Linux курс

Linux курс LPI 202

Linux курс LPi 202

11 – 15.06 2018

Linux LPI 202 курс предлага подготвка за сертификация LPIC-2 (LPI Level 2 Certification)

Учебен център Теза предлага още:

Курс Linux LPI 101 – 23 – 27 април 2018

Курс Linux LPI 102 – 07 – 11 май 2018

Курс Linux LPI 201 – 28 май – 01 юни 2018

Linux LPI 202 курсът подготвя за преминаване на LPI 202 изпит, който е вторият от двата изпита за сертифициране LPIC-2. The Linux Professional Institute (LPI) е организация провеждаща независими изпити за Линукс сертификация. Курса покрива системна администрация на Линукс и мрежи.

Практическите упражнения по време на обучението дават на курсистите необходимите познания за успешно полагане на изпита LPI 201.

Linux LPI 202 курс е подходящ за:

Курсисти, които успешно са преминали през модул LPI 201 и желаят да се запознаят със мрежовите услуги на Linux. IT или мрежови специалисти, за които използвато на Linux е част от ежедневните им задължения.
Специалисти желаещи да получат LPI международна Linux сертификация.

Linux обучнието подготвя курсистите за преминаване на изпит LPI 202, вторият от двата изпита за сертифициране LPIC-2. The Linux Professional Institute (LPI) е организация провеждаща независими изпити за Линукс сертификация. Курса покрива системна администрация на Линукс и мрежи.
Практическите упражнения по време на курса дават на курсистите необходимите знания за полагане на изпита LPI201

DNS CONCEPTS

 1. LPI Objectives Covered
  2. Naming Services
  3. DNS – A Better Way
  4. The Domain Name Space
  5. Delegation and Zones
  6. Server Roles
  7. Resolving Names
  8. Resolving IP Addresses
  9. Basic BIND Administration
  10. BIND Configuration Files
  11. rndc Key Configuration
  12. Configuring the Resolver
  13. Testing Resolution
  Lab Tasks
  1. Configuring a Slave Name Server
  2. Use rndc to Control named

CREATING DNS HIERARCHIES

 1. LPI Objectives Covered
  2. named.conf Syntax
  3. named.conf Options Block
  4. Creating a Site-Wide Cache
  5. Zones In named.conf
  6. Zone Database File Syntax
  7. SOA – Start of Authority
  8. A & PTR – Address & Pointer Records
  9. NS – Name Server
  10. CNAME & MX – Alias & Mail Host
  11. Abbreviations and Gotchas
  12. $GENERATE, $ORIGIN, and $INCLUDE
  13. Subdomains and Delegation
  14. Subdomains
  15. Delegating Zones
  16. in-addr.arpa. Delegation
  17. Issues with in-addr.arpa.
  18. RFC2317 & in-addr.arpa.
  Lab Tasks
  1. Configuring BIND Zone Files
  2. Create a Subdomain in an Existing Domain
  3. Subdomain Delegation

SECURING DNS

 1. LPI Objectives Covered
  2. Split Namespaces
  3. Split Namespace with Views
  4. Address Match Lists & ACLs
  5. Restricting Queries
  6. Restricting Zone Transfers
  7. Running BIND in a chroot jail
  8. Securing DNS With TSIG

Lab Tasks
1. Securing BIND DNS

IMPLEMENTING A WEB SERVER

 1. LPI Objectives Covered
  2. Apache Architecture
  3. Dynamic HTTP Content
  4. Configuring PHP
  5. Securing PHP
  6. Security Related php.ini Configuration
  7. Installing PHP
  8. Apache Configuration Files
  9. httpd.conf – Server Settings
  10. httpd.conf – Main Configuration
  11. Adding Modules to Apache
  12. Virtual Hosting DNS Implications
  13. httpd.conf – VirtualHost Configuration
  14. Port and IP based Virtual Hosts
  15. Name-based Virtual Host
  16. Apache Logging
  17. Log Analysis
  18. Delegating Administration
  19. Apache Access Controls (mod_access)
  20. HTTP User Authentication
  21. Standard Auth Modules
  22. HTTP Digest Authentication
  23. Directory Protection
  24. Directory Protection with AllowOverride
  25. Common Uses for .htaccess
  26. Apache Troubleshooting
  Lab Tasks
  1. Apache Architecture
  2. Apache Architecture
  3. Apache Content
  4. Apache Content
  5. Using .htaccess Files
  6. Using .htaccess Files
  7. CGI Scripts in Apache
  8. CGI Scripts in Apache

MAINTAINING A WEB SERVER

 1. LPI Objectives Covered
  2. HTTP Virtual Servers
  3. Virtual Hosting DNS Implications
  4. Virtual Hosting Security Implications
  5. Port and IP based Virtual Hosts
  6. Name-based Virtual Host
  7. Scrubbing HTTP Headers
  8. Symmetric Encryption Algorithms
  9. Asymmetric Encryption Algorithms
  10. Digital Certificates
  11. SSL Using mod_ssl.so
  Lab Tasks
  1. Configuring Virtual Hosts
  2. Using SSL Certificates with Apache
  3. Using SSL Certificates with Apache
  4. Create a TLS CA key pair
  5. Using SSL CA Certificates with Apache
  6. Enable Apache SSL Client Certificate Authentication

NGINX, SQUID, AND DHCP

 1. LPI Objectives Covered
  2. Nginx
  3. Squid Overview
  4. Squid File Layout
  5. Squid Access Control Lists
  6. Applying Squid ACLs
  7. Monitoring Squid
  8. DHCP Protocol Operation
  9. IP to MAC Address Mapping with ARP
  10. Configuring a DHCP server
  Lab Tasks
  1. Nginx Web Basics
  2. HTTPS and Reverse Proxy with Nginx
  3. Installing and Configuring Squid
  4. Squid Cache Manager CGI
 1. SAMBA SERVER CONFIGURATION

  1. LPI Objectives Covered
  2. Introducing Samba
  3. Samba Daemons
  4. Accessing Windows/Samba Shares from Linux
  5. Samba Utilities
  6. Samba Configuration Files
  7. The smb.conf File
  8. Share Authentication
  9. Share-Level Access
  10. User-Level Access
  11. Mapping Users
  12. Samba Account Database
  13. User Share Restrictions
  Lab Tasks
  1. Samba Share-Level Access

NFS SERVER CONFIGURATION & SECURING FTP SERVERS

 1. LPI Objectives Covered
  2. File Sharing via NFS
  3. NFSv4
  4. NFS Clients
  5. TCP Wrappers
  6. The /etc/hosts.allow & /etc/hosts.deny Files
  7. /etc/hosts.{allow,deny} Shortcuts
  8. Advanced TCP Wrappers
  9. NFS Server Configuration
  10. The FTP Protocol
  11. Active Mode FTP
  12. Passive Mode FTP
  13. vsftpd
  14. Configuring vsftpd
  15. Anonymous FTP with vsftpd
  16. Pure-FTPd
  17. ProFTPD
  Lab Tasks
  1. NFS Server Configuration
  2. Configuring vsftpd

PAM AUTHENTICATION

 1. LPI Objectives Covered
  2. PAM Overview
  3. PAM Module Types
  4. PAM Order of Processing
  5. PAM Control Statements
  6. PAM Modules
  7. pam_unix
  8. pam_limits.so
  9. pam_cracklib.so
  10. pam_listfile.so
  11. pam_tally2.so
  12. pam_console.so
  Lab Tasks
  1. Setting Limits with the pam_limits Modules
  2. Using pam_limits to Restrict Simultaneous Logins

CONFIGURING AN OPENLDAP SERVER AND CLIENT

 1. LPI Objectives Covered
  2. LDAP
  3. What LDAP Provides
  4. LDAP Concepts
  5. LDAP Organization
  6. Entry Referencing
  7. Online LDAP Data Manipulation
  8. Querying LDAP Databases
  9. OpenLDAP: Server Architecture
  10. OpenLDAP: Backends
  11. OpenLDAP: Replication
  12. OpenLDAP: Configuration Options
  13. OpenLDAP: Configuration Sections
  14. OpenLDAP: Global Parameters
  15. OpenLDAP: Database Parameters
  16. OpenLDAP Server Tools
  17. Enabling LDAP-based Login
  18. System Security Services Daemon (SSSD)
  Lab Tasks
  1. Querying LDAP
  2. Building An OpenLDAP Server
  3. Enabling TLS For An OpenLDAP Server
  4. Enabling LDAP-based Logins

USING E-MAIL SERVERS

 1. LPI Objectives Covered
  2. SMTP
  3. SMTP Terminology
  4. SMTP Architecture
  5. SMTP Commands
  6. SMTP Session
  7. Sendmail Architecture
  8. Sendmail Configuration
  9. Sendmail Remote Configuration
  10. Controlling Access
  11. Sending Email with sendmail
  12. Exim
  13. Postfix Features
  14. Postfix Architecture
  15. Postfix Components
  16. Postfix Configuration
  17. master.cf
  18. main.cf
  19. Virtual Domains
  20. Configuration Commands
  21. Postfix Logging
  22. Advanced Postfix Options
  Lab Tasks
  1. Configuring Postfix
  2. Postfix Network Configuration
  3. Postfix Virtual Host Configuration
  4. Configuring Sendmail
  5. Sendmail Network Configuration
  6. Sendmail Virtual Host Configuration
  7. Sendmail SMTP AUTH Configuration
  8. Sendmail STARTTLS Configuration
  9. SUSE Sendmail Configuration Cleanup

MANAGING LOCAL AND REMOTE E-MAIL DELIVERY

 1. LPI Objectives Covered
  2. Filtering Email
  3. Procmail
  4. SpamAssassin
  5. Accessing Email
  6. The IMAP4 Protocol
  7. Courier IMAP
  8. Dovecot POP3/IMAP Server
  Lab Tasks
  1. Configuring Procmail & SpamAssassin
  2. Dovecot Setup

CONFIGURING A ROUTER AND SECURITY TASKS

 1. LPI Objectives Covered
  2. IPv4 Fundamentals
  3. TCP/UDP Fundamentals
  4. Security Advisories
  5. Discovering Hosts
  6. nmap
  7. Netcat
  8. Nessus Insecurity Scanner
  9. Configuring OpenVAS
  10. Intrusion Detection Systems
  11. Snort Rules
  12. Writing Snort Rules
  13. Linux as a Router
  14. Configuring Routing Tables
  15. Basic Firewall Activation
  16. Using the iptables Command
  17. Netfilter Rule Syntax
  18. Netfilter Concepts
  19. Targets
  20. Common match_specs
  21. Netfilter: Stateful Packet Filter Firewall
  22. Connection Tracking
  23. Address Translation
  24. Configuring NAT and PAT
  Lab Tasks
  1. NMAP
  2. OpenVAS
  3. Securing Services with SuSEfirewall2
  4. Securing Services with Netfilter

OPENSSH AND OPENVPN
1. LPI Objectives Covered
2. Secure Shell
3. ssh and sshd Configuration
4. Accessing Remote Shells
5. SSH Port Forwarding
6. Transferring Files
7. SSH Key Management
8. ssh-agent
9. OpenVPN
Lab Tasks
1. Introduction to ssh and scp
2. SSH Key-based User Authentication
3. Using ssh-agent
4. OpenVPN

ЛЕКТОР – ИВАЙЛО ЯНАКИЕВ

Магистър – Създаване и управление на Линукс Certify authority (CA)

Професионален опит:

– GITS, като „Linux обучител“  – организира и води на обучения за Linux и Unix.

– Hewlett-Packard, като „Консултант по техническо обучение“ – консултант по техническо обучение, разработване на нови форми на обучение и разработване на съдържание и среда за обучение;

– Hewlett-Packard GDC, като „Програмен мениджър обучения“;

– Cnsys PLC, като Линукс  ИТ мениджър.

Продължителност на Linux LPI 202:  5 дни (общо 40 учебни часа по 45 минути)

Място на провеждане: Обучението по Linux LPI 202 се провежда в учебната база на ТЕЗА ООД с адрес: гр. София, Младост 1, бл. 54А (до метростанция “Младост 1″)

Оптимален брой участници в група: 5 – 12

Цена на участник без ДДС: 1100 лв. (вкл. обяд и кафе пауза)

По желание на корпоративни клиенти и публични възложители ТЕЗА ООД може да разработи и проведе обучения по специфични допълнителни модули към Linux LPI 202, съобразени с потребностите на клиента.

Дати на провеждане на обучение Linux LPI 202:

11 – 15.06.2018

За заявки и въпроси – имейл: office@teza.bg тел.: +(359) 02 9 691 598