HR

Обучения с “Ваучери за заети лица”

Отворена е процедура по проект BG05M90P001-1.016 “Ваучери за заети лица”. Заетите лица могат да придобият нови или да усъвършенстват професионалните си знания и умения чрез обучения за придобиване на квалификация и ключови компетенции.

Новите програми на учебен център ТЕЗА предоставят възможност на заетите лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация по професии и/или обучения по дигитална компетентност. Безвъзмездното финансиране по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) е в размер на 85% от стойността на ваучера, като останалите 15% се доплащат от обучаваното лице.

Повече информация за програмата и стойностите на ваучерите за обучение можете да намерите ТУК.

Заявлението за получаване на ваучер за обучение се подава по електронен път чрез попълване на данните на заявителя ТУК.

Ученият център на ТЕЗА предлага следните обучения:

 

Едно лице, в качеството си на заето лице, има право за периода на изпълнение на ОП РЧР 2014 – 2020 да премине само едно обучение по професионална квалификация с ваучер и само едно обучение по ключови компетентности с ваучер. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4. Не се допускат кандидати придобили степен от висшето образование. За всяко обучение се подава ново заявление. Лицата не могат да се обучават едновременно в курс за професионално обучение и ключова компетентност.