Новости

ТЕЗА ще участва в международна изложба BETT 2020, 22-25.01. 2020, Лондон, Великобритания
Методика за предоставяне на социални услуги
Teza - Natsionalna konferetsia e-courses Post image
Обучение