Агенция за преводи София

Курс Контролна дейност на КЗЛД – правен обзор

Курс контролна дейност на КЗЛД – 10 май 2018

Курс контролна дейност на КЗЛД предоставя полезна информация за мерките, които Комисията за защита на личните данни ще прилага след 25 май 2018.

Контролната дейност на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е едно от правомощията на надзорния орган, регламентирани в разпоредбата на Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД). Комисията извършва проверки на администраторите на лични данни за спазването на нормативните актове в областта на защитата на личните данни, както и във връзка с разглеждане на жалби срещу актове и действия на администраторите.

Контролната дейност на КЗЛД след 25-ти май 2018 г. ще е свързана с проверка на съответствието на дейността на администраторите на лични данни с изискванията на Общия регламент за защита  на личните данни (GDPR).

Цел на курс Контролна дейност на КЗЛД – правен обзор: 

Целта на курс Контролна дейност на КЗЛД – правен обзор, е участниците да придобият познания по GDPR и да се запознаят с практиката на КЗЛД за прилагане на мерки за контрол.

Курс контролна дейност на КЗЛД е трети от трите курса включени в програмата. Обучението се предлага както в пълната програма, така и всеки курс поотделно. Информация за другите два курса, може да видите тук: Въведение в GDPRКурс за DPO. 

Програма на курс Контролна дейност на КЗЛД:

  • Основания за законосъобразно обработване на личните данни;
  • Разграничение, особености на видовете контролна дейност, поведение на администраторите на лични данни;
  • Административни производства по повод подадена жалба срещу администратор на лични данни;
  • Административнонаказателни производства по повод подаден сигнал срещу администратор на лични данни;
  • Контролна дейност при извършване на секторни проверки, зададени в плана за дейността на КЗЛД за съответната година;
  • Налагане на санкции на администратори на лични данни – по ЗЗЛД и GDPR;
  • Казуси от практиката на КЗЛД, Административен съд София-град, Върховния административен съд.

 

За кого е предназначено обучението:

Курс Контролна дейност на КЗЛД е предназначен за юристи, бъдещи DPO (Data protection officer), обработващи лични данни лица, човешки ресурси, органи на държавна власт или на местно самоуправление, както и всеки, който проявява интерес към защитата на лични данни и контролната дейност на КЗЛД.

На преминалите обучението се издава сертификат.

Продължителност на курса: 8 учебни часа по 45 астрономически минути.

Провеждане:

Курс Контролна дейност на КЗЛД се провежда в учебната база на ТЕЗА с адрес: гр. София, Младост 1, бл. 54А (до метростанция “Младост 1″)

Оптимален брой участници в група: 5 – 12

Цена на обучаем: 390 лева без ДДС.

По желание на корпоративни клиенти ТЕЗА ООД може да разработи и проведе обучения по специфични допълнителни модули, съобразени с потребностите на клиента. 

За заявки и въпроси:

имейл: office@teza.bg тел.:+(359) 02 9 691 598

GDPR Portal – www.eugdpr.org

Правна рамка – КЗЛД