Курс по Linux LPI 102

Операционна система Linux LPI 102 курс

Операционна система Linux LPI 102 курс

07 – 11 май 2018

Операционна система Linux курс подготвя курсистите за успешно преминаване и сертифициране на LPI 102.

Учебен център Теза предлага още:

Курс Linux LPI 101 – 23 – 27 април 2018

Курс Linux LPI 201 – 28 май – 01 юни 2018

Курс Linux LPI 202 – 11 – 15 юни 2018

Oперационна система Linux LPI 102 обучение е подходящо за всички, които са преминали успешно модул LPI 101 или имащи опит с операционната система

Операционната система Linux LPI 102 курс покрива версия 3 (версия налична от 1 Април, 2009). Linux Professional Institute (LPI) е сертифицираща организация независима от Линукс дистрибуциите.

Обучението за операционна система Linux LPI 102 покрива основните умения, които са необходими за работа със системата, като текстова обработка, работа с файлове, работа с обвивката на Линукс, работа с пакетите (инсталиране и деинсталиране на софтуер), хардуер, файлова система и много други.

Операционната система Linux LPI 102 курс ще даде на курсистите необходимите познания за успешно покриване на LPI 102 сертификация.

Операционна система Linux – МОДУЛИ

1. ACCOUNT AND SECURITY ADMINISTRATION

1. LPI Objectives Covered
2. User and Group Concepts
3. User Private Group Scheme
4. User Administration
5. Modifying Accounts
6. Group Administration
7. Password Aging
8. Limiting Logins
9. Default User Files
10. su and Wheel
11. sudo
12. Setting Resource Limits via ulimit
13. pam_limits.so
Lab Tasks
1. User and Group Administration
2. Restricting superuser access to wheel group membership
3. User Private Groups
4. Setting Limits with the pam_limits Modules

2. CUSTOMIZING THE SHELL AND WRITING SIMPLE SCRIPTS

1. LPI Objectives Covered
2. Bourne sh: Configuration Files
3. Script Execution
4. bash: Configuration Files
5. Shell and Environment Variables
6. Bash Shell Options
7. bash: „shortcuts“
8. bash: prompt
9. Nesting Commands
10. Shell Script Strengths and Weaknesses
11. Example Shell Script
12. Positional Parameters
13. Input & Output
14. Doing Math
15. Comparisons with test
16. Exit Status
17. Conditional Statements
18. Flow Control: case
19. The for Loop
20. The while and until Loops
21. Functions
Lab Tasks
1. Bash Login Scripts
2. Writing a Shell Script

3. AUTOMATING TASKS

1. LPI Objectives Covered
2. Automating Tasks
3. at/batch
4. cron
5. The crontab Command
6. crontab Format
7. /etc/cron.*/ Directories
8. Anacron
Lab Tasks
1. Adding System cron Jobs
2. Creating and Managing User Cron Jobs

4. NETWORKING

1. LPI Objectives Covered
2. IPv4 Fundamentals
3. TCP/UDP Fundamentals
4. Enabling IPv6
5. Linux Network Interfaces
6. Ethernet Hardware Tools
7. Configuring Routing Tables
8. Network Configuration with ip Command
9. Starting and Stopping Interfaces
10. system-config-network-{tui,cmd}
11. SUSE YaST Network Configuration Tool
12. DNS Clients
13. Network Diagnostics
14. Information from netstat and ss
15. nmap
16. Netcat
Lab Tasks
1. Basic Client Networking
2. Configuring IPv6

5. X WINDOW SYSTEM

1. LPI Objectives Covered
2. The X Window System
3. X Modularity
4. X.Org Drivers
5. Starting X
6. Configuring X Manually
7. Automatic X Configuration
8. Automatic X Configuration SLES
9. Xorg and Fonts
10. Installing Fonts for Modern Applications
11. Installing Fonts for Legacy Applications
12. The X11 Protocol and Display Names
13. Display Managers and Graphical Login
14. X Access Control
15. Remote X Access (historical/insecure approach)
16. Remote X Access (modern/secure approach)
17. Customizing X Sessions
18. Starting X Apps Automatically
Lab Tasks
1. Configure X Security
2. Customize X Components
3. Launching X Apps Automatically
4. Secure X

6. ACCESSIBILITY AND LOCALIZATION

1. LPI Objectives Covered
2. GNOME Accessibility Support
3. Internationalization & Localization
4. Character Encodings
5. Locales
6. Setting the Time Zone
Lab Tasks
1. GNOME Accessibility
2. Character Encoding Conversion
3. Locale Configuration
4. Time Zone Configuration – Traditional Method
5. System Clock Configuration – Distribution tools
6. System Clock Configuration – Distribution tools

7. TIME, LOGGING, AND PRINTING

1. LPI Objectives Covered
2. Hardware and System Clock
3. Managing Network-Wide Time
4. Continual Time Sync with NTP
5. Configuring NTP Clients
6. System Logging
7. /etc/rsyslog.conf
8. Log Management
9. Common UNIX Printing System
10. Defining a Printer
11. Standard Print Commands
Lab Tasks
1. NTP Client Configuration
2. Printing
3. Configuring Print Queues
4. Printer Configuration with YaST

8. MTA AND SQL FUNDAMENTALS

1. LPI Objectives Covered
2. Popular SQL Databases
3. SELECT Statements
4. INSERT Statements
5. UPDATE Statements
6. DELETE Statements
7. JOIN Clauses
8. SMTP
9. SMTP Terminology
10. SMTP Architecture
11. Sendmail Architecture
12. Sendmail Components
13. Postfix Features
14. Postfix Architecture
15. Postfix Components
Lab Tasks
1. SQL with Sqlite3
2. Configuring Sendmail
3. Configuring Postfix

9. HOST SECURITY AND ENCRYPTION

1. LPI Objectives Covered
2. Controlling Logins
3. Xinetd
4. TCP Wrappers
5. /etc/hosts.{allow,deny} Shortcuts
6. Advanced TCP Wrappers
7. Secure Shell
8. ssh and sshd Configuration
9. Accessing Remote Shells
10. Transferring Files
11. Alternative sftp Clients
12. SSH Key Management
13. ssh-agent
14. GPG GNU Privacy Guard
Lab Tasks
1. Securing xinetd Services
2. Enforcing Security Policy with xinetd
3. Securing Services with TCP Wrappers
4. Introduction to ssh and scp
5. SSH Key-based User Authentication
6. Using ssh-agent
7. File Encryption with GPG

ЛЕКТОР – ИВАЙЛО ЯНАКИЕВ

Магистър – Създаване и управление на Linux Certify authority (CA)

Професионален опит:

– GITS, като „Linux  Обучител“  – организира и води на обучения за Linux и Unix.

– Hewlett-Packard, като „Консултант по техническо обучение“ – консултант по техническо обучение, разработване на нови форми на обучение и разработване на съдържание и среда за обучение;

– Hewlett-Packard GDC, като „Програмен мениджър обучения“;

– Cnsys PLC, като Linux  ИТ мениджър.

Продължителност на обучението:  5 дни (общо 40 учебни часа по 45 минути)

Място на провеждане: Курс по Linux LPI 102 се провежда в учебната база на ТЕЗА ООД с адрес: гр. София, Младост 1, бл. 54А (до метростанция “Младост 1″)

Оптимален брой участници в група: 5 – 12

Цена на участник без ДДС: 1100 лв. (вкл. обяд и кафе пауза)

По желание на корпоративни клиенти и публични възложители ТЕЗА ООД може да разработи и проведе обучения по специфични допълнителни модули към Курс по Linux LPI 102, съобразени с потребностите на клиента.

Дати на провеждане на курс за операционна система Linux LPI 102 :

07 – 11.05.2018

За заявки и въпроси – имейл: office@teza.bg тел.: +(359) 02 9 691 598

 

Уеб програмиране с Laravel от Теза