Курс по Линукс LPI 201

28.05 – 01.06 2018.

Линукс LPI 201 курс подготвя курсистите за успешно преминаване и сертифициране на LPI 102.

Учебен център Теза предлага още:

Курс Linux LPI 101 – 23 – 27 април 2018

Курс Linux LPI 102 – 07 – 11 май 2018

Курс Linux LPI 202 – 11 – 15 юни 2018

За кого е подходящо обучението по Линукс LPI 201?

Kурсът е подходящ за специалисти желаещи да се запознаят със системната администрация на операционната система Линукс. Курсисти преминали LPI 101 и LPI 102.  Мрежови специалисти и IT, които използват операционната система като част от ежедневните си задължения.
Експерти, желаещи да получат LPI международна Линукс сертификация

Обучението подготвя курсистите за преминаване на LPI 201 изпит, който е първият от двата изпита за сертифициране за LPIC-2. The Линукс Professional Institute (LPI) е организация провеждаща независими изпити за Линукс сертификация.

Курс по Линукс LPI 201 покрива системна администрация на Линукс и мрежи. Практическите упражнения по време на обучението дават на курсистите необходимите познания за успешно полагане на изпита LPI 201

МОДУЛИ 

CAPACITY PLANNING

 1. LPI Objectives Covered
  2. Troubleshooting Resource Usage
  3. Gathering System Info
  4. Viewing Processes
  5. Process Management Tools
  6. Troubleshooting Processes: top
  7. uptime
  8. lsof and fuser
  9. System Status – Memory
  10. System Status – I/O
  11. System Status – CPU
  12. Performance Trending with sar
  13. Graphing SNMP Data with MRTG
  14. Nagios Overview
  15. Nagios Configuration
  Lab Tasks
  1. Process Management and Job Control Basics
  2. Nagios (Web Interface)

BOOT PROCESS AND SYSV INIT

 1. LPI Objectives Covered
  2. Booting Линукс on PCs
  3. GRUB Configuration
  4. Boot Parameters
  5. /sbin/init
  6. System Init Styles
  7. Линукс Runlevels
  8. /etc/inittab
  9. /etc/rc.d/rc.sysinit
  10. SUSE /etc/init.d/boot
  11. Runlevel Implementation
  12. Typical SysV Init Script
  13. The /etc/rc.local File
  14. The /etc/init.d/*.local Files
  15. Managing Daemons
  16. Controlling Service Startup
  17. Controlling Service Startup
  18. Shutdown and Reboot
  Lab Tasks
  1. Boot Process
  2. GRUB Command Line
  3. Basic GRUB Security
  4. Recovering Damaged MBR
  5. Introduction to Troubleshooting Labs
  6. Troubleshooting Practice: Boot Process

SYSTEM RECOVERY AND BOOTLOADERS

 1. LPI Objectives Covered
  2. Diagnostic/Recovery Runlevels
  3. Rescue Procedures
  4. Recovery: mount & chroot
  5. Recovery Examples
  6. Recovery: Network Utilities
  7. GRUB 2
  8. LILO Options
  9. LILO Configuration
  10. SYSЛИНУКС
  11. Network Booting with PXE
  Lab Tasks
  1. Recovery Runlevels
  2. Recovering Damaged MBR
  3. Recover from Deleted Critical Files
  4. Using SUSE Auto Repair Mode

ЛИНУКС KERNEL: COMPONENTS AND COMPILE

 1. LPI Objectives Covered
  2. Why Compile?
  3. Getting Kernel Source
  4. Preparing to Compile
  5. Configuring Kernel Compilation Options
  6. Available Kernel Compile Options
  7. Compiling the Kernel
  8. Install Compiled Kernel Modules
  9. Initial ramdisk
  10. Tips and Tricks
  11. Installing the Kernel
  12. Troubleshooting With GRUB
  13. Boot Process Troubleshooting
  14. Troubleshooting: Линукс and Init
  15. Hardware Discovery Tools
  16. Configuring New Hardware with hwinfo
  17. Configuring Kernel Components and Modules
  18. Kernel Modules
  19. Handling Module Dependencies
  20. Kernel Modules Troubleshooting
  21. Configuring the Kernel via /proc/
  22. udev
  Lab Tasks
  1. Adjusting Kernel Options
  2. Линукс Kernel Driver Compilation
  3. Линукс Kernel Compilation

FILESYSTEM ADMINISTRATION

 1. LPI Objectives Covered
  2. Filesystem Support
  3. Mounting Filesystems
  4. Filesystem Table (/etc/fstab)
  5. AutoFS
  6. AutoFS Configuration
  7. Managing Optical Media
  8. Partitioning Disks with fdisk
  9. Partitioning Disks with parted
  10. Filesystem Creation
  11. Extended Filesystem Maintenance
  12. smartmontools
  13. Resizing Filesystems
  14. Managing an XFS Filesystem
  15. Swap
  16. File Encryption With encfs
  17. Линукс Unified Key Setup (LUKS)
  18. Persistent Block Devices
  19. List Block Devices
  Lab Tasks
  1. Accessing NFS Shares
  2. On-demand filesystem mounting with AutoFS
  3. Hot Adding Swap
  4. Creating ISO Images for Backups
  5. smartd and smartctl
  6. LUKS-on-disk format Encrypted Filesystem

LVM & RAID

 1. LPI Objectives Covered
  2. Logical Volume Management
  3. Implementing LVM
  4. Creating Logical Volumes
  5. Manipulating VGs & LVs
  6. Advanced LVM Concepts
  7. system-config-lvm
  8. SLES Graphical Disk Tool
  9. RAID Concepts
  10. Array Creation with mdadm
  11. Software RAID Monitoring
  12. Software RAID Control and Display
  Lab Tasks
  1. Creating and Managing a RAID-5 Array
  2. Creating and Managing LVM Volumes

ADJUSTING STORAGE DEVICE ACCESS AND ISCSI

 1. LPI Objectives Covered
  2. Tuning with hdparm
  3. SCSI Devices
  4. Remote Storage Overview
  5. Remote Filesystem Protocols
  6. Remote Block Device Protocols
  7. iSCSI Architecture
  8. Open-iSCSI Initiator Implementation
  9. iSCSI Initiator Discovery
  10. iSCSI Initiator Node Administration
  11. Mounting iSCSI Targets at Boot
  12. iSCSI Multipathing Considerations
  Lab Tasks
  1. iSCSI Initiator Configuration

CLIENT NETWORKING

 1. LPI Objectives Covered
  2. Линукс Network Interfaces
  3. Ethernet Hardware Tools
  4. Network Configuration with ip Command
  5. Configuring Routing Tables
  6. IP to MAC Address Mapping with ARP
  7. Network Configuration with ip Command
  8. Starting and Stopping Interfaces
  9. Enabling IPv6
  10. Линукс Wireless Extensions and Tools
  11. Wireless Tools Discovery
  12. NetworkManager
  13. system-config-network-{tui,cmd}
  14. SUSE YaST Network Configuration Tool
  15. Network Diagnostics
  16. Information from netstat and ss
  17. Discovering Reachable Services
  18. nmap
  19. Netcat
  20. tcpdump and wireshark
  21. Networking Troubleshooting
  22. Networking Troubleshooting
  Lab Tasks
  1. Basic Client Networking
  2. Wireless Fundamentals
  3. NMAP

SYSTEM MAINTENANCE

 1. LPI Objectives Covered
  2. System Messaging Commands
  3. Controlling System Messaging
  4. Archives with tar
  5. The gzip Compression Utility
  6. The bzip2 Compression Utility
  7. Comparing File Changes
  8. Compiling/Installing from Source
  9. Tape Libraries
  10. Backup Software
  11. Backup Examples
  Lab Tasks
  1. Command Line Messaging
  2. Archiving and Compression
  3. Using tar and cpio for Backups
  4. Using rsync and ssh for Backups

ЛЕКТОР – ИВАЙЛО ЯНАКИЕВ

Магистър – Създаване и управление на Линукс Certify authority (CA)

Професионален опит:

– GITS, като „Линукс  Обучител“  – организира и води на обучения за Линукс и Unix.

– Hewlett-Packard, като „Консултант по техническо обучение“ – консултант по техническо обучение, разработване на нови форми на обучение и разработване на съдържание и среда за обучение;

– Hewlett-Packard GDC, като „Програмен мениджър обучения“;

– Cnsys PLC, като Линукс  ИТ мениджър.

Продължителност на Линукс LPI 201:  5 дни (общо 40 учебни часа по 45 минути)

Място на провеждане: Обучението по Линукс LPI 201 се провежда в учебната база на ТЕЗА ООД с адрес: гр. София, Младост 1, бл. 54А (до метростанция “Младост 1″)

Оптимален брой участници в група: 5 – 12

Цена на участник без ДДС: 1100 лв. (вкл. обяд и кафе пауза)

По желание на корпоративни клиенти и публични възложители ТЕЗА ООД може да разработи и проведе обучения по специфични допълнителни модули към Линукс LPI 201, съобразени с потребностите на клиента.

Дати на провеждане на обучение Линукс LPI 201:

28.05 – 01.06.2018

За заявки и въпроси – имейл: office@teza.bg тел.: +(359) 02 9 691 598

Вижте още  дизайн на уебсайт с WordPress от Теза