Агенция за преводи София

Курс за DPO

Курс за DPO
26 април 2018. Встъпително обучение на Длъжностно лице по защита на данните

Курс за DPO – Data Protection Officer

Курс за DPO e насочен към длъжностните лица по защита на данните, които ще бъдат в центъра на тази нова правна рамка за много организации, улесняващи спазването на разпоредбите на GDPR.
Курс за DPO в вторият от трите курса включени в програмата. Обучението се предлага както в пълната програма, така и всеки курс поотделно. Информация за другите два курса, може да видите тук: Въведение в GDPR, Курс Контролна дейност на КЗЛД – правен избор.

Изискване на регламента към DPO:

Общият регламент за защита на данните (GDPR), който ще се прилага пряко във всички държави членки на ЕС от 25 май 2018 г., предвижда модернизирана рамка за спазване на задълженията за защита на личните данни в Европа.

Съгласно GDPR някои администратори и обработващите лични данни задължително трябва да определят DPO (Data Protection Officer). Такъв е случаят с всички държавни и местни органи (независимо от това какви данни обработват), както и за други организации и компании, чиято основна дейност включва систематично и мащабно наблюдение на физическите лица или обработват специални категории лични данни в голям мащаб.

Цел на Курс за DPO. Встъпително обучение на Длъжностно лице по защита на данните.

DPO

Ръководни принципи при провеждане на курс за DPO:

  1. Прилагане на насочен към резултатите от обучението подход – практически задачи, казуси, ролеви игри, дискусия и запознаване с добри практики
  2. Подкрепено с качествени учебни материали урс за DPO – презентации, нагледни материали, примерни образци, полезни извлечения от нормативната уредба, насоки и др.;
  3. Осигуряване на качеството на обучението на европейско равнище – лектори с дългогодишен опит в държавния и частния сектор, в работа по европейски проекти и с европейски експерти и институции.

Програма на встъпителния курс за DPO:

Schedule DPO

Курс за DPO включва теория и практически упражнения по всяка от темите в програмата, които развиват умения за:

  1. Работа с различните източници на информация;
  2. Проследяване на развитието и тенденциите в областта на защитата на личните данни;
  3. Проучване и споделяне на добри практики;
  4. Прилагане на наученото;
  5. Комуникация с ръководството на компанията, персонала, субектите на данни и надзорния орган.

За кого е предназначен курсa за DPO:

Курс за GDPR е предназначен за служители, които ще поемат позицията – Длъжностно лице по защита на данните, както и за всеки, който ще отговаря за защитата на лични данни.

На преминалите обучението се издава сертификат

Продължителност на обучението: 1 ден (8 учебни часа по 45 минути)

Място на провеждане: Обучението се провежда в учебната база на ТЕЗА ООД с адрес: гр. София, Младост 1, бл. 54А (до метростанция “Младост 1″)

Оптимален брой участници в група: 5 – 12

Цена на обучаем: 390 лева без ДДС.

По желание на корпоративни клиенти „ТЕЗА“ ООД може да разработи и проведе обучения по специфични допълнителни модули, съобразени с потребностите на клиента.

За заявки и въпроси:

имейл: office@teza.bg тел.: +(359) 02 9 691 598

Полезни линкове:

Длъжностно лице по защита на данните – КЗЛД

GDPR Portal – www.eugdpr.org