Курс по Linux LPI 101

Курс Linux LPI 101

Курса по Linux LPI 101 подготвя участниците за успешно преминаване на изпит и придобиване на сертификат LPIC1.

Не се изискват познания и предишен опит с Линукс.

Курс Linux LPI 101 покрива версия 3 (налична от 1 Април, 2009).

Курс Linux LPI 101 дава основните умения които са необходими за работа с Линукс, като работа с файлове, текстова обработка, работа с обвивката на Линукс, работа с пакетите (инсталиране и деинсталиране на софтуер), файлова система, хардуер, и много други.

След преминаване на този курс участниците ще получат необходимите познания за успешно покриване на LPIC1 сертификация.

МОДУЛИ

1. Work on the command line

2. Use streams, pipes, and redirects

3. Manage file permissions and ownership

4. Create, delete, find, and display files

5. Work with archives and compression

6. Process text streams using filters

7. Search text files using regular expressions

8. Perform basic file editing operations using vi

9. Create, monitor, and kill processes

10. Use rpm, yum, and debian package management

11. Work with partitions, filesystems, and disk quotas

12. Linux boot process

13. Determine and configure hardware settings

ЛЕКТОР – ИВАЙЛО ЯНАКИЕВ

Магистър – Създаване и управление на Linux Certify authority (CA)

Професионален опит в:

– GITS, като „Linux  Обучител“  – организира и води на обучения за Linux и Unix.

– Hewlett-Packard, като „Консултант по техническо обучение“ – консултант по техническо обучение, разработване на нови форми на обучение и разработване на съдържание и среда за обучение;

– Hewlett-Packard GDC, като „Програмен мениджър обучения“;

– Cnsys PLC, като Linux  ИТ мениджър.

Продължителност на обучението: 5 дни (общо 40 учебни часа по 45 минути)

Място на провеждане: Курс Linux LPI 101 се провежда в учебната база на ТЕЗА ООД с адрес: гр. София, Младост 1, бл. 54А (до метростанция “Младост 1″)

Оптимален брой участници в група: 5 – 12

Цена на участник:

– Ранно записване до 12.02.2018г. –  460 лева без ДДС (с включен обяд и 2 кафе паузи на ден)

– Записване до 05.03.2018г. – 690 лева без ДДС (с включен обяд и 2 кафе паузи на ден)

– Късно записване след 06.03.2018г. – 920 лева без ДДС (с включен обяд и 2 кафе паузи на ден)

По желание на корпоративни клиенти и публични възложители ТЕЗА ООД може да разработи и проведе обучения по специфични допълнителни модули към Курс Linux LPI 101, съобразени с потребностите на клиента.

Дати на провеждане на обучението:

12.03.2018 – 16.03.2018 г.

За заявки и въпроси – имейл: office@teza.bg тел.: +(359) 02 9 691 598