмиране. Създаден е от Netscape през 1995 г.

JavaScript в комбинация с HTML и CSS e мощен инструмент за създаване на 2D и 3D анимации и превръщането на една уеб страница в мощно интерактивно уеб приложение. Чрез езика се създават лесни за използване потребителски интерфейси и в комбинация с HTML и CSS превръща Интернет във високо динамична среда.

JavaScript се използва и за създаване на мощни мобилни приложения, вгражда се в множество софтуерни продукти и намира все по-широка употреба извън Интернет.

 

Теми в курса

Въведителни теми

 • Влагане на JavaScript код в HTML страница
 • Как браузъра обработва програма, написана на JavaScript ?
 • Основни типове данни и променливи
 • Дефиниране и работа с функции
 • Дефиниране и работа с обекти
 • Аритметични и логически операции
 • Работа с низове
 • Връзка между JavaScript и уеб браузъра, въведение в документния обектен модел (DOM)
 • Елементи на DOM и връзка между DOM и HTML

 

Практически теми

 • Валидация на HTML формуляри чрез JavaScript
 • Динамична промяна на характеристиките на бутони и елементи от формуляри
 • Динамична промяна на CSS и дизайна на страницата въз основа на действията на потребителя
 • Създаване на анимация чрез CSS и промяна на характеристиките на анимация чрез JavaScript
 • Създаване на 2Д анимация чрез JavaScript в отговор на действията на потребителя
 • Създаване на цялостно уеб приложение на JavaScript
 • Приложение на JavaScript в дизайн на страница за мобилни устройства

 

Курсът е предназначен за ученици от 8 до 12 клас.

 

Продължителност на курса:  30 учебни часа по 45 астрономически минути.

 

Обучението се провежда в присъствена форма. Часовете се провеждат в учебната база на ТЕЗА с адрес: гр. София, Младост 1, бл. 54А.

 

Провеждане на курса: един ден седмично (събота) по 3 учебни часа от 10:00 ч.

 

Оптимален брой участници в група: 10

 

Ако Вашето дете мечтае да стане Уеб дизайнер, администратор на Интернет страници или програмист, запишете го при нас на курс по Основи на практическото програмиране с JavaScript – I част.

 

За записвания виж графика и цената тук »