Курс по PHP & MySQL за аниматори

 

Курс по PHP & MySQL за аниматори

45 уч. часа

 

Новата програма на учебен център ТЕЗА е насочена към ученици – бъдещи Уеб дизайнери, администратори на Интернет страници, дизайнери, програмисти и други.

PHP е език за програмиране с отворен код, създаден от Размус Лердорф специално за разработка на уеб сайтове. Той изпълнява скриптове, работещи върху уеб сървъра, преди информацията да се изпрати на браузъра на клиента. Най-често PHP се използва съвместно с базата данни MySQL, която съхранява информацията необходима за работата на един уеб сайт.

PHP и MySQL съвместно с HTML, CSS и Javascript са мощно средство за създаване на динамични уеб сайтове.

Въведителни теми

 • Комуникация между уеб браузъра и уеб сървъра
 • Прилики и разлики между PHP и Javascript
 • Работа с променливи и масиви в PHP, основни типове данни
 • Дефиниране и работа с функции
 • Аритметични и логически операции
 • Работа с низове
 • Увод в MySQL
 • Създаване на нова база данни и нова таблица
 • Основни типове данни в колоните на базата данни
 • Елементарна SELECT заявка
 • Добавяне, изтриване и промяна на ред в MySQL
 • Релации между таблиците, SELECT заявка от две таблици

 

Практически теми

 • Създаване на скрипт за регистрация на потребители
 • Запомняне на информация, необходима за компютърна анимация в база данни
 • Интегриране на анимация в съществуващ уеб сайт
 • Разработка на цялостна система за анимация, която записва данните в база данни
 • Генериране на графични обекти от страна на сървъра и кеширане
 • Създаване, изтриване и преместване на цяла база данни

 

Курсът е предназначен за ученици от 8 до 12 клас.

 

Продължителност на курса: 45 учебни часа по 45 астрономически минути.

 

Обучението се провежда в присъствена форма. Часовете се провеждат в учебната база на ТЕЗА с адрес: гр. София, Младост 1, бл. 54А.

 

Провеждане на курса: един ден седмично (събота) по 3 учебни часа от 10:00 ч.

 

Оптимален брой участници в група: 10

 

Ако Вашето дете мечтае да стане Уеб дизайнер, администратор на Интернет страници или програмист, запишете го при нас на курс по PHP и MySQL.

 

Повече информация за курса можете да намерите тук »

За запитвания: office@teza.bg+(359) 02 9 691 598 или 0884 668 436