Bulgarian language course for foreigners

Bulgarian language course for Foreigners

Bulgarian Language Course for Foreigners – Basic level – A1

Bulgarian language course

See the online Bulgarian Language Course here: www.onlinebulgarian.com

“Teza” Training Center is launching a beginners level of a Bulgarian Language Course for Foreigners. The program includes a total of 100 training hours.

Повече

Курс болгарского языка для иностранцев

Курс болгарского языка для иностранцев

Увидеть больше здесь: www.onlinebulgarian.com

Учебный центр “Теза” предлагает курс болгарского языка для иностранцев.

Занятия проводятся в группах Начального уровня. Длительность курса 100 учебных часов.

Повече

Курс по български език за чужденци

Kурс по български език за чужденци

Виж онлайн курса по български език за чужденци тук: www.onlinebulgarian.com 

Учебен център “Теза” стартира курс по български език за чужденци.

Обучението се провежда в група за Начинаещи. Курсът е с продължителност от 100 учебни часа.

Повече

чатбот интеграция

Chatbot интеграция – създаване на Facebook игра

Chatbot интеграция за „Viral“ игри

Защо Chatbot интеграция?

Всяка Facebook играта, която си направил или решиш да правиш в твоята Facebook страница има голям потенциал да стане „Viral“ и да достигне до много повече хора.

Но за целта е важно да предоставиш стимул на участниците в играта да я споделят!

Chatbot интеграция

Нашият екип може да настрои играта ти и да направи Chatbot интеграция, така че да събереш максимално много потенциални клиенти.

Виж офертата за Chatbot интеграция

Ние можем да ти помогнем, като настроим Chatbot към твоята страница във Facebook. Дори и за игра, която вече е започнала.

С Chatbot-a ще достигнеш до стотици и дори хиляди хора, които ще споделят поста ти със своите приятели.

А най-хубавото е, че веднъж записани в твоя Chatbot ще можеш да изпращаш безплатно промоции и реклами до хората директно във Facebook messenger… напълно безплатно, без стотинка за Facebook реклама.

Използвай новите технологии, за да направиш играта си „Viral“ с Chatbot интеграция и да запишеш максимален брой хора за бъдещи директни Facebook messenger кампании.

Удвои своите продажби, като направиш една малка стъпка – виж условията в прикачената брошура по-долу и ни се обади!

Виж офертата за Chatbot интеграция


Все още не сте сигурни ?


Виж демо на истинска Chatbot интеграция в игра тук 


Изпрати запитване за „Viral“ Chatbot интеграция сега


Допълнителни услуги:

Google реклама и SEO оптимизация

Нашият екип може да настрои твоята Google Adwords реклама, както и да направи пълна SEO оптимизация на твоя уебсайт.

Комбинирай силата на Facebook с Google за постигане на невероятни резултати. Изпрати запитване »

Създаване на онлайн магазин или информативен сайт

Нашият екип може да изработи твоят уебсайт. Получаваш Пълна услуга, дизайн, хостинг и консултация за най-добрите варианти + опция за SEO оптимизация. Изпрати запитване »

Оценка на постигнатите резултати за проекти по ОПРЧР

Оценка на постигнатите резултати за проекти по ОПРЧР

Oценка на постигнатите резултати ОПРЧР
Теза ООД предлага изготвяне на доклад за оценка на постигнатите резултати при изпълнение на проекти финансирани от ОПРЧР по процедура BG05M9OP001- 4.001 ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” и процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Защо се прави оценка на постигнатите резултати

Извършването на оценка на постигнатите резултати при изпълнение на проектите от гледна точка на приложимостта на иновативните практики е задължителна дейност по процедура BG05M9OP001- 4.001 ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” и процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 /ОПРЧР/.

Какво представлява оценка на постигнатите резултати

Оценката на постигнатите резултати проследява логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение. Във фокуса на оценката са приложимостта на социалната иновация въз основа на следните параметри:
∙ Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група;
∙ Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта;
∙ Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати.

Поръчай извършване на оценка от ТЕЗА

Цена на оценка за един проект: 1000 – 4000 лв. без ДДС

Направи запитване за конкретна оферта тук: office@teza.bg

Шаблон за извършване на оценка на постигнатите резултати

Освен извършване на самата оценка ТЕЗА предлага и шаблон / темплейт за извършване на оценката на постигнатите резултати, който съдържа основните параметри за извършване на оценката. Шаблонът за извършване на оценка на постигнатите резултати може да се ползва от експерти, с опит в сферата на управление на европейски проекти, както за проекти финансирани от ОПРЧР по процедура BG05M9OP001- 4.001 ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” и процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, така и за проекти финансирани по други Донорски програми и схеми.

Поръчай шаблон за оценка от ТЕЗА

Цена на шаблон / темплейт за извършване на оценка на постигнатите резултати: 600 лв. без ДДС

Направи запитване за шаблон / темплейт тук: office@teza.bg

За контакт и въпроси – тел.: +359 (0) 2 9 691 598

 

Теза оценка на постигнатите резултати

 

Начална страница: www.teza.bg

Преводи: www.prevodi.teza.bg

Новини: www.teza.bg/novini

Сайт на ОПРЧР: www.ophrd.government.bg

Ръководство за младежки работници

Четвърта международна среща по проект YMEC и Събитие за разпространение на резултати

Четвърта международна среща по проект YMEC и Събитие за разпространение на резултати

Между 11-12 Октомври 2018 в Люблин, Полша се проведе четвъртата, заключителна  международна среща по проект 2016-2-BG01-KA205-023931 – “ Young managers of the effective career development „.

Отговорен за организацията на четвъртата международна срещата беше Fundacja VCC – Полша Участваха и  3 партньорски организации по проекта: Active Youth – Литва; CENTER OF STRATEGIES FOR YOUTH DEVELOPMENT- Румъния; Теза ООД- България.

Основните цели на последната среща бяха обсъждането на следните теми:

– Преглед и обсъждане на резултатите от всички интелектуална продукт разработени по време на проекта;

– Дискусия относно направените Workshop събития във всяка от страните на партньорите.

– E1 – Събитие за разпространение на резултатите в Полша – подготовка за реализирането на събититето на 12 октомври 2018г. в Люблин.

Заключителната  международна среща спомогна за съгласуването на крайни срокове и важни етапи при осъществяването на действия за подпомагане на ефективната и устойчива реализация на проекта „Young managers of the effective career development „.

 

На 12 Октомври в хотел Агит, Люблин, Полша бе организирано Събитие за разпространение на резултати от проекта.

Партньорите имаха за цел да се представят на гостите, всеки изложи кратко резюме за своята дейност и организация. След това се представиха и разработените в процеса на изпълнение на проекта Интелектуални продукти:

– „Инструмент за оценка на уменията за младежи в управлението“

– „Ръководство за младежки работници“

– Краткосрочно съвместно обучение на персонала в Полша

– Практическо ръководство за стажовете

– Платформа YMEC

Обучение Полша

Партньорите споделиха опита си от съвместната дейност, начините на изграждане на добро партньорство и предостави възможност за дискусия с участниците в областта на младежките работници. В събитието се включиха около 53 човека.

Целта на събитието бе да се  даде по-широка публичност на постигнатото по време на проекта и да се разпространят резултатите и добрите практики от съвместното сътрудничество.

Обучение Полша

 

HR

Покана за заключителна пресконференция „Иновативни практики за хора с увреден слух“

 

Разбери Какво Може Да е

Бъдещето на Хората с Увреждания в България!

 

    Уважаеми колеги, приятели и съмишленици,

Във връзка с приключване на дейностите по Проект „Иновативни практики  за хора с увреден слух”, съгласно ДБФП № BG05M90P001-4.001-0040-C01, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

2014 – 2020”

Каним Ви на заключителна пресконференция, която ще се проведе на 15 октомври, понеделник, от 11.00 часа, в пресцентъра на БТА гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 49

www.eufunds.bg

 Проект  BG05M90P001-4.001-0040, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

HR

Покана за семинари „Иновативни практики за хора с увреден слух“

    Уважаеми дами и господа,

Да се заслушаме в глухите хора какво имат да ни кажат. Да се замислим, дали след толкова много години в девета глуха, не се оказахме всички ние там.

Заповядайте

на 8-ми Октомври 2018 г. от 10:30 часа в гр. София, Литературен клуб „Перото“ – НДК,

на 09-ти октомври 2018 г. от 10:30 часа в гр. Пловдив, Limacon Event Center, бул. Марица 154, секция 1А,

на 10-ти октомври 2018 г. от 10:30 часа в гр. Бургас, Културен център „Морско казино“, Приморски парк,

на 11-ти октомври 2018 г. от 14:00 часа в гр. Варна, The Social Teahouse, ул. „Преслав“ 53,

за да се срещнем и да поговорим заедно на един език- кои са основните предизвикателства пред младите хора в България що се отнася до образование, бизнес, забавления и те същите ли са като пред глухите млади?

Елате да научим повече един за друг, да се запознаем, да дискутираме и да излезем от девета глуха!

Събитията се провеждат с подкрепата на проект „Иновативни практики за хора с увреден слух ”, съгласно ДБФП № BG05M90P001-4.001-0040-C01, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

HR

Проект BG05M90P001-4.001-0040 „Иновативни практики за хора с увреден слух“

 

Проект BG05M90P001-4.001-0040 „Иновативни практики за хора с увреден слух“ по процедура за подбор на проекти BG05M90P001-4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Бенефициент: Теза ООД

Начало: 17.10.2017 г.

Край: 17.10.2018 г.

Партньори на „Теза“ ООД са от Полша – „Синтеа С.А.“ АД и от България – Фондация „Заслушай се“ и „Май Дрийм Джоб“ ЕООД.

Проектното предложение цели да срещне тези потребности, чрез адаптиране и валидиране на съществуващ курс за обучение на социални асистенти в учебна програма – мултимедийни  учебни материали и практическа част – за обучение на социални асистенти, но предназначен за хора с увреден слух, обмяна на опит, добри практики и да осигури активно социално включване и равни възможности за целевата група.

В изпълнение на дейностите по проекта се проведе откриваща пресконференция, изработи се банер и се монтира информационна табела на видно място в офиса на Теза ООД.

Курс за обучение на социални асистенти беше адаптиран за преподаване на хора с увреден слух на жестов език и бяха изработени учебни видеоуроци , достъпни на създадената по проекта уеб платформа.

Проведе се пилотно обучение на хора с увреден слух за социални асистенти.

www.eufunds.bg

 Проект  BG05M90P001-4.001-0040, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обучение в 3 модула-DPO GDPR

GDPR oбучение в 3 модула:

GDPR Обучение в 3 модула

GDPR обучение в 3 модула – 14 – 17 май

1 – Въведение в GDPR и Информационната сигурност

2 – Роля на DPO в организацията

3 – Правен обзор на контролната дейност на КЗЛД

GDPR обучение в 3 модула – GDPR/DPO/КЗЛД осигурява задълбочени познания за изискванията на GDPR, основи на сигурността на данните, ролята на длъжностното лице в организацията, обучението на персонала, казусите в практиката на КЗЛД, налагането на санкции на обработващите лични данни  и др.

Модул: Въведение в GDPR

Програмата за GDPR обучение в учебен център ТЕЗА покрива основните изисквания към организациите относно Регламента за защита на личните данни, който се прилага от 25 май 2018 и ще важи за всички публични и частни институции.

Теми в програмата на модул Въведение в GDPR 

 • Правни аспекти
 • Технически аспекти
 • Организационни аспекти

Модул: Роля на DPO в организацията

Този модул от GDPR обучение подготвя бъдещи DPO (длъжностните лица по защита на данните), които ще бъдат в центъра на тази нова правна рамка за много организации, улесняващи спазването на разпоредбите на GDPR. Модулът е предназначен за служители, които ще поемат позицията – Длъжностно лице по защита на данните, както и за всеки, който ще отговаря за защитата на лични данни.

Теми включени в програмата на модул: Роля на DPO в организацията

 • Роля на длъжностно лице по защита на данните
 • Изисквания на GDPR и други разпоредби за защитата на данните
 • Политика на организацията по защитата на личните данни
 • Обучение на персонала, участващ в операциите по обработване на лични данни

Модул: Правен обзор на контролната дейност на КЗЛД

Контролната дейност на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е едно от правомощията на надзорния орган – КЗЛД, регламентирани в разпоредбата на Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД). Комисията извършва проверки на администраторите на лични данни за спазването на нормативните актове в областта на защитата на личните данни, както и във връзка с разглеждане на жалби срещу актове и действия на администраторите.

Контролната дейност на КЗЛД след 25-ти май 2018 г. ще е свързана с проверка на съответствието на дейността на администраторите на лични данни с изискванията на Общия регламент за защита  на личните данни (GDPR).

Теми включени в програмата на модул Правен обзор на контролната дейност на КЗЛД

 • Oснования за законосъобразно обработване на личните данни
 • Поведение на администраторите на лични данни
 • Административнонаказателни производства по повод подаден сигнал срещу администратор на лични данни
 • Налагане на санкции на администратори на лични данни

Дати:

14 – 17 май 2018

Продължителност на GDPR обучение:

Обучението в 3 модула се провежда в присъствена форма – 4 дни по 8 уч. часа всеки ден

Цени без ДДС:

950 лв. за един участник в отворена група (без ДДС)

Забележка: Обучението е потвърдено след сформиране на група от минимум 4 участника.

Място на провеждане:

В учебната база на ТЕЗА – гр. София, Младост 1, бл. 54А, до станция “Младост 1″ на метрото.

За заявки и въпроси: office@teza.bg тел.: +(359) 02 9 691 598

Полезни връзки:

Final version of the Regulation, released 6 April 2016 –  http://data.consilium.europa.eu

GDPR Portal – www.eugdpr.org

Нова правна рамка на ЕС за защита на личните данни – КЗЛД