„MS Excel – ниво начинаещи”

За записвания виж графика и цената тук »

Продължителността на обучението по “MS Excel – ниво начинаещи” е 12 учебни часа, разделени между теория и практика. Обучението се провежда в присъствена форма. Часовете се провеждат в учебния център на ТЕЗА с адрес: гр. София, Младост 1, бл. 54А, в близост до метростанция Младост 1.

Теорията включва следните теми:

1 ) Въведение и основни понятия. Ред, колона, клетка, област от клетки, работен лист. Особености на Ribbon интерфейса. Маркиране на клетки, група от клетки, редове, колони и работен лист. Въвеждане и редактиране на данни. Попълване на числови серии. Придвижване между работните листа. Преименуване на работни листа. Съхраняване на работна книга.

2 ) Форматиране на текст. Подравняване на съдържанието на клетка. Оразмеряване на колони и редове. Обединяване на клетки (Marge Cells и Wrap Text). Добавяне на граници и цвят на клетки. Форматиране на числови данни. Копиране на форматирането(Format Painter).

3 ) Вмъкване и изтриване на ред, колона, клетка и работен лист. Показване и скриване на редове, колони, работни листа и работни книги.

4 ) Копиране и преместване на данни. Опции на бутона Paste Options. Изчистване съдържанието на клетки.

5 ) Копиране и преместване на работен лист и добавянето му в друга електронна таблица. Фиксиране и освобождаване на редове и колони (Freeze Panes).

6 ) Оформление за печат-добавяне на Headers and Footers, промяна на размерите и центриране на Worksheet, промяна на размера и мащаба на лист. Добавяне и изтриване на Page Breaks. Задаване и изчистване на област за печат.

7 ) Извършване на основни изчисления в Excel. Относителни адреси на клетки. Най-често използвани математически функции – събиране, изваждане, умножение и деление. Вградени функции- основни математически и статистически функции- SUM, AVARAGE, MIN, MAX.

8 ) Обработка на данните в списък. Сортиране на данните в списък. Извадка от данните – филтриране.

 

Практиката е предвидено да обхване и затвърди застъпените в теорията теми. Целта на обучението е участниците да затвърдят знанията си и да се научат да работят с бази данни и таблици.

 

Курсът е подходящ за всички, които желаят да придобият основни познания за работа с електронни таблици – MS Excel.

 

Обучението приключва с полагане на тест за проверка на придобитите знания. На успешно преминалите теста участници се издава удостоверение. 

 

Вижте програмите за другите нива на курса по MS Excel:

– напреднали Курс по MS Excel – ниво напреднали

– експерти Курс по MS Excel – ниво експерти