КУРСОВЕ ПО ДИЗАЙН ЗА УЧЕНИЦИ

КУРСОВЕ ПО ДИЗАЙН ЗА УЧЕНИЦИ

Професията дизайнер – това е постоянно саморазвитие. И нещо повече – общуване с творчески личности по целия свят, обмяна на идеи и много друго. Избирайки да се запишете на курсове по дизайн, няма опасност да скучаете.

В Теза ООД работят сертифицирани преподаватели – практици, които идват при нас директно от IT – индустрията, за да ви предадат високо ниво на знания, практически навици и умения.

Без дизайн в наши дни не може да се развива нито една сфера от човешката дейност. Промишлен дизайн, графичен дизайн, вътрешен дизайн, web – дизайн, game – дизайн, рекламен  дизайн – вариантите са много. Което направление и да изберете – винаги ще имате интересна и вълнуваща работа.

Професията дизайнер е една от тези, които ви дават възможност да проявите своята креативност, всеки ден да използвате опита си, за да синтезирате нещо ново, да въплътите в живота ваша идея и хрумване, да се развивате непрекъснато.

Избирайки професията дизайнер, ще можете да я упражнявате от всяка точка на света по свой собствен график.

Курс по Обработка на растерни изображения с Adobe Photoshop

 

Целите на обучението са участниците да добият базови умения за работа с утвърдена програма за обработка на растерни изображения. След завършването на курса обучаващите ще могат да обработват свои снимки, създават творчески колажи или изображения за предназначени за Интернет или тиражиране.

Препоръчително е участниците да имат базови умения за работа с компютър. Не е необходимо да имат опит в областта на изобразителните и визуалните изкуства.

 

Програмата включва:

 

 • Дефиниране на работно поле и цветово пространство;
 • Работа със слоеве;
 • Дефиниране на разделителна характеристика, на изображения за екран и печат;
 • Пространствени и мащабни промени на изображенията;
 • Цветови смесвания идея за цветови модел;
 • Работа с инструменти за маркиране;
 • Използване на маски;
 • Подобряване на контраста на изображенията;
 • Цифров ретуш;
 • Работа с пътечка и векторни обекти;
 • Цифрови подобрения при деформация на изображенията;
 • Работа с преливки;
 • Използване на цифрови ефекти и др.

Практически задачи в курса: създаване на колаж; цифров ретуш; подобряване на изображения; създаване на продукт за отпечатване, или визуализиране на екран.

 

Курсът е предназначен за ученици от 8 до 12 клас.

Продължителност на курса:  30 учебни часа по 45 астрономически минути.

Обучението се провежда в присъствена форма. Осигурени са работни станции и софтуер, но е възможно участниците да носят и свои лаптопи. Часовете се провеждат в учебната база на ТЕЗА с адрес: гр. София, Младост 1, бл. 54А.

Провеждане на курса: един ден седмично (неделя) по 3 учебни часа от 10:00 ч.

Оптимален брой участници в група: 10

Дизайн с векторни изображения /Adobe Illustrator/

Цели на курса – участниците да добият умения за създаване на изображения и дизайн вкл. на Интернет страници и шаблони за презентации

Предварителни умения –предимство би било участника да има създадена графична култура и умения за рисуване но не е задължително.

 

Теми и практически задачи в курса:

 

 • Дефиниране на работно поле и цветово пространство;
 • Организиране на работното поле, работа със слоеве;
 • Работа с Web цветове, задаване на такива по стандарт;
 • Работа с текст;
 • Работа с векторни примитиви;
  Манипулация на обектите в работното поле;
  Работа с векторни пътечки;
  Внасяне и изнасяне на растерни изображения, от приложението;
 • Създаване на ефекти – преливки, прозрачности, маски, смесвания, хвърлени сенки;
 • Създаване на шаблон за основна/вътрешна страница на Уеб сайт;
  Създаване на шаблон за презентация;
  Извличане на създадения дизайн в удобен за изпращане по електронната поща формат;
 • Защита файла на авторския проект.

Курсът е предназначен за ученици от 8 до 12 клас.

Продължителност на курса:  30 учебни часа по 45 астрономически минути.

Обучението се провежда в присъствена форма. Осигурени са работни станции и софтуер, но участниците могат да носят и собствени лаптопи, ако предпочитат. Часовете се провеждат в учебната база на ТЕЗА с адрес: гр. София, Младост 1, бл. 54А.

Провеждане на курса: един ден седмично (неделя) по 3 учебни часа от 10:00 ч.

Оптимален брой участници в група: 10

 

Курс –Основите на HTML5 и CSS3

 

Обучението е насочено към ученици – бъдещи Уеб дизайнери, администратори на Интернет страници, дизайнери, програмисти и други.

За целите на курса не са необходими специални програмни или технически умения. Целта е да се повиши разбирането за съвременния програмен език описващ Интернет страниците.

HTML5 е в Интернет от няколко години. Освен че опрости своята същност, той разшири полето на действие а именно – структурно описание на разделите в страницата, дава по-широки възможности за вграждане на Аудио и Видео файлове, без да се използват допълнителни приложения.

CSS3 добави нови възможности за дизайнерите като адаптивност на дизайна, използване на хвърлени сенки, полутонови преливки и транзити (анимации). Чрез иконичните шрифтове и използването им посредством псевдо елементи, съвременните Уеб страници добиха една стилизирана и олекотена откъм технически решения, визия и функционалност.

Теми в курса

HTML5

 • Структура на HTML страницата
 • Задължителни HTML етикети
 • Основни HTML етикети
 • Подчертаващи HTML етикети
 • Структурни  HTML елементи
 • Семантични HTML етикети
 • Работа с хипервръзки и изображения, атрибути на етикетите
 • Работа с таблици и контейнери
 • Създаване на списъци и менюта
 • Създаване на формуляри и бутони
 • Работа с иконични шрифтове

 

CSS3

 • Задаване характеристика на основните елементи
 • Позициониране на елементите в страницата
 • Работа с текст
 • Оформление на таблици и контейнери
 • Управление на класове и идентификатори
 • Управление характеристиките на бутони и елементи от формуляри
 • Създаване на визуални ефекти – анимации, транзити, хвърлени сенки
 • Работа с псевдо елементи
 • Задаване характеристики на структурни елементи
 • Създаване на вертикални и хоризонтални менюта

Курсът е предназначен за ученици от 8 до 12 клас.

Продължителност на курса:  30 учебни часа по 45 астрономически минути.

Обучението се провежда в присъствена форма. Часовете се провеждат в учебната база на ТЕЗА с адрес: гр. София, Младост 1, бл. 54А.

Провеждане на курса: един ден седмично (неделя) по 3 учебни часа от 10:00 ч.

Оптимален брой участници в група: 10

 

За заявки и въпроси: Тел.+(359) 02 9 691 598 / Е-поща: office@teza.bg

Виж графика и цената тук »