Курс по JavaScript за аниматори – II част

Курс по JavaScript за аниматори – II част

45 уч. часа

Новата програма на учебен център ТЕЗА е насочена към ученици – бъдещи Уеб дизайнери, администратори на Интернет страници, дизайнери, програмисти и други.

JavaScript е език за програмиране, който се интерпретира и се разпространява с повечето известни уеб браузъри, като е възможно да се използва и като сървърен език за програмиране. Той поддържа обектно-ориентиран и функционален стил на програмиране. Създаден е от Netscape през 1995 г.

Втората част на курса се концентрира върху прилагането на JavaScript в сферата на компютърната графика и анимация, като се правят практични упражнения с използване на готов софтуер с отворен код, написан на JavaScript. Участниците ще имат възможност да създадат своя среда за анимация, да работят с вектори, да чертаят обекти в реално време по екрана.

Ще се надгражда върху натрупаните умения от първата част, като ще създава и 3D анимация. За разлика от първата част, настоящият курс използва предимно готов софтуер за анимация. Практическите проекти ще се правят в няколко учебни занятия, за да може да се разбират в тяхната цялост.

 

Теми в курса:

  • Въведение в библиотеката jQuery и преглед на ефектите за анимация
  • Преглед на селектори и методи в jQuery 
  • Създаване и манипулиране на обекти с векторна графика (SVG) и използване на SVG.js
  • Манипулиране на CSS чрез Animate css
  • Чертане на графични обекти чрез използване на canvas
  • Програмиране на собствена среда за създаване на анимация чрез използване на обектно-ориентирано програмиране
  • Създаване на 3D анимация
  • Инсталиране на проект върху сървър на безплатен уеб-хостинг провайдер
  • Създаване на елементарна сървърна част на проекта, чрез използване на езика PHP

 

Курсът е предназначен за ученици от 8 до 12 клас.

Продължителност на курса: 45 учебни часа по 45 астрономически минути.

Обучението се провежда в присъствена форма. Часовете се провеждат в учебната база на ТЕЗА с адрес: гр. София, Младост 1, бл. 54А.

Провеждане на курса: един ден седмично (събота) по 3 учебни часа от 10:00 ч.

Оптимален брой участници в група: 10

Ако Вашето дете мечтае да стане Уеб дизайнер, администратор на Интернет страници или програмист, запишете го при нас на курс по Основи на практическото програмиране с JavaScript за аниматори – II част.

Повече информация за курса можете да намерите тук »