Обучение в 3 модула-DPO GDPR

GDPR oбучение в 3 модула:

GDPR Обучение в 3 модула

GDPR обучение в 3 модула – 14 – 17 май

1 – Въведение в GDPR и Информационната сигурност

2 – Роля на DPO в организацията

3 – Правен обзор на контролната дейност на КЗЛД

GDPR обучение в 3 модула – GDPR/DPO/КЗЛД осигурява задълбочени познания за изискванията на GDPR, основи на сигурността на данните, ролята на длъжностното лице в организацията, обучението на персонала, казусите в практиката на КЗЛД, налагането на санкции на обработващите лични данни  и др.

Модул: Въведение в GDPR

Програмата за GDPR обучение в учебен център ТЕЗА покрива основните изисквания към организациите относно Регламента за защита на личните данни, който се прилага от 25 май 2018 и ще важи за всички публични и частни институции.

Теми в програмата на модул Въведение в GDPR 

 • Правни аспекти
 • Технически аспекти
 • Организационни аспекти

Модул: Роля на DPO в организацията

Този модул от GDPR обучение подготвя бъдещи DPO (длъжностните лица по защита на данните), които ще бъдат в центъра на тази нова правна рамка за много организации, улесняващи спазването на разпоредбите на GDPR. Модулът е предназначен за служители, които ще поемат позицията – Длъжностно лице по защита на данните, както и за всеки, който ще отговаря за защитата на лични данни.

Теми включени в програмата на модул: Роля на DPO в организацията

 • Роля на длъжностно лице по защита на данните
 • Изисквания на GDPR и други разпоредби за защитата на данните
 • Политика на организацията по защитата на личните данни
 • Обучение на персонала, участващ в операциите по обработване на лични данни

Модул: Правен обзор на контролната дейност на КЗЛД

Контролната дейност на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е едно от правомощията на надзорния орган – КЗЛД, регламентирани в разпоредбата на Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД). Комисията извършва проверки на администраторите на лични данни за спазването на нормативните актове в областта на защитата на личните данни, както и във връзка с разглеждане на жалби срещу актове и действия на администраторите.

Контролната дейност на КЗЛД след 25-ти май 2018 г. ще е свързана с проверка на съответствието на дейността на администраторите на лични данни с изискванията на Общия регламент за защита  на личните данни (GDPR).

Теми включени в програмата на модул Правен обзор на контролната дейност на КЗЛД

 • Oснования за законосъобразно обработване на личните данни
 • Поведение на администраторите на лични данни
 • Административнонаказателни производства по повод подаден сигнал срещу администратор на лични данни
 • Налагане на санкции на администратори на лични данни

Дати:

14 – 17 май 2018

Продължителност на GDPR обучение:

Обучението в 3 модула се провежда в присъствена форма – 4 дни по 8 уч. часа всеки ден

Цени без ДДС:

950 лв. за един участник в отворена група (без ДДС)

Забележка: Обучението е потвърдено след сформиране на група от минимум 4 участника.

Място на провеждане:

В учебната база на ТЕЗА – гр. София, Младост 1, бл. 54А, до станция “Младост 1″ на метрото.

За заявки и въпроси: office@teza.bg тел.: +(359) 02 9 691 598

Полезни връзки:

Final version of the Regulation, released 6 April 2016 –  http://data.consilium.europa.eu

GDPR Portal – www.eugdpr.org

Нова правна рамка на ЕС за защита на личните данни – КЗЛД

 

Ръководство за младежки работници

Трета международна среща по проект YMEC

Между 10-11 Април 2018 в Падуа, Италия се проведе третата международна среща по проекта 2016-2-BG01-KA205-023931 – “ Young managers of the effective career development „.

Отговорен за организацията на третата международна срещата беше Eduforma Srl. Участваха и  4 партньорски организации по проекта: Active Youth – Литва; CENTER OF STRATEGIES FOR YOUTH DEVELOPMENT- Румъния; Fundacja VCC – Полша; Теза ООД- България.

Основните цели на третата среща бяха обсъждането на следните теми:

– Преглед и обсъждане на резултатите от втория интелектуална продукт „Ръководство за младежки работници“

– C1- Краткосрочно съвместно обучение – обратна връзка и резултати от проведено обучение 26 Февруари – 02 Март 2018 в Полша

– E1 – Събитие за разпространение на резултатите в Полша – фаза на организиране и подготовка

– IO3 – Практическо ръководство за стажовете – задачи и разпределение на отговорности

Третата международна среща спомогна за съгласуването на крайни срокове и важни етапи при осъществяването на действия за подпомагане на ефективната и устойчива реализация на проекта. Определиха се дейностите и очаквани резултати за периода до заключителната  международна среща по проекта през октомври 2018 г. в Полша.

Linux LPI 202 курс

Linux курс LPI 202

Linux курс LPi 202

11 – 15.06 2018

Linux LPI 202 курс предлага подготвка за сертификация LPIC-2 (LPI Level 2 Certification)

Учебен център Теза предлага още:

Курс Linux LPI 101 – 23 – 27 април 2018

Курс Linux LPI 102 – 07 – 11 май 2018

Курс Linux LPI 201 – 28 май – 01 юни 2018

Linux LPI 202 курсът подготвя за преминаване на LPI 202 изпит, който е вторият от двата изпита за сертифициране LPIC-2. The Linux Professional Institute (LPI) е организация провеждаща независими изпити за Линукс сертификация. Курса покрива системна администрация на Линукс и мрежи.

Практическите упражнения по време на обучението дават на курсистите необходимите познания за успешно полагане на изпита LPI 201.

Linux LPI 202 курс е подходящ за:

Курсисти, които успешно са преминали през модул LPI 201 и желаят да се запознаят със мрежовите услуги на Linux. IT или мрежови специалисти, за които използвато на Linux е част от ежедневните им задължения.
Специалисти желаещи да получат LPI международна Linux сертификация.

Linux обучнието подготвя курсистите за преминаване на изпит LPI 202, вторият от двата изпита за сертифициране LPIC-2. The Linux Professional Institute (LPI) е организация провеждаща независими изпити за Линукс сертификация. Курса покрива системна администрация на Линукс и мрежи.
Практическите упражнения по време на курса дават на курсистите необходимите знания за полагане на изпита LPI201

DNS CONCEPTS

 1. LPI Objectives Covered
  2. Naming Services
  3. DNS – A Better Way
  4. The Domain Name Space
  5. Delegation and Zones
  6. Server Roles
  7. Resolving Names
  8. Resolving IP Addresses
  9. Basic BIND Administration
  10. BIND Configuration Files
  11. rndc Key Configuration
  12. Configuring the Resolver
  13. Testing Resolution
  Lab Tasks
  1. Configuring a Slave Name Server
  2. Use rndc to Control named

CREATING DNS HIERARCHIES

 1. LPI Objectives Covered
  2. named.conf Syntax
  3. named.conf Options Block
  4. Creating a Site-Wide Cache
  5. Zones In named.conf
  6. Zone Database File Syntax
  7. SOA – Start of Authority
  8. A & PTR – Address & Pointer Records
  9. NS – Name Server
  10. CNAME & MX – Alias & Mail Host
  11. Abbreviations and Gotchas
  12. $GENERATE, $ORIGIN, and $INCLUDE
  13. Subdomains and Delegation
  14. Subdomains
  15. Delegating Zones
  16. in-addr.arpa. Delegation
  17. Issues with in-addr.arpa.
  18. RFC2317 & in-addr.arpa.
  Lab Tasks
  1. Configuring BIND Zone Files
  2. Create a Subdomain in an Existing Domain
  3. Subdomain Delegation

SECURING DNS

 1. LPI Objectives Covered
  2. Split Namespaces
  3. Split Namespace with Views
  4. Address Match Lists & ACLs
  5. Restricting Queries
  6. Restricting Zone Transfers
  7. Running BIND in a chroot jail
  8. Securing DNS With TSIG

Lab Tasks
1. Securing BIND DNS

IMPLEMENTING A WEB SERVER

 1. LPI Objectives Covered
  2. Apache Architecture
  3. Dynamic HTTP Content
  4. Configuring PHP
  5. Securing PHP
  6. Security Related php.ini Configuration
  7. Installing PHP
  8. Apache Configuration Files
  9. httpd.conf – Server Settings
  10. httpd.conf – Main Configuration
  11. Adding Modules to Apache
  12. Virtual Hosting DNS Implications
  13. httpd.conf – VirtualHost Configuration
  14. Port and IP based Virtual Hosts
  15. Name-based Virtual Host
  16. Apache Logging
  17. Log Analysis
  18. Delegating Administration
  19. Apache Access Controls (mod_access)
  20. HTTP User Authentication
  21. Standard Auth Modules
  22. HTTP Digest Authentication
  23. Directory Protection
  24. Directory Protection with AllowOverride
  25. Common Uses for .htaccess
  26. Apache Troubleshooting
  Lab Tasks
  1. Apache Architecture
  2. Apache Architecture
  3. Apache Content
  4. Apache Content
  5. Using .htaccess Files
  6. Using .htaccess Files
  7. CGI Scripts in Apache
  8. CGI Scripts in Apache

MAINTAINING A WEB SERVER

 1. LPI Objectives Covered
  2. HTTP Virtual Servers
  3. Virtual Hosting DNS Implications
  4. Virtual Hosting Security Implications
  5. Port and IP based Virtual Hosts
  6. Name-based Virtual Host
  7. Scrubbing HTTP Headers
  8. Symmetric Encryption Algorithms
  9. Asymmetric Encryption Algorithms
  10. Digital Certificates
  11. SSL Using mod_ssl.so
  Lab Tasks
  1. Configuring Virtual Hosts
  2. Using SSL Certificates with Apache
  3. Using SSL Certificates with Apache
  4. Create a TLS CA key pair
  5. Using SSL CA Certificates with Apache
  6. Enable Apache SSL Client Certificate Authentication

NGINX, SQUID, AND DHCP

 1. LPI Objectives Covered
  2. Nginx
  3. Squid Overview
  4. Squid File Layout
  5. Squid Access Control Lists
  6. Applying Squid ACLs
  7. Monitoring Squid
  8. DHCP Protocol Operation
  9. IP to MAC Address Mapping with ARP
  10. Configuring a DHCP server
  Lab Tasks
  1. Nginx Web Basics
  2. HTTPS and Reverse Proxy with Nginx
  3. Installing and Configuring Squid
  4. Squid Cache Manager CGI
 1. SAMBA SERVER CONFIGURATION

  1. LPI Objectives Covered
  2. Introducing Samba
  3. Samba Daemons
  4. Accessing Windows/Samba Shares from Linux
  5. Samba Utilities
  6. Samba Configuration Files
  7. The smb.conf File
  8. Share Authentication
  9. Share-Level Access
  10. User-Level Access
  11. Mapping Users
  12. Samba Account Database
  13. User Share Restrictions
  Lab Tasks
  1. Samba Share-Level Access

NFS SERVER CONFIGURATION & SECURING FTP SERVERS

 1. LPI Objectives Covered
  2. File Sharing via NFS
  3. NFSv4
  4. NFS Clients
  5. TCP Wrappers
  6. The /etc/hosts.allow & /etc/hosts.deny Files
  7. /etc/hosts.{allow,deny} Shortcuts
  8. Advanced TCP Wrappers
  9. NFS Server Configuration
  10. The FTP Protocol
  11. Active Mode FTP
  12. Passive Mode FTP
  13. vsftpd
  14. Configuring vsftpd
  15. Anonymous FTP with vsftpd
  16. Pure-FTPd
  17. ProFTPD
  Lab Tasks
  1. NFS Server Configuration
  2. Configuring vsftpd

PAM AUTHENTICATION

 1. LPI Objectives Covered
  2. PAM Overview
  3. PAM Module Types
  4. PAM Order of Processing
  5. PAM Control Statements
  6. PAM Modules
  7. pam_unix
  8. pam_limits.so
  9. pam_cracklib.so
  10. pam_listfile.so
  11. pam_tally2.so
  12. pam_console.so
  Lab Tasks
  1. Setting Limits with the pam_limits Modules
  2. Using pam_limits to Restrict Simultaneous Logins

CONFIGURING AN OPENLDAP SERVER AND CLIENT

 1. LPI Objectives Covered
  2. LDAP
  3. What LDAP Provides
  4. LDAP Concepts
  5. LDAP Organization
  6. Entry Referencing
  7. Online LDAP Data Manipulation
  8. Querying LDAP Databases
  9. OpenLDAP: Server Architecture
  10. OpenLDAP: Backends
  11. OpenLDAP: Replication
  12. OpenLDAP: Configuration Options
  13. OpenLDAP: Configuration Sections
  14. OpenLDAP: Global Parameters
  15. OpenLDAP: Database Parameters
  16. OpenLDAP Server Tools
  17. Enabling LDAP-based Login
  18. System Security Services Daemon (SSSD)
  Lab Tasks
  1. Querying LDAP
  2. Building An OpenLDAP Server
  3. Enabling TLS For An OpenLDAP Server
  4. Enabling LDAP-based Logins

USING E-MAIL SERVERS

 1. LPI Objectives Covered
  2. SMTP
  3. SMTP Terminology
  4. SMTP Architecture
  5. SMTP Commands
  6. SMTP Session
  7. Sendmail Architecture
  8. Sendmail Configuration
  9. Sendmail Remote Configuration
  10. Controlling Access
  11. Sending Email with sendmail
  12. Exim
  13. Postfix Features
  14. Postfix Architecture
  15. Postfix Components
  16. Postfix Configuration
  17. master.cf
  18. main.cf
  19. Virtual Domains
  20. Configuration Commands
  21. Postfix Logging
  22. Advanced Postfix Options
  Lab Tasks
  1. Configuring Postfix
  2. Postfix Network Configuration
  3. Postfix Virtual Host Configuration
  4. Configuring Sendmail
  5. Sendmail Network Configuration
  6. Sendmail Virtual Host Configuration
  7. Sendmail SMTP AUTH Configuration
  8. Sendmail STARTTLS Configuration
  9. SUSE Sendmail Configuration Cleanup

MANAGING LOCAL AND REMOTE E-MAIL DELIVERY

 1. LPI Objectives Covered
  2. Filtering Email
  3. Procmail
  4. SpamAssassin
  5. Accessing Email
  6. The IMAP4 Protocol
  7. Courier IMAP
  8. Dovecot POP3/IMAP Server
  Lab Tasks
  1. Configuring Procmail & SpamAssassin
  2. Dovecot Setup

CONFIGURING A ROUTER AND SECURITY TASKS

 1. LPI Objectives Covered
  2. IPv4 Fundamentals
  3. TCP/UDP Fundamentals
  4. Security Advisories
  5. Discovering Hosts
  6. nmap
  7. Netcat
  8. Nessus Insecurity Scanner
  9. Configuring OpenVAS
  10. Intrusion Detection Systems
  11. Snort Rules
  12. Writing Snort Rules
  13. Linux as a Router
  14. Configuring Routing Tables
  15. Basic Firewall Activation
  16. Using the iptables Command
  17. Netfilter Rule Syntax
  18. Netfilter Concepts
  19. Targets
  20. Common match_specs
  21. Netfilter: Stateful Packet Filter Firewall
  22. Connection Tracking
  23. Address Translation
  24. Configuring NAT and PAT
  Lab Tasks
  1. NMAP
  2. OpenVAS
  3. Securing Services with SuSEfirewall2
  4. Securing Services with Netfilter

OPENSSH AND OPENVPN
1. LPI Objectives Covered
2. Secure Shell
3. ssh and sshd Configuration
4. Accessing Remote Shells
5. SSH Port Forwarding
6. Transferring Files
7. SSH Key Management
8. ssh-agent
9. OpenVPN
Lab Tasks
1. Introduction to ssh and scp
2. SSH Key-based User Authentication
3. Using ssh-agent
4. OpenVPN

ЛЕКТОР – ИВАЙЛО ЯНАКИЕВ

Магистър – Създаване и управление на Линукс Certify authority (CA)

Професионален опит:

– GITS, като „Linux обучител“  – организира и води на обучения за Linux и Unix.

– Hewlett-Packard, като „Консултант по техническо обучение“ – консултант по техническо обучение, разработване на нови форми на обучение и разработване на съдържание и среда за обучение;

– Hewlett-Packard GDC, като „Програмен мениджър обучения“;

– Cnsys PLC, като Линукс  ИТ мениджър.

Продължителност на Linux LPI 202:  5 дни (общо 40 учебни часа по 45 минути)

Място на провеждане: Обучението по Linux LPI 202 се провежда в учебната база на ТЕЗА ООД с адрес: гр. София, Младост 1, бл. 54А (до метростанция “Младост 1″)

Оптимален брой участници в група: 5 – 12

Цена на участник без ДДС: 1100 лв. (вкл. обяд и кафе пауза)

По желание на корпоративни клиенти и публични възложители ТЕЗА ООД може да разработи и проведе обучения по специфични допълнителни модули към Linux LPI 202, съобразени с потребностите на клиента.

Дати на провеждане на обучение Linux LPI 202:

11 – 15.06.2018

За заявки и въпроси – имейл: office@teza.bg тел.: +(359) 02 9 691 598

Линукс LPI 201

Линукс курс LPI 201

Курс по Линукс LPI 201

28.05 – 01.06 2018.

Линукс LPI 201 курс подготвя курсистите за успешно преминаване и сертифициране на LPI 102.

Учебен център Теза предлага още:

Курс Linux LPI 101 – 23 – 27 април 2018

Курс Linux LPI 102 – 07 – 11 май 2018

Курс Linux LPI 202 – 11 – 15 юни 2018

За кого е подходящо обучението по Линукс LPI 201?

Kурсът е подходящ за специалисти желаещи да се запознаят със системната администрация на операционната система Линукс. Курсисти преминали LPI 101 и LPI 102.  Мрежови специалисти и IT, които използват операционната система като част от ежедневните си задължения.
Експерти, желаещи да получат LPI международна Линукс сертификация

Обучението подготвя курсистите за преминаване на LPI 201 изпит, който е първият от двата изпита за сертифициране за LPIC-2. The Линукс Professional Institute (LPI) е организация провеждаща независими изпити за Линукс сертификация.

Курс по Линукс LPI 201 покрива системна администрация на Линукс и мрежи. Практическите упражнения по време на обучението дават на курсистите необходимите познания за успешно полагане на изпита LPI 201

МОДУЛИ 

CAPACITY PLANNING

 1. LPI Objectives Covered
  2. Troubleshooting Resource Usage
  3. Gathering System Info
  4. Viewing Processes
  5. Process Management Tools
  6. Troubleshooting Processes: top
  7. uptime
  8. lsof and fuser
  9. System Status – Memory
  10. System Status – I/O
  11. System Status – CPU
  12. Performance Trending with sar
  13. Graphing SNMP Data with MRTG
  14. Nagios Overview
  15. Nagios Configuration
  Lab Tasks
  1. Process Management and Job Control Basics
  2. Nagios (Web Interface)

BOOT PROCESS AND SYSV INIT

 1. LPI Objectives Covered
  2. Booting Линукс on PCs
  3. GRUB Configuration
  4. Boot Parameters
  5. /sbin/init
  6. System Init Styles
  7. Линукс Runlevels
  8. /etc/inittab
  9. /etc/rc.d/rc.sysinit
  10. SUSE /etc/init.d/boot
  11. Runlevel Implementation
  12. Typical SysV Init Script
  13. The /etc/rc.local File
  14. The /etc/init.d/*.local Files
  15. Managing Daemons
  16. Controlling Service Startup
  17. Controlling Service Startup
  18. Shutdown and Reboot
  Lab Tasks
  1. Boot Process
  2. GRUB Command Line
  3. Basic GRUB Security
  4. Recovering Damaged MBR
  5. Introduction to Troubleshooting Labs
  6. Troubleshooting Practice: Boot Process

SYSTEM RECOVERY AND BOOTLOADERS

 1. LPI Objectives Covered
  2. Diagnostic/Recovery Runlevels
  3. Rescue Procedures
  4. Recovery: mount & chroot
  5. Recovery Examples
  6. Recovery: Network Utilities
  7. GRUB 2
  8. LILO Options
  9. LILO Configuration
  10. SYSЛИНУКС
  11. Network Booting with PXE
  Lab Tasks
  1. Recovery Runlevels
  2. Recovering Damaged MBR
  3. Recover from Deleted Critical Files
  4. Using SUSE Auto Repair Mode

ЛИНУКС KERNEL: COMPONENTS AND COMPILE

 1. LPI Objectives Covered
  2. Why Compile?
  3. Getting Kernel Source
  4. Preparing to Compile
  5. Configuring Kernel Compilation Options
  6. Available Kernel Compile Options
  7. Compiling the Kernel
  8. Install Compiled Kernel Modules
  9. Initial ramdisk
  10. Tips and Tricks
  11. Installing the Kernel
  12. Troubleshooting With GRUB
  13. Boot Process Troubleshooting
  14. Troubleshooting: Линукс and Init
  15. Hardware Discovery Tools
  16. Configuring New Hardware with hwinfo
  17. Configuring Kernel Components and Modules
  18. Kernel Modules
  19. Handling Module Dependencies
  20. Kernel Modules Troubleshooting
  21. Configuring the Kernel via /proc/
  22. udev
  Lab Tasks
  1. Adjusting Kernel Options
  2. Линукс Kernel Driver Compilation
  3. Линукс Kernel Compilation

FILESYSTEM ADMINISTRATION

 1. LPI Objectives Covered
  2. Filesystem Support
  3. Mounting Filesystems
  4. Filesystem Table (/etc/fstab)
  5. AutoFS
  6. AutoFS Configuration
  7. Managing Optical Media
  8. Partitioning Disks with fdisk
  9. Partitioning Disks with parted
  10. Filesystem Creation
  11. Extended Filesystem Maintenance
  12. smartmontools
  13. Resizing Filesystems
  14. Managing an XFS Filesystem
  15. Swap
  16. File Encryption With encfs
  17. Линукс Unified Key Setup (LUKS)
  18. Persistent Block Devices
  19. List Block Devices
  Lab Tasks
  1. Accessing NFS Shares
  2. On-demand filesystem mounting with AutoFS
  3. Hot Adding Swap
  4. Creating ISO Images for Backups
  5. smartd and smartctl
  6. LUKS-on-disk format Encrypted Filesystem

LVM & RAID

 1. LPI Objectives Covered
  2. Logical Volume Management
  3. Implementing LVM
  4. Creating Logical Volumes
  5. Manipulating VGs & LVs
  6. Advanced LVM Concepts
  7. system-config-lvm
  8. SLES Graphical Disk Tool
  9. RAID Concepts
  10. Array Creation with mdadm
  11. Software RAID Monitoring
  12. Software RAID Control and Display
  Lab Tasks
  1. Creating and Managing a RAID-5 Array
  2. Creating and Managing LVM Volumes

ADJUSTING STORAGE DEVICE ACCESS AND ISCSI

 1. LPI Objectives Covered
  2. Tuning with hdparm
  3. SCSI Devices
  4. Remote Storage Overview
  5. Remote Filesystem Protocols
  6. Remote Block Device Protocols
  7. iSCSI Architecture
  8. Open-iSCSI Initiator Implementation
  9. iSCSI Initiator Discovery
  10. iSCSI Initiator Node Administration
  11. Mounting iSCSI Targets at Boot
  12. iSCSI Multipathing Considerations
  Lab Tasks
  1. iSCSI Initiator Configuration

CLIENT NETWORKING

 1. LPI Objectives Covered
  2. Линукс Network Interfaces
  3. Ethernet Hardware Tools
  4. Network Configuration with ip Command
  5. Configuring Routing Tables
  6. IP to MAC Address Mapping with ARP
  7. Network Configuration with ip Command
  8. Starting and Stopping Interfaces
  9. Enabling IPv6
  10. Линукс Wireless Extensions and Tools
  11. Wireless Tools Discovery
  12. NetworkManager
  13. system-config-network-{tui,cmd}
  14. SUSE YaST Network Configuration Tool
  15. Network Diagnostics
  16. Information from netstat and ss
  17. Discovering Reachable Services
  18. nmap
  19. Netcat
  20. tcpdump and wireshark
  21. Networking Troubleshooting
  22. Networking Troubleshooting
  Lab Tasks
  1. Basic Client Networking
  2. Wireless Fundamentals
  3. NMAP

SYSTEM MAINTENANCE

 1. LPI Objectives Covered
  2. System Messaging Commands
  3. Controlling System Messaging
  4. Archives with tar
  5. The gzip Compression Utility
  6. The bzip2 Compression Utility
  7. Comparing File Changes
  8. Compiling/Installing from Source
  9. Tape Libraries
  10. Backup Software
  11. Backup Examples
  Lab Tasks
  1. Command Line Messaging
  2. Archiving and Compression
  3. Using tar and cpio for Backups
  4. Using rsync and ssh for Backups

ЛЕКТОР – ИВАЙЛО ЯНАКИЕВ

Магистър – Създаване и управление на Линукс Certify authority (CA)

Професионален опит:

– GITS, като „Линукс  Обучител“  – организира и води на обучения за Линукс и Unix.

– Hewlett-Packard, като „Консултант по техническо обучение“ – консултант по техническо обучение, разработване на нови форми на обучение и разработване на съдържание и среда за обучение;

– Hewlett-Packard GDC, като „Програмен мениджър обучения“;

– Cnsys PLC, като Линукс  ИТ мениджър.

Продължителност на Линукс LPI 201:  5 дни (общо 40 учебни часа по 45 минути)

Място на провеждане: Обучението по Линукс LPI 201 се провежда в учебната база на ТЕЗА ООД с адрес: гр. София, Младост 1, бл. 54А (до метростанция “Младост 1″)

Оптимален брой участници в група: 5 – 12

Цена на участник без ДДС: 1100 лв. (вкл. обяд и кафе пауза)

По желание на корпоративни клиенти и публични възложители ТЕЗА ООД може да разработи и проведе обучения по специфични допълнителни модули към Линукс LPI 201, съобразени с потребностите на клиента.

Дати на провеждане на обучение Линукс LPI 201:

28.05 – 01.06.2018

За заявки и въпроси – имейл: office@teza.bg тел.: +(359) 02 9 691 598

Курс по Linux LPI 102

Операционна система Linux LPI 102 курс

Операционна система Linux LPI 102 курс

07 – 11 май 2018

Операционна система Linux курс подготвя курсистите за успешно преминаване и сертифициране на LPI 102.

Учебен център Теза предлага още:

Курс Linux LPI 101 – 23 – 27 април 2018

Курс Linux LPI 201 – 28 май – 01 юни 2018

Курс Linux LPI 202 – 11 – 15 юни 2018

Oперационна система Linux LPI 102 обучение е подходящо за всички, които са преминали успешно модул LPI 101 или имащи опит с операционната система

Операционната система Linux LPI 102 курс покрива версия 3 (версия налична от 1 Април, 2009). Linux Professional Institute (LPI) е сертифицираща организация независима от Линукс дистрибуциите.

Обучението за операционна система Linux LPI 102 покрива основните умения, които са необходими за работа със системата, като текстова обработка, работа с файлове, работа с обвивката на Линукс, работа с пакетите (инсталиране и деинсталиране на софтуер), хардуер, файлова система и много други.

Операционната система Linux LPI 102 курс ще даде на курсистите необходимите познания за успешно покриване на LPI 102 сертификация.

Операционна система Linux – МОДУЛИ

1. ACCOUNT AND SECURITY ADMINISTRATION

1. LPI Objectives Covered
2. User and Group Concepts
3. User Private Group Scheme
4. User Administration
5. Modifying Accounts
6. Group Administration
7. Password Aging
8. Limiting Logins
9. Default User Files
10. su and Wheel
11. sudo
12. Setting Resource Limits via ulimit
13. pam_limits.so
Lab Tasks
1. User and Group Administration
2. Restricting superuser access to wheel group membership
3. User Private Groups
4. Setting Limits with the pam_limits Modules

2. CUSTOMIZING THE SHELL AND WRITING SIMPLE SCRIPTS

1. LPI Objectives Covered
2. Bourne sh: Configuration Files
3. Script Execution
4. bash: Configuration Files
5. Shell and Environment Variables
6. Bash Shell Options
7. bash: „shortcuts“
8. bash: prompt
9. Nesting Commands
10. Shell Script Strengths and Weaknesses
11. Example Shell Script
12. Positional Parameters
13. Input & Output
14. Doing Math
15. Comparisons with test
16. Exit Status
17. Conditional Statements
18. Flow Control: case
19. The for Loop
20. The while and until Loops
21. Functions
Lab Tasks
1. Bash Login Scripts
2. Writing a Shell Script

3. AUTOMATING TASKS

1. LPI Objectives Covered
2. Automating Tasks
3. at/batch
4. cron
5. The crontab Command
6. crontab Format
7. /etc/cron.*/ Directories
8. Anacron
Lab Tasks
1. Adding System cron Jobs
2. Creating and Managing User Cron Jobs

4. NETWORKING

1. LPI Objectives Covered
2. IPv4 Fundamentals
3. TCP/UDP Fundamentals
4. Enabling IPv6
5. Linux Network Interfaces
6. Ethernet Hardware Tools
7. Configuring Routing Tables
8. Network Configuration with ip Command
9. Starting and Stopping Interfaces
10. system-config-network-{tui,cmd}
11. SUSE YaST Network Configuration Tool
12. DNS Clients
13. Network Diagnostics
14. Information from netstat and ss
15. nmap
16. Netcat
Lab Tasks
1. Basic Client Networking
2. Configuring IPv6

5. X WINDOW SYSTEM

1. LPI Objectives Covered
2. The X Window System
3. X Modularity
4. X.Org Drivers
5. Starting X
6. Configuring X Manually
7. Automatic X Configuration
8. Automatic X Configuration SLES
9. Xorg and Fonts
10. Installing Fonts for Modern Applications
11. Installing Fonts for Legacy Applications
12. The X11 Protocol and Display Names
13. Display Managers and Graphical Login
14. X Access Control
15. Remote X Access (historical/insecure approach)
16. Remote X Access (modern/secure approach)
17. Customizing X Sessions
18. Starting X Apps Automatically
Lab Tasks
1. Configure X Security
2. Customize X Components
3. Launching X Apps Automatically
4. Secure X

6. ACCESSIBILITY AND LOCALIZATION

1. LPI Objectives Covered
2. GNOME Accessibility Support
3. Internationalization & Localization
4. Character Encodings
5. Locales
6. Setting the Time Zone
Lab Tasks
1. GNOME Accessibility
2. Character Encoding Conversion
3. Locale Configuration
4. Time Zone Configuration – Traditional Method
5. System Clock Configuration – Distribution tools
6. System Clock Configuration – Distribution tools

7. TIME, LOGGING, AND PRINTING

1. LPI Objectives Covered
2. Hardware and System Clock
3. Managing Network-Wide Time
4. Continual Time Sync with NTP
5. Configuring NTP Clients
6. System Logging
7. /etc/rsyslog.conf
8. Log Management
9. Common UNIX Printing System
10. Defining a Printer
11. Standard Print Commands
Lab Tasks
1. NTP Client Configuration
2. Printing
3. Configuring Print Queues
4. Printer Configuration with YaST

8. MTA AND SQL FUNDAMENTALS

1. LPI Objectives Covered
2. Popular SQL Databases
3. SELECT Statements
4. INSERT Statements
5. UPDATE Statements
6. DELETE Statements
7. JOIN Clauses
8. SMTP
9. SMTP Terminology
10. SMTP Architecture
11. Sendmail Architecture
12. Sendmail Components
13. Postfix Features
14. Postfix Architecture
15. Postfix Components
Lab Tasks
1. SQL with Sqlite3
2. Configuring Sendmail
3. Configuring Postfix

9. HOST SECURITY AND ENCRYPTION

1. LPI Objectives Covered
2. Controlling Logins
3. Xinetd
4. TCP Wrappers
5. /etc/hosts.{allow,deny} Shortcuts
6. Advanced TCP Wrappers
7. Secure Shell
8. ssh and sshd Configuration
9. Accessing Remote Shells
10. Transferring Files
11. Alternative sftp Clients
12. SSH Key Management
13. ssh-agent
14. GPG GNU Privacy Guard
Lab Tasks
1. Securing xinetd Services
2. Enforcing Security Policy with xinetd
3. Securing Services with TCP Wrappers
4. Introduction to ssh and scp
5. SSH Key-based User Authentication
6. Using ssh-agent
7. File Encryption with GPG

ЛЕКТОР – ИВАЙЛО ЯНАКИЕВ

Магистър – Създаване и управление на Linux Certify authority (CA)

Професионален опит:

– GITS, като „Linux  Обучител“  – организира и води на обучения за Linux и Unix.

– Hewlett-Packard, като „Консултант по техническо обучение“ – консултант по техническо обучение, разработване на нови форми на обучение и разработване на съдържание и среда за обучение;

– Hewlett-Packard GDC, като „Програмен мениджър обучения“;

– Cnsys PLC, като Linux  ИТ мениджър.

Продължителност на обучението:  5 дни (общо 40 учебни часа по 45 минути)

Място на провеждане: Курс по Linux LPI 102 се провежда в учебната база на ТЕЗА ООД с адрес: гр. София, Младост 1, бл. 54А (до метростанция “Младост 1″)

Оптимален брой участници в група: 5 – 12

Цена на участник без ДДС: 1100 лв. (вкл. обяд и кафе пауза)

По желание на корпоративни клиенти и публични възложители ТЕЗА ООД може да разработи и проведе обучения по специфични допълнителни модули към Курс по Linux LPI 102, съобразени с потребностите на клиента.

Дати на провеждане на курс за операционна система Linux LPI 102 :

07 – 11.05.2018

За заявки и въпроси – имейл: office@teza.bg тел.: +(359) 02 9 691 598

 

Курс за операционна система Линукс LPI 101

Курс за операционна система Линукс LPI 101

Курс за операционна система Линукс LPI 101.

23 – 27 април 2018.

Курс за операционна система Линукс LPI 101 подготвя участниците за успешно преминаване на изпит и придобиване на сертификат LPIC1.

Учебен център Теза предлага още:

Курс Linux LPI 102 – 07 – 11 май 2018

Курс Linux LPI 201 – 28 май – 01 юни 2018

Курс Linux LPI 202 – 11 – 15 юни 2018

За обучението не се изискват познания и предишен опит с Линукс.

Курс за операционна система Линукс LPI 101 покрива версия 3 (налична от 1 Април, 2009).

Курс за операционна система Линукс LPI 101 дава основните умения които са необходими за работа с Линукс, като работа с файлове, текстова обработка, работа с обвивката на Линукс, работа с пакетите (инсталиране и деинсталиране на софтуер), файлова система, хардуер, и много други.

След преминаване на обучението участниците ще получат необходимите познания за успешно покриване на LPIC1 сертификация.

МОДУЛИ на Курс за операционна система Линукс LPI 101

 1. Work on the command line
 2. Use streams, pipes, and redirects
 3. Manage file permissions and ownership
 4. Create, delete, find, and display files
 5. Work with archives and compression
 6. Process text streams using filters
 7. Search text files using regular expressions
 8. Perform basic file editing operations using vi
 9. Create, monitor, and kill processes
 10. Use rpm, yum, and debian package management
 11. Work with partitions, filesystems, and disk quotas
 12. Linux boot process
 13. Determine and configure hardware settings

ЛЕКТОР – ИВАЙЛО ЯНАКИЕВ

Магистър – Създаване и управление на Linux Certify authority (CA)

Професионален опит:

– GITS, като „Linux  Обучител“  – организира и води на обучения за Linux и Unix.

– Hewlett-Packard, като „Консултант по техническо обучение“ – консултант по техническо обучение, разработване на нови форми на обучение и разработване на съдържание и среда за обучение;

– Hewlett-Packard GDC, като „Програмен мениджър обучения“;

– Cnsys PLC, като Linux  ИТ мениджър.

Продължителбнност, курс за операционна система Линукс LPI 101:  5 дни (общо 40 учебни часа по 45 минути)

Място на провеждане: Курс за операционна система Линукс LPI 101 се провежда в учебната база на ТЕЗА ООД с адрес: гр. София, Младост 1, бл. 54А (до метростанция “Младост 1″)

Оптимален брой участници в група: 5 – 12

Цена на участник без ДДС: 1100 лв. (включва обяд и кафе пауза)

По желание на корпоративни клиенти и публични възложители ТЕЗА ООД може да разработи и проведе обучения по специфични допълнителни модули към Курс за операционна система Линукс LPI 101, съобразени с потребностите на клиента.

Дати на провеждане на Курс за операционна система Линукс LPI 101:

23.04.2018 – 27.04.2018 г.

За заявки и въпроси – имейл: office@teza.bg тел.: +(359) 02 9 691 598

КЗЛД

Курс Контролна дейност на КЗЛД – правен обзор

Курс контролна дейност на КЗЛД – 10 май 2018

Курс контролна дейност на КЗЛД предоставя полезна информация за мерките, които Комисията за защита на личните данни ще прилага след 25 май 2018.

Контролната дейност на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е едно от правомощията на надзорния орган, регламентирани в разпоредбата на Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД). Комисията извършва проверки на администраторите на лични данни за спазването на нормативните актове в областта на защитата на личните данни, както и във връзка с разглеждане на жалби срещу актове и действия на администраторите.

Контролната дейност на КЗЛД след 25-ти май 2018 г. ще е свързана с проверка на съответствието на дейността на администраторите на лични данни с изискванията на Общия регламент за защита  на личните данни (GDPR).

Цел на курс Контролна дейност на КЗЛД – правен обзор: 

Целта на курс Контролна дейност на КЗЛД – правен обзор, е участниците да придобият познания по GDPR и да се запознаят с практиката на КЗЛД за прилагане на мерки за контрол.

Курс контролна дейност на КЗЛД е трети от трите курса включени в програмата. Обучението се предлага както в пълната програма, така и всеки курс поотделно. Информация за другите два курса, може да видите тук: Въведение в GDPRКурс за DPO. 

Програма на курс Контролна дейност на КЗЛД:

 • Основания за законосъобразно обработване на личните данни;
 • Разграничение, особености на видовете контролна дейност, поведение на администраторите на лични данни;
 • Административни производства по повод подадена жалба срещу администратор на лични данни;
 • Административнонаказателни производства по повод подаден сигнал срещу администратор на лични данни;
 • Контролна дейност при извършване на секторни проверки, зададени в плана за дейността на КЗЛД за съответната година;
 • Налагане на санкции на администратори на лични данни – по ЗЗЛД и GDPR;
 • Казуси от практиката на КЗЛД, Административен съд София-град, Върховния административен съд.

 

За кого е предназначено обучението:

Курс Контролна дейност на КЗЛД е предназначен за юристи, бъдещи DPO (Data protection officer), обработващи лични данни лица, човешки ресурси, органи на държавна власт или на местно самоуправление, както и всеки, който проявява интерес към защитата на лични данни и контролната дейност на КЗЛД.

На преминалите обучението се издава сертификат.

Продължителност на курса: 8 учебни часа по 45 астрономически минути.

Провеждане:

Курс Контролна дейност на КЗЛД се провежда в учебната база на ТЕЗА с адрес: гр. София, Младост 1, бл. 54А (до метростанция “Младост 1″)

Оптимален брой участници в група: 5 – 12

Цена на обучаем: 390 лева без ДДС.

По желание на корпоративни клиенти ТЕЗА ООД може да разработи и проведе обучения по специфични допълнителни модули, съобразени с потребностите на клиента. 

За заявки и въпроси:

имейл: office@teza.bg тел.:+(359) 02 9 691 598

GDPR Portal – www.eugdpr.org

Правна рамка – КЗЛД

DPO Course

Курс за DPO

Курс за DPO
26 април 2018. Встъпително обучение на Длъжностно лице по защита на данните

Курс за DPO – Data Protection Officer

Курс за DPO e насочен към длъжностните лица по защита на данните, които ще бъдат в центъра на тази нова правна рамка за много организации, улесняващи спазването на разпоредбите на GDPR.
Повече

GDPR

Въведение в GDPR (Общ регламент относно защитата на данните) 

GDPR oбучение

Въведение в GDPR

(виж новите дати за м. май 2018 – тук)

Програмата за GDPR обучение в учебен център ТЕЗА покрива основните изисквания към организациите относно Регламента за защита на личните данни, който се прилага от 25 май 2018 и ще важи за всички публични и частни институции.

Въведение в GDPR е първият от трите курса включени в програмата. Обучението се предлага както в пълната програма, така и всеки курс поотделно. Информация за другите два курса, може да видите тук:  Курс за DPO, Курс Контролна дейност на КЗЛД – правен избор.

Нямам време да чета всичко. Искам бързи факти.

Виж бързи факти тук >

Почти всяка организация събира или обработва лични данни. В случай, че тя не е въвела изискванията на GDPR тя рано или късно ще понесе последствия – от клиентите, които ѝ се доверяват, от партньорите си или от контролните органи.

Защо да изберем GDPR обучение в учебен център Теза?

Още преди почти година започнахме едно дълго пътешествие в изследване на регламента и най-добрите практики за неговото прилагане. Събрахме екип от юристи в областта на Европейското право и кибер технологиите за сигурност. Прочетохме стотици материали, препоръки, казуси и практики, които в продължение на няколко месеца анализирахме и синтезирахме за вас.

В резултат на тези усилия разработихме програма, която се прилага за пълно обучение по изискванията на регламента. Първият и основен курс е – Въведение в GDPR.

В това GDPR обучение ще се запознаете както с основните моменти така и с най-добрите практики за прилагане му. Ще разберете как да подходите при въвеждането на регламента от всички страни: Организационна, Правна и ИТ. Вижте на кратко отговори на основните въпроси около новите изисквания!

Какви са последствия от неспазването на GDPR?

Ако организацията или неин служител с достъп до лични данни умишлено или по небрежност наруши разпоредбите на регламента, може да ѝ бъде наложена „глоба” или „имуществена санкция” в размер на до 20 000 000 EUR (Да, правилно – двадесет милиона евро), а за фирми дори до 4 % от общият им годишен световен оборот за предходната финансова година, която от двете суми е по-висока!

 

Ами да, но за нас май не важи?

Не… Важи за абсолютно всички! Всяко едно юридическо лице и организация (публична, частна, нестопанска и др.) трябва да се съобразява с GDPR, ако събира лични данни, каквито и да са те.

Ами да, но при нас само няколко души работят с лични данни…защо ни е нужно GDPR обучение?

Дали е така? Замислихте ли се например колко от служителите ви ползват служебни телефони и колко от тях имат само по един телефон за служебни и лични нужди? В техните телефони се съхраняват имена, номера, адреси, имейли и друга информация на клиенти, партньори и колеги. Да, това са лични данни и те трябва да бъдат контролирани.

Това е само един малък пример от много други.

 

Но мен ме интересува само правната страна на GDPR…

Така е, но разглеждането на GDPR от една гледна точка е крайно недостатъчно за ефективното му прилагане. Въвеждането на GDPR регламента е екипна работа, за която са нужни общите усилия на всички. За неговото прилагане се изисква цялостно преосмисляне на стратегията ви за боравене с лични данни.

 

Какво ще научите от GDPR обучението?

Вие ще научите основните елементи, касаещи различните служители и отдели. Така ще може да комуникирате ефективно с колегите си и ще постигнете ефективно и ефикасно прилагане на GDPR. Това ще гарантира, че личните данни на вашите клиенти, партньори и колеги ще бъдат защитени, а вашата организация ще служи за пример при боравене с лични данни.

… и още нещо:

Освен цялата тази полезна информация, ще имате възможност да усвоите нужните умения в разнищването на различни казуси и игри. Ние разработихме GDPR обучение така, че да бъде едновременно полезен и приятен. Няма по-лесен начин за усвояване на всяка материя от практическото ѝ прилагане под формата на симулация на реални проблеми, за това и следвахме следните принципи по време на неговото разработване:

Какво включва GDPR обучението:

 • Курс GDPR e подкрепен с качествени учебни материали обучение – презентации, нагледни материали, примерни образци, полезни извлечения от нормативната уредба и др.;
 • Качеството на GDPR обучението е на европейско равнище – материята се поднася от най-добрите лектори с дългогодишен опит в държавния и частния сектор, в работа по европейско право и кибер сигурност.
 • GDPR обучение прилага насочен към резултатите подход – практически задачи, казуси, ролеви игри, дискусия и запознаване с добри практики.

Не на последно място ще разберете как да водите комуникация с надзорните и контролни органи и да решавате проблеми идващи от външни източници… и все пак ето пълната програма:

Програма на обучение Въведение в GDPR (Общ регламент относно защитата на данните):

 • Модул правни аспекти на GDPR;
 • Модул технически аспекти на GDPR;
 • Модул организационни аспекти на GDPR.

В Модул правни аспекти на GDPR се разглеждат: структурата и съдържанието на регламента; новите моменти в правото на ЕС относно защитата на данните; очаквани промени в българското законодателство; обработване на специални категории лични данни; кодекси за поведение; задължителни фирмени правила; тенденции, делегирани актове и актове за изпълнение; случаи с трансгранично значение и др.

В Модул технически аспекти на GDPR се разглеждат: новата стратегия на ЕС за защита на данните; съвременни върхови технологии за защита на данните; очаквани технически трудности при прилагането на GDPR; определяне на средствата на обработването; оценка на риска; оценка на ефективността на техническите мерки; оценка преди започването на дейностите за обработване; механизми за демонстриране на спазването на регламента и др.

В Модул организационни аспекти на GDPR се разглеждат: определяне на естеството, обхватът, контекст и цели на обработването; оценка на въздействието върху защитата на личните данни;определяне на отговорности за изпълнение на задълженията по регламента; договорености, роли и връзки на съвместни администратори – предимства и недостатъци; създаването и поддържането на регистри на дейностите по обработване; разходи за прилагане; вземане на решения въз основа на оценка на рисковете с различна вероятност; очаквания на субектите на данни; оценка на ефективността на организационните мерки, сигурност на данните по веригите за доставка и пласмент и др.

GDPR обучението дава най-добри резултати при провеждането му в компактни групи от една организация. Той е предназначен за всички, които имат отношение към процесите или имат досег с лични данни.

За кого е предназначено GDPR обучението?

Мениджъри, ИТ специалисти, служители по сигурността на информацията, юристи, администратори на лични данни, обработващи лични данни лица, HR, маркетинг, служители обслужващи клиенти, както и всеки, който проявява интерес към защитата на лични данни може да се възползва от GDPR обучение.

 

Дати:

12 – 13 април 2018

Цени без ДДС:

–   960 лв. за един участник в отворена група.

–   4 200 лв. за група от 6 до 12 участника.

–   Над 12 участника по 300 лв. на допълнителен участник.

Възползвай се от допълнителни отстъпки:

 • Доведи +1 човек и получаваш -10% отстъпка от таксите за участие и на двамата;
 • Доведи +2 човека и всички получавате -20% отстъпка;

На преминалите GDPR обучение в учебен център Теза, се издава сертификат.

 

Продължителност на курс Въведение в GDPR:

Обучението се провежда в присъствена форма – 2 дни по 8 уч. часа всеки

Място на провеждане:

На място при клиента за групи

В учебната база на ТЕЗА – гр. София, Младост 1, бл. 54А, до станция “Младост 1″ на метрото за отворени обучения.

При заявки за провеждане в страната се доплаща 300 лв. без вкл. ДДС за разходи на екипа.

Разширено GDPR обучение:

По желание за корпоративни клиенти и секторни възложители „ТЕЗА“ ООД може  да разработи специфични допълнителни модули, съобразени с потребностите на клиента. За допълнителна информация и заявки, моля свържете се с наш служител на посочените по-долу контакти.

За заявки и въпроси:имейл: office@teza.bg тел.: +(359) 02 9 691 598

Полезни връзки:

Final version of the Regulation, released 6 April 2016 –  http://data.consilium.europa.eu

GDPR Portal – www.eugdpr.org

Нова правна рамка на ЕС за защита на личните данни – КЗЛД

ymec

Ръководство за младежки работници разработен по проект „YMEC“

ymec

В рамките на проект № 2016-2-BG01-KA205-023931, реализиран по програмата „Еразъм +“, беше завършен вторият интелектуален продукт „Ръководство за младежки работници“

Ръководството за младежки работници има за цел да предостави на младите хора реална възможност за увеличаване на шансовете им за наемане на работа, с оглед на устойчива интеграция на пазара на труда.

Ръководството за младежки работници е продукт на 4-годишния опит на авторите в областта на неформалното образование за младежи и възрастни. Наръчникът е разработен от всички партньори заедно. Включва помощни материали за обучаваните/младежките работници, сценарии за обучение, симулации, интерактивни методи.

Ръководител на тази дейност Асоциация „Aktyvus Jaunimas“ Литва. Имат богат опит в разработването на дейности, семинари, методи за преподаване на управленски и предприемачески умения за младежи.

Ръководството за младежки работници включва 10 различни неформални учебни семинари и методи. Всички от тях са успешно изпитани  в реална среда от авторите. Всяка отделна дейност има кратко описание за приложение. Предложени са и полезни съвети и изисквания. Посочени са и областите на обучение и очакваните резултати. Това помага както на младежкия работник, така и на участващите млади хора.

Ръководството за младежки работници е в основата на Краткосрочно съвместно обучение, което се проведе в Полша от 26 Февруари до 02 Март 2018 година. В рамките на 5 дни участниците обмениха опит и знания за практики. Те утвърдиха своите умения в системата на VCC, за да станат официални обучители.

На сайтът на проекта можете да намерите допълнителна информация за всички дейности http://ymec.eu/

Ръководството за младежки работници е преведено на национални езици на всички партньори в проекта – български, италиански, полски, румънски, литовски (http://ymec.eu/platform/ ).