Курс по разработка на проекти с отворен код

Курс по разработка на проекти с отворен код

Проектите с отворен код са източник на едни от най-сериозните знания и умения в областта на програмирането. В глобалните хранилища (каквото е GitHub) може да се открият проекти с отворен код на почти всяка тематика, за която се създава софтуер. Създаването на софтуер с отворен код е възникнало като противовес на комерсиално разработваните системи, които по правило са със затворен код.

В съвременния свят почти няма сфера, в която да не се използва софтуер. Също така почти няма софтуер, за който да не е налична алтернатива с отворен код. Наличието на множество софтуерни проекти с отворен код дава възможност на младите специалисти в областта на програмирането да натрупат ценен практически опит, който в последствие ще им предостави неограничени възможности при реализацията в индустрията за производство на софтуер. Нещо повече, при достатъчно старание всеки специалист ще има нужните знания и умения да реализира свой собствен продукт с отворен код, което би му предоставило възможност за стартиране дори на собствено бизнес начинание.

След преминаването на този курс ще бъдат развити умения за работа със системи за контрол на версиите, системи за управление на проекти с отворен код, както и процесът за работа в обемисти проекти.

Софтуерната индустрия разчита на подготвени кадри, които бързо могат да навлязат в код писан от други хора, могат да изграждат продукта от неговите изходни кодове и умеят да комуникират с хората в екипа при отстраняване на дефекти или надграждане на функционалността.

Програма на курс по разработка на проекти с отворен код:

 • Определяне на потребителските изисквания.
 • Планиране на интервалите за публикуване на софтуер.
 • Осъществяване на малки междинни версии.
 • Разработка на итеративен принцип.
 • Планиране на всяка итерация.
 • Организация на работното пространство.
 • Определяне на скоростта за разработка и прогнозиране на сроковете за изработка.
 • Комуникация между членовете в екипа.
 • Реализация на опростен дизайн в софтуерните решения.
 • Използване на метафори и конвенции за именуване.
 • Обектно-ориентирано моделиране с карти за класовете.
 • Реализация на малки експериментални прототипи.
 • Стратегия за добавяне на нова функционалност в продукта.
 • Преработка на съществуващ код.
 • Подходи за комуникация с клиентите.
 • Стандарти за създаване на код и документация.
 • Тестово базирана разработка и модулно тестване.
 • Програмиране по двойки.
 • Стратегия за интеграция в общо хранилище.
 • Честота на интеграцията и работа със системи за контрол на версиите.
 • Организация на интеграцията и общо притежание на кода.
 • Отстраняване на дефекти преди добавяне на нова функционалност.
 • Тестове за приемане на разработката от клиента.
 • Работа с облачната система GitHub.
 • Организиране на GitHub профил.
 • Организиране на GitHub портфолио.

 

Курсът е предназначен за всеки, който иска да реализира свой собствен продукт с отворен код и има добри познания по програмиране.

 

Продължителност на курса: 60 учебни часа по 45 астрономически минути.

 

Обучението се провежда в присъствена форма.

 

Часовете се провеждат в учебната база на ТЕЗА с адрес: гр. София, Младост 1, бл. 54А.

 

Сутрешен курс: един ден седмично по 3 учебни часа

 

Оптимален брой участници в група: 8

 

Повече информация за курса можете да намерите тук »

За запитвания: office@teza.bg+(359) 02 9 691 598

 

Уеб програмиране с Laravel от Теза