HR

ОПРЧР 2014 – 2020 Обучения за заети лица – КОМПОНЕНТ I

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020

Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”

Процедура BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ – КОМПОНЕНТ I
Цел на процедурата:
Повече

Основи на практическото програмиране с JavaScript (JavaScript – I част)

Курс по Основи на практическото програмиране с JavaScript (JavaScript – I част)

Новата програма на учебен център ТЕЗА е насочена към ученици – бъдещи Уеб дизайнери, администратори на Интернет страници, дизайнери, програмисти и други.

Повече

ДИЗАЙН С ВЕКТОРНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ /ADOBE ILLUSTRATOR/

СТАРТИРАМЕ курс по Дизайн с векторни изображения /Adobe Illustrator/

Новата програма на учебен център ТЕЗА е създадена специално за ученици с цел да им даде знания и умения за създаване на картички, брошури, плакати, Интернет страници, презентации, създаване на 3D обекти от двуизмерни такива, живи ефекти, преливане на форми и анимация.

Повече

Проект № BG16RFOP002-2.002-0439 „Развитие на управленския капацитет на Теза ООД“

Проект № BG16RFOP002-2.002-0439 „Развитие на управленския капацитет на Теза ООД“ по процедура BG16RFOP002-2.002 – „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Бенефициент: Теза ООД

Повече

„MS Excel – ниво начинаещи”

За записвания виж графика и цената тук »

Продължителността на обучението по “MS Excel – ниво начинаещи” е 12 учебни часа, разделени между теория и практика. Обучението се провежда в присъствена форма. Часовете се провеждат в учебния център на ТЕЗА с адрес: гр. София, Младост 1, бл. 54А, в близост до метростанция Младост 1.

Повече

Курс по 3D анимация с Autodesk 3ds Max

СТАРТИРАМЕ курс по 3D анимация с Autodesk 3ds Max

Новата програма на учебен център ТЕЗА дава възможност за кариерно ориентирано обучение на гимназисти в една изключително креативна и модерна професия – Компютърен аниматор. Все повече компании и продукти разчитат на професионалната визуализация и интерактивната мултимедия. Повече

Курс – Основите на HTML5 и CSS3

СТАРТИРАМЕ  Курс – Основите на HTML5 и CSS3

 

Новата програма на учебен център ТЕЗА дава възможност за кариерно ориентирано обучение на гимназисти – бъдещи Уеб дизайнери, администратори на Интернет страници, дизайнери, програмисти и други. Повече

Първа международна среща по проект “Young managers of the effective career development” № 2016-2-BG01-KA205-023931 по програма Еразъм +

В периода 25 – 26 Януари 2017 година в София, България, се проведе първата международна среща по проект 2016-2-BG01-KA205-023931 – „Young managers of the effective career development”. Повече