чатбот интеграция

Chatbot интеграция – създаване на Facebook игра

Chatbot интеграция за „Viral“ игри

Защо Chatbot интеграция?

Всяка Facebook играта, която си направил или решиш да правиш в твоята Facebook страница има голям потенциал да стане „Viral“ и да достигне до много повече хора.

Но за целта е важно да предоставиш стимул на участниците в играта да я споделят!

Chatbot интеграция

Нашият екип може да настрои играта ти и да направи Chatbot интеграция, така че да събереш максимално много потенциални клиенти.

Виж офертата за Chatbot интеграция

Ние можем да ти помогнем, като настроим Chatbot към твоята страница във Facebook. Дори и за игра, която вече е започнала.

С Chatbot-a ще достигнеш до стотици и дори хиляди хора, които ще споделят поста ти със своите приятели.

А най-хубавото е, че веднъж записани в твоя Chatbot ще можеш да изпращаш безплатно промоции и реклами до хората директно във Facebook messenger… напълно безплатно, без стотинка за Facebook реклама.

Използвай новите технологии, за да направиш играта си „Viral“ с Chatbot интеграция и да запишеш максимален брой хора за бъдещи директни Facebook messenger кампании.

Удвои своите продажби, като направиш една малка стъпка – виж условията в прикачената брошура по-долу и ни се обади!

Виж офертата за Chatbot интеграция


Все още не сте сигурни ?


Виж демо на истинска Chatbot интеграция в игра тук 


Изпрати запитване за „Viral“ Chatbot интеграция сега


Допълнителни услуги:

Google реклама и SEO оптимизация

Нашият екип може да настрои твоята Google Adwords реклама, както и да направи пълна SEO оптимизация на твоя уебсайт.

Комбинирай силата на Facebook с Google за постигане на невероятни резултати. Изпрати запитване »

Създаване на онлайн магазин или информативен сайт

Нашият екип може да изработи твоят уебсайт. Получаваш Пълна услуга, дизайн, хостинг и консултация за най-добрите варианти + опция за SEO оптимизация. Изпрати запитване »

Оценка на постигнатите резултати за проекти по ОПРЧР

Оценка на постигнатите резултати за проекти по ОПРЧР

Oценка на постигнатите резултати ОПРЧР
Теза ООД предлага изготвяне на доклад за оценка на постигнатите резултати при изпълнение на проекти финансирани от ОПРЧР по процедура BG05M9OP001- 4.001 ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” и процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Защо се прави оценка на постигнатите резултати

Извършването на оценка на постигнатите резултати при изпълнение на проектите от гледна точка на приложимостта на иновативните практики е задължителна дейност по процедура BG05M9OP001- 4.001 ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” и процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 /ОПРЧР/.

Какво представлява оценка на постигнатите резултати

Оценката на постигнатите резултати проследява логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение. Във фокуса на оценката са приложимостта на социалната иновация въз основа на следните параметри:
∙ Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група;
∙ Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта;
∙ Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати.

Поръчай извършване на оценка от ТЕЗА

Цена на оценка за един проект: 1000 – 4000 лв. без ДДС

Направи запитване за конкретна оферта тук: office@teza.bg

Шаблон за извършване на оценка на постигнатите резултати

Освен извършване на самата оценка ТЕЗА предлага и шаблон / темплейт за извършване на оценката на постигнатите резултати, който съдържа основните параметри за извършване на оценката. Шаблонът за извършване на оценка на постигнатите резултати може да се ползва от експерти, с опит в сферата на управление на европейски проекти, както за проекти финансирани от ОПРЧР по процедура BG05M9OP001- 4.001 ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” и процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, така и за проекти финансирани по други Донорски програми и схеми.

Поръчай шаблон за оценка от ТЕЗА

Цена на шаблон / темплейт за извършване на оценка на постигнатите резултати: 600 лв. без ДДС

Направи запитване за шаблон / темплейт тук: office@teza.bg

За контакт и въпроси – тел.: +359 (0) 2 9 691 598

 

Теза оценка на постигнатите резултати

 

Начална страница: www.teza.bg

Преводи: www.prevodi.teza.bg

Новини: www.teza.bg/novini

Сайт на ОПРЧР: www.ophrd.government.bg

Ръководство за младежки работници

Четвърта международна среща по проект YMEC и Събитие за разпространение на резултати

Четвърта международна среща по проект YMEC и Събитие за разпространение на резултати

Между 11-12 Октомври 2018 в Люблин, Полша се проведе четвъртата, заключителна  международна среща по проект 2016-2-BG01-KA205-023931 – “ Young managers of the effective career development „.

Отговорен за организацията на четвъртата международна срещата беше Fundacja VCC – Полша Участваха и  3 партньорски организации по проекта: Active Youth – Литва; CENTER OF STRATEGIES FOR YOUTH DEVELOPMENT- Румъния; Теза ООД- България.

Основните цели на последната среща бяха обсъждането на следните теми:

– Преглед и обсъждане на резултатите от всички интелектуална продукт разработени по време на проекта;

– Дискусия относно направените Workshop събития във всяка от страните на партньорите.

– E1 – Събитие за разпространение на резултатите в Полша – подготовка за реализирането на събититето на 12 октомври 2018г. в Люблин.

Заключителната  международна среща спомогна за съгласуването на крайни срокове и важни етапи при осъществяването на действия за подпомагане на ефективната и устойчива реализация на проекта „Young managers of the effective career development „.

 

На 12 Октомври в хотел Агит, Люблин, Полша бе организирано Събитие за разпространение на резултати от проекта.

Партньорите имаха за цел да се представят на гостите, всеки изложи кратко резюме за своята дейност и организация. След това се представиха и разработените в процеса на изпълнение на проекта Интелектуални продукти:

– „Инструмент за оценка на уменията за младежи в управлението“

– „Ръководство за младежки работници“

– Краткосрочно съвместно обучение на персонала в Полша

– Практическо ръководство за стажовете

– Платформа YMEC

Обучение Полша

Партньорите споделиха опита си от съвместната дейност, начините на изграждане на добро партньорство и предостави възможност за дискусия с участниците в областта на младежките работници. В събитието се включиха около 53 човека.

Целта на събитието бе да се  даде по-широка публичност на постигнатото по време на проекта и да се разпространят резултатите и добрите практики от съвместното сътрудничество.

Обучение Полша

 

HR

Покана за заключителна пресконференция „Иновативни практики за хора с увреден слух“

 

Разбери Какво Може Да е

Бъдещето на Хората с Увреждания в България!

 

    Уважаеми колеги, приятели и съмишленици,

Във връзка с приключване на дейностите по Проект „Иновативни практики  за хора с увреден слух”, съгласно ДБФП № BG05M90P001-4.001-0040-C01, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

2014 – 2020”

Каним Ви на заключителна пресконференция, която ще се проведе на 15 октомври, понеделник, от 11.00 часа, в пресцентъра на БТА гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 49

www.eufunds.bg

 Проект  BG05M90P001-4.001-0040, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

HR

Покана за семинари „Иновативни практики за хора с увреден слух“

    Уважаеми дами и господа,

Да се заслушаме в глухите хора какво имат да ни кажат. Да се замислим, дали след толкова много години в девета глуха, не се оказахме всички ние там.

Заповядайте

на 8-ми Октомври 2018 г. от 10:30 часа в гр. София, Литературен клуб „Перото“ – НДК,

на 09-ти октомври 2018 г. от 10:30 часа в гр. Пловдив, Limacon Event Center, бул. Марица 154, секция 1А,

на 10-ти октомври 2018 г. от 10:30 часа в гр. Бургас, Културен център „Морско казино“, Приморски парк,

на 11-ти октомври 2018 г. от 14:00 часа в гр. Варна, The Social Teahouse, ул. „Преслав“ 53,

за да се срещнем и да поговорим заедно на един език- кои са основните предизвикателства пред младите хора в България що се отнася до образование, бизнес, забавления и те същите ли са като пред глухите млади?

Елате да научим повече един за друг, да се запознаем, да дискутираме и да излезем от девета глуха!

Събитията се провеждат с подкрепата на проект „Иновативни практики за хора с увреден слух ”, съгласно ДБФП № BG05M90P001-4.001-0040-C01, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

HR

Проект BG05M90P001-4.001-0040 „Иновативни практики за хора с увреден слух“

 

Проект BG05M90P001-4.001-0040 „Иновативни практики за хора с увреден слух“ по процедура за подбор на проекти BG05M90P001-4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Бенефициент: Теза ООД

Начало: 17.10.2017 г.

Край: 17.10.2018 г.

Партньори на „Теза“ ООД са от Полша – „Синтеа С.А.“ АД и от България – Фондация „Заслушай се“ и „Май Дрийм Джоб“ ЕООД.

Проектното предложение цели да срещне тези потребности, чрез адаптиране и валидиране на съществуващ курс за обучение на социални асистенти в учебна програма – мултимедийни  учебни материали и практическа част – за обучение на социални асистенти, но предназначен за хора с увреден слух, обмяна на опит, добри практики и да осигури активно социално включване и равни възможности за целевата група.

В изпълнение на дейностите по проекта се проведе откриваща пресконференция, изработи се банер и се монтира информационна табела на видно място в офиса на Теза ООД.

Курс за обучение на социални асистенти беше адаптиран за преподаване на хора с увреден слух на жестов език и бяха изработени учебни видеоуроци , достъпни на създадената по проекта уеб платформа.

Проведе се пилотно обучение на хора с увреден слух за социални асистенти.

www.eufunds.bg

 Проект  BG05M90P001-4.001-0040, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Обучение в 3 модула-DPO GDPR

GDPR oбучение в 3 модула:

GDPR Обучение в 3 модула

GDPR обучение в 3 модула – 14 – 17 май

1 – Въведение в GDPR и Информационната сигурност

2 – Роля на DPO в организацията

3 – Правен обзор на контролната дейност на КЗЛД

GDPR обучение в 3 модула – GDPR/DPO/КЗЛД осигурява задълбочени познания за изискванията на GDPR, основи на сигурността на данните, ролята на длъжностното лице в организацията, обучението на персонала, казусите в практиката на КЗЛД, налагането на санкции на обработващите лични данни  и др.

Модул: Въведение в GDPR

Програмата за GDPR обучение в учебен център ТЕЗА покрива основните изисквания към организациите относно Регламента за защита на личните данни, който се прилага от 25 май 2018 и ще важи за всички публични и частни институции.

Теми в програмата на модул Въведение в GDPR 

 • Правни аспекти
 • Технически аспекти
 • Организационни аспекти

Модул: Роля на DPO в организацията

Този модул от GDPR обучение подготвя бъдещи DPO (длъжностните лица по защита на данните), които ще бъдат в центъра на тази нова правна рамка за много организации, улесняващи спазването на разпоредбите на GDPR. Модулът е предназначен за служители, които ще поемат позицията – Длъжностно лице по защита на данните, както и за всеки, който ще отговаря за защитата на лични данни.

Теми включени в програмата на модул: Роля на DPO в организацията

 • Роля на длъжностно лице по защита на данните
 • Изисквания на GDPR и други разпоредби за защитата на данните
 • Политика на организацията по защитата на личните данни
 • Обучение на персонала, участващ в операциите по обработване на лични данни

Модул: Правен обзор на контролната дейност на КЗЛД

Контролната дейност на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е едно от правомощията на надзорния орган – КЗЛД, регламентирани в разпоредбата на Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД). Комисията извършва проверки на администраторите на лични данни за спазването на нормативните актове в областта на защитата на личните данни, както и във връзка с разглеждане на жалби срещу актове и действия на администраторите.

Контролната дейност на КЗЛД след 25-ти май 2018 г. ще е свързана с проверка на съответствието на дейността на администраторите на лични данни с изискванията на Общия регламент за защита  на личните данни (GDPR).

Теми включени в програмата на модул Правен обзор на контролната дейност на КЗЛД

 • Oснования за законосъобразно обработване на личните данни
 • Поведение на администраторите на лични данни
 • Административнонаказателни производства по повод подаден сигнал срещу администратор на лични данни
 • Налагане на санкции на администратори на лични данни

Дати:

14 – 17 май 2018

Продължителност на GDPR обучение:

Обучението в 3 модула се провежда в присъствена форма – 4 дни по 8 уч. часа всеки ден

Цени без ДДС:

950 лв. за един участник в отворена група (без ДДС)

Забележка: Обучението е потвърдено след сформиране на група от минимум 4 участника.

Място на провеждане:

В учебната база на ТЕЗА – гр. София, Младост 1, бл. 54А, до станция “Младост 1″ на метрото.

За заявки и въпроси: office@teza.bg тел.: +(359) 02 9 691 598

Полезни връзки:

Final version of the Regulation, released 6 April 2016 –  http://data.consilium.europa.eu

GDPR Portal – www.eugdpr.org

Нова правна рамка на ЕС за защита на личните данни – КЗЛД

 

Ръководство за младежки работници

Трета международна среща по проект YMEC

Между 10-11 Април 2018 в Падуа, Италия се проведе третата международна среща по проекта 2016-2-BG01-KA205-023931 – “ Young managers of the effective career development „.

Отговорен за организацията на третата международна срещата беше Eduforma Srl. Участваха и  4 партньорски организации по проекта: Active Youth – Литва; CENTER OF STRATEGIES FOR YOUTH DEVELOPMENT- Румъния; Fundacja VCC – Полша; Теза ООД- България.

Основните цели на третата среща бяха обсъждането на следните теми:

– Преглед и обсъждане на резултатите от втория интелектуална продукт „Ръководство за младежки работници“

– C1- Краткосрочно съвместно обучение – обратна връзка и резултати от проведено обучение 26 Февруари – 02 Март 2018 в Полша

– E1 – Събитие за разпространение на резултатите в Полша – фаза на организиране и подготовка

– IO3 – Практическо ръководство за стажовете – задачи и разпределение на отговорности

Третата международна среща спомогна за съгласуването на крайни срокове и важни етапи при осъществяването на действия за подпомагане на ефективната и устойчива реализация на проекта. Определиха се дейностите и очаквани резултати за периода до заключителната  международна среща по проекта през октомври 2018 г. в Полша.

Linux LPI 202 курс

Linux курс LPI 202

Linux курс LPi 202

11 – 15.06 2018

Linux LPI 202 курс предлага подготвка за сертификация LPIC-2 (LPI Level 2 Certification)

Учебен център Теза предлага още:

Курс Linux LPI 101 – 23 – 27 април 2018

Курс Linux LPI 102 – 07 – 11 май 2018

Курс Linux LPI 201 – 28 май – 01 юни 2018

Linux LPI 202 курсът подготвя за преминаване на LPI 202 изпит, който е вторият от двата изпита за сертифициране LPIC-2. The Linux Professional Institute (LPI) е организация провеждаща независими изпити за Линукс сертификация. Курса покрива системна администрация на Линукс и мрежи.

Практическите упражнения по време на обучението дават на курсистите необходимите познания за успешно полагане на изпита LPI 201.

Linux LPI 202 курс е подходящ за:

Курсисти, които успешно са преминали през модул LPI 201 и желаят да се запознаят със мрежовите услуги на Linux. IT или мрежови специалисти, за които използвато на Linux е част от ежедневните им задължения.
Специалисти желаещи да получат LPI международна Linux сертификация.

Linux обучнието подготвя курсистите за преминаване на изпит LPI 202, вторият от двата изпита за сертифициране LPIC-2. The Linux Professional Institute (LPI) е организация провеждаща независими изпити за Линукс сертификация. Курса покрива системна администрация на Линукс и мрежи.
Практическите упражнения по време на курса дават на курсистите необходимите знания за полагане на изпита LPI201

DNS CONCEPTS

 1. LPI Objectives Covered
  2. Naming Services
  3. DNS – A Better Way
  4. The Domain Name Space
  5. Delegation and Zones
  6. Server Roles
  7. Resolving Names
  8. Resolving IP Addresses
  9. Basic BIND Administration
  10. BIND Configuration Files
  11. rndc Key Configuration
  12. Configuring the Resolver
  13. Testing Resolution
  Lab Tasks
  1. Configuring a Slave Name Server
  2. Use rndc to Control named

CREATING DNS HIERARCHIES

 1. LPI Objectives Covered
  2. named.conf Syntax
  3. named.conf Options Block
  4. Creating a Site-Wide Cache
  5. Zones In named.conf
  6. Zone Database File Syntax
  7. SOA – Start of Authority
  8. A & PTR – Address & Pointer Records
  9. NS – Name Server
  10. CNAME & MX – Alias & Mail Host
  11. Abbreviations and Gotchas
  12. $GENERATE, $ORIGIN, and $INCLUDE
  13. Subdomains and Delegation
  14. Subdomains
  15. Delegating Zones
  16. in-addr.arpa. Delegation
  17. Issues with in-addr.arpa.
  18. RFC2317 & in-addr.arpa.
  Lab Tasks
  1. Configuring BIND Zone Files
  2. Create a Subdomain in an Existing Domain
  3. Subdomain Delegation

SECURING DNS

 1. LPI Objectives Covered
  2. Split Namespaces
  3. Split Namespace with Views
  4. Address Match Lists & ACLs
  5. Restricting Queries
  6. Restricting Zone Transfers
  7. Running BIND in a chroot jail
  8. Securing DNS With TSIG

Lab Tasks
1. Securing BIND DNS

IMPLEMENTING A WEB SERVER

 1. LPI Objectives Covered
  2. Apache Architecture
  3. Dynamic HTTP Content
  4. Configuring PHP
  5. Securing PHP
  6. Security Related php.ini Configuration
  7. Installing PHP
  8. Apache Configuration Files
  9. httpd.conf – Server Settings
  10. httpd.conf – Main Configuration
  11. Adding Modules to Apache
  12. Virtual Hosting DNS Implications
  13. httpd.conf – VirtualHost Configuration
  14. Port and IP based Virtual Hosts
  15. Name-based Virtual Host
  16. Apache Logging
  17. Log Analysis
  18. Delegating Administration
  19. Apache Access Controls (mod_access)
  20. HTTP User Authentication
  21. Standard Auth Modules
  22. HTTP Digest Authentication
  23. Directory Protection
  24. Directory Protection with AllowOverride
  25. Common Uses for .htaccess
  26. Apache Troubleshooting
  Lab Tasks
  1. Apache Architecture
  2. Apache Architecture
  3. Apache Content
  4. Apache Content
  5. Using .htaccess Files
  6. Using .htaccess Files
  7. CGI Scripts in Apache
  8. CGI Scripts in Apache

MAINTAINING A WEB SERVER

 1. LPI Objectives Covered
  2. HTTP Virtual Servers
  3. Virtual Hosting DNS Implications
  4. Virtual Hosting Security Implications
  5. Port and IP based Virtual Hosts
  6. Name-based Virtual Host
  7. Scrubbing HTTP Headers
  8. Symmetric Encryption Algorithms
  9. Asymmetric Encryption Algorithms
  10. Digital Certificates
  11. SSL Using mod_ssl.so
  Lab Tasks
  1. Configuring Virtual Hosts
  2. Using SSL Certificates with Apache
  3. Using SSL Certificates with Apache
  4. Create a TLS CA key pair
  5. Using SSL CA Certificates with Apache
  6. Enable Apache SSL Client Certificate Authentication

NGINX, SQUID, AND DHCP

 1. LPI Objectives Covered
  2. Nginx
  3. Squid Overview
  4. Squid File Layout
  5. Squid Access Control Lists
  6. Applying Squid ACLs
  7. Monitoring Squid
  8. DHCP Protocol Operation
  9. IP to MAC Address Mapping with ARP
  10. Configuring a DHCP server
  Lab Tasks
  1. Nginx Web Basics
  2. HTTPS and Reverse Proxy with Nginx
  3. Installing and Configuring Squid
  4. Squid Cache Manager CGI
 1. SAMBA SERVER CONFIGURATION

  1. LPI Objectives Covered
  2. Introducing Samba
  3. Samba Daemons
  4. Accessing Windows/Samba Shares from Linux
  5. Samba Utilities
  6. Samba Configuration Files
  7. The smb.conf File
  8. Share Authentication
  9. Share-Level Access
  10. User-Level Access
  11. Mapping Users
  12. Samba Account Database
  13. User Share Restrictions
  Lab Tasks
  1. Samba Share-Level Access

NFS SERVER CONFIGURATION & SECURING FTP SERVERS

 1. LPI Objectives Covered
  2. File Sharing via NFS
  3. NFSv4
  4. NFS Clients
  5. TCP Wrappers
  6. The /etc/hosts.allow & /etc/hosts.deny Files
  7. /etc/hosts.{allow,deny} Shortcuts
  8. Advanced TCP Wrappers
  9. NFS Server Configuration
  10. The FTP Protocol
  11. Active Mode FTP
  12. Passive Mode FTP
  13. vsftpd
  14. Configuring vsftpd
  15. Anonymous FTP with vsftpd
  16. Pure-FTPd
  17. ProFTPD
  Lab Tasks
  1. NFS Server Configuration
  2. Configuring vsftpd

PAM AUTHENTICATION

 1. LPI Objectives Covered
  2. PAM Overview
  3. PAM Module Types
  4. PAM Order of Processing
  5. PAM Control Statements
  6. PAM Modules
  7. pam_unix
  8. pam_limits.so
  9. pam_cracklib.so
  10. pam_listfile.so
  11. pam_tally2.so
  12. pam_console.so
  Lab Tasks
  1. Setting Limits with the pam_limits Modules
  2. Using pam_limits to Restrict Simultaneous Logins

CONFIGURING AN OPENLDAP SERVER AND CLIENT

 1. LPI Objectives Covered
  2. LDAP
  3. What LDAP Provides
  4. LDAP Concepts
  5. LDAP Organization
  6. Entry Referencing
  7. Online LDAP Data Manipulation
  8. Querying LDAP Databases
  9. OpenLDAP: Server Architecture
  10. OpenLDAP: Backends
  11. OpenLDAP: Replication
  12. OpenLDAP: Configuration Options
  13. OpenLDAP: Configuration Sections
  14. OpenLDAP: Global Parameters
  15. OpenLDAP: Database Parameters
  16. OpenLDAP Server Tools
  17. Enabling LDAP-based Login
  18. System Security Services Daemon (SSSD)
  Lab Tasks
  1. Querying LDAP
  2. Building An OpenLDAP Server
  3. Enabling TLS For An OpenLDAP Server
  4. Enabling LDAP-based Logins

USING E-MAIL SERVERS

 1. LPI Objectives Covered
  2. SMTP
  3. SMTP Terminology
  4. SMTP Architecture
  5. SMTP Commands
  6. SMTP Session
  7. Sendmail Architecture
  8. Sendmail Configuration
  9. Sendmail Remote Configuration
  10. Controlling Access
  11. Sending Email with sendmail
  12. Exim
  13. Postfix Features
  14. Postfix Architecture
  15. Postfix Components
  16. Postfix Configuration
  17. master.cf
  18. main.cf
  19. Virtual Domains
  20. Configuration Commands
  21. Postfix Logging
  22. Advanced Postfix Options
  Lab Tasks
  1. Configuring Postfix
  2. Postfix Network Configuration
  3. Postfix Virtual Host Configuration
  4. Configuring Sendmail
  5. Sendmail Network Configuration
  6. Sendmail Virtual Host Configuration
  7. Sendmail SMTP AUTH Configuration
  8. Sendmail STARTTLS Configuration
  9. SUSE Sendmail Configuration Cleanup

MANAGING LOCAL AND REMOTE E-MAIL DELIVERY

 1. LPI Objectives Covered
  2. Filtering Email
  3. Procmail
  4. SpamAssassin
  5. Accessing Email
  6. The IMAP4 Protocol
  7. Courier IMAP
  8. Dovecot POP3/IMAP Server
  Lab Tasks
  1. Configuring Procmail & SpamAssassin
  2. Dovecot Setup

CONFIGURING A ROUTER AND SECURITY TASKS

 1. LPI Objectives Covered
  2. IPv4 Fundamentals
  3. TCP/UDP Fundamentals
  4. Security Advisories
  5. Discovering Hosts
  6. nmap
  7. Netcat
  8. Nessus Insecurity Scanner
  9. Configuring OpenVAS
  10. Intrusion Detection Systems
  11. Snort Rules
  12. Writing Snort Rules
  13. Linux as a Router
  14. Configuring Routing Tables
  15. Basic Firewall Activation
  16. Using the iptables Command
  17. Netfilter Rule Syntax
  18. Netfilter Concepts
  19. Targets
  20. Common match_specs
  21. Netfilter: Stateful Packet Filter Firewall
  22. Connection Tracking
  23. Address Translation
  24. Configuring NAT and PAT
  Lab Tasks
  1. NMAP
  2. OpenVAS
  3. Securing Services with SuSEfirewall2
  4. Securing Services with Netfilter

OPENSSH AND OPENVPN
1. LPI Objectives Covered
2. Secure Shell
3. ssh and sshd Configuration
4. Accessing Remote Shells
5. SSH Port Forwarding
6. Transferring Files
7. SSH Key Management
8. ssh-agent
9. OpenVPN
Lab Tasks
1. Introduction to ssh and scp
2. SSH Key-based User Authentication
3. Using ssh-agent
4. OpenVPN

ЛЕКТОР – ИВАЙЛО ЯНАКИЕВ

Магистър – Създаване и управление на Линукс Certify authority (CA)

Професионален опит:

– GITS, като „Linux обучител“  – организира и води на обучения за Linux и Unix.

– Hewlett-Packard, като „Консултант по техническо обучение“ – консултант по техническо обучение, разработване на нови форми на обучение и разработване на съдържание и среда за обучение;

– Hewlett-Packard GDC, като „Програмен мениджър обучения“;

– Cnsys PLC, като Линукс  ИТ мениджър.

Продължителност на Linux LPI 202:  5 дни (общо 40 учебни часа по 45 минути)

Място на провеждане: Обучението по Linux LPI 202 се провежда в учебната база на ТЕЗА ООД с адрес: гр. София, Младост 1, бл. 54А (до метростанция “Младост 1″)

Оптимален брой участници в група: 5 – 12

Цена на участник без ДДС: 1100 лв. (вкл. обяд и кафе пауза)

По желание на корпоративни клиенти и публични възложители ТЕЗА ООД може да разработи и проведе обучения по специфични допълнителни модули към Linux LPI 202, съобразени с потребностите на клиента.

Дати на провеждане на обучение Linux LPI 202:

11 – 15.06.2018

За заявки и въпроси – имейл: office@teza.bg тел.: +(359) 02 9 691 598

Линукс LPI 201

Линукс курс LPI 201

Курс по Линукс LPI 201

28.05 – 01.06 2018.

Линукс LPI 201 курс подготвя курсистите за успешно преминаване и сертифициране на LPI 102.

Учебен център Теза предлага още:

Курс Linux LPI 101 – 23 – 27 април 2018

Курс Linux LPI 102 – 07 – 11 май 2018

Курс Linux LPI 202 – 11 – 15 юни 2018

За кого е подходящо обучението по Линукс LPI 201?

Kурсът е подходящ за специалисти желаещи да се запознаят със системната администрация на операционната система Линукс. Курсисти преминали LPI 101 и LPI 102.  Мрежови специалисти и IT, които използват операционната система като част от ежедневните си задължения.
Експерти, желаещи да получат LPI международна Линукс сертификация

Обучението подготвя курсистите за преминаване на LPI 201 изпит, който е първият от двата изпита за сертифициране за LPIC-2. The Линукс Professional Institute (LPI) е организация провеждаща независими изпити за Линукс сертификация.

Курс по Линукс LPI 201 покрива системна администрация на Линукс и мрежи. Практическите упражнения по време на обучението дават на курсистите необходимите познания за успешно полагане на изпита LPI 201

МОДУЛИ 

CAPACITY PLANNING

 1. LPI Objectives Covered
  2. Troubleshooting Resource Usage
  3. Gathering System Info
  4. Viewing Processes
  5. Process Management Tools
  6. Troubleshooting Processes: top
  7. uptime
  8. lsof and fuser
  9. System Status – Memory
  10. System Status – I/O
  11. System Status – CPU
  12. Performance Trending with sar
  13. Graphing SNMP Data with MRTG
  14. Nagios Overview
  15. Nagios Configuration
  Lab Tasks
  1. Process Management and Job Control Basics
  2. Nagios (Web Interface)

BOOT PROCESS AND SYSV INIT

 1. LPI Objectives Covered
  2. Booting Линукс on PCs
  3. GRUB Configuration
  4. Boot Parameters
  5. /sbin/init
  6. System Init Styles
  7. Линукс Runlevels
  8. /etc/inittab
  9. /etc/rc.d/rc.sysinit
  10. SUSE /etc/init.d/boot
  11. Runlevel Implementation
  12. Typical SysV Init Script
  13. The /etc/rc.local File
  14. The /etc/init.d/*.local Files
  15. Managing Daemons
  16. Controlling Service Startup
  17. Controlling Service Startup
  18. Shutdown and Reboot
  Lab Tasks
  1. Boot Process
  2. GRUB Command Line
  3. Basic GRUB Security
  4. Recovering Damaged MBR
  5. Introduction to Troubleshooting Labs
  6. Troubleshooting Practice: Boot Process

SYSTEM RECOVERY AND BOOTLOADERS

 1. LPI Objectives Covered
  2. Diagnostic/Recovery Runlevels
  3. Rescue Procedures
  4. Recovery: mount & chroot
  5. Recovery Examples
  6. Recovery: Network Utilities
  7. GRUB 2
  8. LILO Options
  9. LILO Configuration
  10. SYSЛИНУКС
  11. Network Booting with PXE
  Lab Tasks
  1. Recovery Runlevels
  2. Recovering Damaged MBR
  3. Recover from Deleted Critical Files
  4. Using SUSE Auto Repair Mode

ЛИНУКС KERNEL: COMPONENTS AND COMPILE

 1. LPI Objectives Covered
  2. Why Compile?
  3. Getting Kernel Source
  4. Preparing to Compile
  5. Configuring Kernel Compilation Options
  6. Available Kernel Compile Options
  7. Compiling the Kernel
  8. Install Compiled Kernel Modules
  9. Initial ramdisk
  10. Tips and Tricks
  11. Installing the Kernel
  12. Troubleshooting With GRUB
  13. Boot Process Troubleshooting
  14. Troubleshooting: Линукс and Init
  15. Hardware Discovery Tools
  16. Configuring New Hardware with hwinfo
  17. Configuring Kernel Components and Modules
  18. Kernel Modules
  19. Handling Module Dependencies
  20. Kernel Modules Troubleshooting
  21. Configuring the Kernel via /proc/
  22. udev
  Lab Tasks
  1. Adjusting Kernel Options
  2. Линукс Kernel Driver Compilation
  3. Линукс Kernel Compilation

FILESYSTEM ADMINISTRATION

 1. LPI Objectives Covered
  2. Filesystem Support
  3. Mounting Filesystems
  4. Filesystem Table (/etc/fstab)
  5. AutoFS
  6. AutoFS Configuration
  7. Managing Optical Media
  8. Partitioning Disks with fdisk
  9. Partitioning Disks with parted
  10. Filesystem Creation
  11. Extended Filesystem Maintenance
  12. smartmontools
  13. Resizing Filesystems
  14. Managing an XFS Filesystem
  15. Swap
  16. File Encryption With encfs
  17. Линукс Unified Key Setup (LUKS)
  18. Persistent Block Devices
  19. List Block Devices
  Lab Tasks
  1. Accessing NFS Shares
  2. On-demand filesystem mounting with AutoFS
  3. Hot Adding Swap
  4. Creating ISO Images for Backups
  5. smartd and smartctl
  6. LUKS-on-disk format Encrypted Filesystem

LVM & RAID

 1. LPI Objectives Covered
  2. Logical Volume Management
  3. Implementing LVM
  4. Creating Logical Volumes
  5. Manipulating VGs & LVs
  6. Advanced LVM Concepts
  7. system-config-lvm
  8. SLES Graphical Disk Tool
  9. RAID Concepts
  10. Array Creation with mdadm
  11. Software RAID Monitoring
  12. Software RAID Control and Display
  Lab Tasks
  1. Creating and Managing a RAID-5 Array
  2. Creating and Managing LVM Volumes

ADJUSTING STORAGE DEVICE ACCESS AND ISCSI

 1. LPI Objectives Covered
  2. Tuning with hdparm
  3. SCSI Devices
  4. Remote Storage Overview
  5. Remote Filesystem Protocols
  6. Remote Block Device Protocols
  7. iSCSI Architecture
  8. Open-iSCSI Initiator Implementation
  9. iSCSI Initiator Discovery
  10. iSCSI Initiator Node Administration
  11. Mounting iSCSI Targets at Boot
  12. iSCSI Multipathing Considerations
  Lab Tasks
  1. iSCSI Initiator Configuration

CLIENT NETWORKING

 1. LPI Objectives Covered
  2. Линукс Network Interfaces
  3. Ethernet Hardware Tools
  4. Network Configuration with ip Command
  5. Configuring Routing Tables
  6. IP to MAC Address Mapping with ARP
  7. Network Configuration with ip Command
  8. Starting and Stopping Interfaces
  9. Enabling IPv6
  10. Линукс Wireless Extensions and Tools
  11. Wireless Tools Discovery
  12. NetworkManager
  13. system-config-network-{tui,cmd}
  14. SUSE YaST Network Configuration Tool
  15. Network Diagnostics
  16. Information from netstat and ss
  17. Discovering Reachable Services
  18. nmap
  19. Netcat
  20. tcpdump and wireshark
  21. Networking Troubleshooting
  22. Networking Troubleshooting
  Lab Tasks
  1. Basic Client Networking
  2. Wireless Fundamentals
  3. NMAP

SYSTEM MAINTENANCE

 1. LPI Objectives Covered
  2. System Messaging Commands
  3. Controlling System Messaging
  4. Archives with tar
  5. The gzip Compression Utility
  6. The bzip2 Compression Utility
  7. Comparing File Changes
  8. Compiling/Installing from Source
  9. Tape Libraries
  10. Backup Software
  11. Backup Examples
  Lab Tasks
  1. Command Line Messaging
  2. Archiving and Compression
  3. Using tar and cpio for Backups
  4. Using rsync and ssh for Backups

ЛЕКТОР – ИВАЙЛО ЯНАКИЕВ

Магистър – Създаване и управление на Линукс Certify authority (CA)

Професионален опит:

– GITS, като „Линукс  Обучител“  – организира и води на обучения за Линукс и Unix.

– Hewlett-Packard, като „Консултант по техническо обучение“ – консултант по техническо обучение, разработване на нови форми на обучение и разработване на съдържание и среда за обучение;

– Hewlett-Packard GDC, като „Програмен мениджър обучения“;

– Cnsys PLC, като Линукс  ИТ мениджър.

Продължителност на Линукс LPI 201:  5 дни (общо 40 учебни часа по 45 минути)

Място на провеждане: Обучението по Линукс LPI 201 се провежда в учебната база на ТЕЗА ООД с адрес: гр. София, Младост 1, бл. 54А (до метростанция “Младост 1″)

Оптимален брой участници в група: 5 – 12

Цена на участник без ДДС: 1100 лв. (вкл. обяд и кафе пауза)

По желание на корпоративни клиенти и публични възложители ТЕЗА ООД може да разработи и проведе обучения по специфични допълнителни модули към Линукс LPI 201, съобразени с потребностите на клиента.

Дати на провеждане на обучение Линукс LPI 201:

28.05 – 01.06.2018

За заявки и въпроси – имейл: office@teza.bg тел.: +(359) 02 9 691 598