Ръководство за младежки работници

Краткосрочно съвместно обучение на персонала

26 Февруари – 02 Март 2018, Люблин, Полша

В края на февруари и началото на март месец 2018 г. в Люблин, Полша, се проведе Краткосрочно съвместно обучение на персонала в рамките на проект YMEC № 2016-2-BG01-KA205-023931 по програма „Еразъм +“. Целта на тази дейност беше да се обсъди съдържанието на Интелектуалния продукт 2, разработен от партньорите по проекта (курс за обучение на младежки работници).

Обучителната дейност беше 5 дни и бе проведена с 14 участника през периода 26 февруари – 02 март 2018 г.

Членовете на консорциума, с по-голям опит, предадоха конкретното съдържание в областта на управлението. Участието на обучители от представителите на пазара на труда беше от голямо значение за осигуряване на целите на проекта.

Обучението допринесе за насърчаване на по-ефективна комуникация между младежките работници и бизнеса. Курсът спомогна за повишаване релевантността на учебния материал с цел по-добра подготовка на младежките работници.

Добавената стойност на обучението беше, че тя гарантира, че резултатите отговарят на нуждите на потребителите. Обучението стимулира обмяната на опит между членовете на консорциума и положително повлия върху ефективното приемане на методологиите, научени от партньорските организации.

Всеки участник в обучението премина теоретичен изпит и практически изпит и получи сертификат за провеждане на стандартни обучения VCC Мениджър.VCC Мениджър