GDPR oбучение

Въведение в GDPR

(виж новите дати за м. май 2018 – тук)

Програмата за GDPR обучение в учебен център ТЕЗА покрива основните изисквания към организациите относно Регламента за защита на личните данни, който се прилага от 25 май 2018 и ще важи за всички публични и частни институции.

Въведение в GDPR е първият от трите курса включени в програмата. Обучението се предлага както в пълната програма, така и всеки курс поотделно. Информация за другите два курса, може да видите тук:  Курс за DPO, Курс Контролна дейност на КЗЛД – правен избор.

Нямам време да чета всичко. Искам бързи факти.

Виж бързи факти тук >

Почти всяка организация събира или обработва лични данни. В случай, че тя не е въвела изискванията на GDPR тя рано или късно ще понесе последствия – от клиентите, които ѝ се доверяват, от партньорите си или от контролните органи.

Защо да изберем GDPR обучение в учебен център Теза?

Още преди почти година започнахме едно дълго пътешествие в изследване на регламента и най-добрите практики за неговото прилагане. Събрахме екип от юристи в областта на Европейското право и кибер технологиите за сигурност. Прочетохме стотици материали, препоръки, казуси и практики, които в продължение на няколко месеца анализирахме и синтезирахме за вас.

В резултат на тези усилия разработихме програма, която се прилага за пълно обучение по изискванията на регламента. Първият и основен курс е – Въведение в GDPR.

В това GDPR обучение ще се запознаете както с основните моменти така и с най-добрите практики за прилагане му. Ще разберете как да подходите при въвеждането на регламента от всички страни: Организационна, Правна и ИТ. Вижте на кратко отговори на основните въпроси около новите изисквания!

Какви са последствия от неспазването на GDPR?

Ако организацията или неин служител с достъп до лични данни умишлено или по небрежност наруши разпоредбите на регламента, може да ѝ бъде наложена „глоба” или „имуществена санкция” в размер на до 20 000 000 EUR (Да, правилно – двадесет милиона евро), а за фирми дори до 4 % от общият им годишен световен оборот за предходната финансова година, която от двете суми е по-висока!

 

Ами да, но за нас май не важи?

Не… Важи за абсолютно всички! Всяко едно юридическо лице и организация (публична, частна, нестопанска и др.) трябва да се съобразява с GDPR, ако събира лични данни, каквито и да са те.

Ами да, но при нас само няколко души работят с лични данни…защо ни е нужно GDPR обучение?

Дали е така? Замислихте ли се например колко от служителите ви ползват служебни телефони и колко от тях имат само по един телефон за служебни и лични нужди? В техните телефони се съхраняват имена, номера, адреси, имейли и друга информация на клиенти, партньори и колеги. Да, това са лични данни и те трябва да бъдат контролирани.

Това е само един малък пример от много други.

 

Но мен ме интересува само правната страна на GDPR…

Така е, но разглеждането на GDPR от една гледна точка е крайно недостатъчно за ефективното му прилагане. Въвеждането на GDPR регламента е екипна работа, за която са нужни общите усилия на всички. За неговото прилагане се изисква цялостно преосмисляне на стратегията ви за боравене с лични данни.

 

Какво ще научите от GDPR обучението?

Вие ще научите основните елементи, касаещи различните служители и отдели. Така ще може да комуникирате ефективно с колегите си и ще постигнете ефективно и ефикасно прилагане на GDPR. Това ще гарантира, че личните данни на вашите клиенти, партньори и колеги ще бъдат защитени, а вашата организация ще служи за пример при боравене с лични данни.

… и още нещо:

Освен цялата тази полезна информация, ще имате възможност да усвоите нужните умения в разнищването на различни казуси и игри. Ние разработихме GDPR обучение така, че да бъде едновременно полезен и приятен. Няма по-лесен начин за усвояване на всяка материя от практическото ѝ прилагане под формата на симулация на реални проблеми, за това и следвахме следните принципи по време на неговото разработване:

Какво включва GDPR обучението:

  • Курс GDPR e подкрепен с качествени учебни материали обучение – презентации, нагледни материали, примерни образци, полезни извлечения от нормативната уредба и др.;
  • Качеството на GDPR обучението е на европейско равнище – материята се поднася от най-добрите лектори с дългогодишен опит в държавния и частния сектор, в работа по европейско право и кибер сигурност.
  • GDPR обучение прилага насочен към резултатите подход – практически задачи, казуси, ролеви игри, дискусия и запознаване с добри практики.

Не на последно място ще разберете как да водите комуникация с надзорните и контролни органи и да решавате проблеми идващи от външни източници… и все пак ето пълната програма:

Програма на обучение Въведение в GDPR (Общ регламент относно защитата на данните):

  • Модул правни аспекти на GDPR;
  • Модул технически аспекти на GDPR;
  • Модул организационни аспекти на GDPR.

В Модул правни аспекти на GDPR се разглеждат: структурата и съдържанието на регламента; новите моменти в правото на ЕС относно защитата на данните; очаквани промени в българското законодателство; обработване на специални категории лични данни; кодекси за поведение; задължителни фирмени правила; тенденции, делегирани актове и актове за изпълнение; случаи с трансгранично значение и др.

В Модул технически аспекти на GDPR се разглеждат: новата стратегия на ЕС за защита на данните; съвременни върхови технологии за защита на данните; очаквани технически трудности при прилагането на GDPR; определяне на средствата на обработването; оценка на риска; оценка на ефективността на техническите мерки; оценка преди започването на дейностите за обработване; механизми за демонстриране на спазването на регламента и др.

В Модул организационни аспекти на GDPR се разглеждат: определяне на естеството, обхватът, контекст и цели на обработването; оценка на въздействието върху защитата на личните данни;определяне на отговорности за изпълнение на задълженията по регламента; договорености, роли и връзки на съвместни администратори – предимства и недостатъци; създаването и поддържането на регистри на дейностите по обработване; разходи за прилагане; вземане на решения въз основа на оценка на рисковете с различна вероятност; очаквания на субектите на данни; оценка на ефективността на организационните мерки, сигурност на данните по веригите за доставка и пласмент и др.

GDPR обучението дава най-добри резултати при провеждането му в компактни групи от една организация. Той е предназначен за всички, които имат отношение към процесите или имат досег с лични данни.

За кого е предназначено GDPR обучението?

Мениджъри, ИТ специалисти, служители по сигурността на информацията, юристи, администратори на лични данни, обработващи лични данни лица, HR, маркетинг, служители обслужващи клиенти, както и всеки, който проявява интерес към защитата на лични данни може да се възползва от GDPR обучение.

 

Дати:

12 – 13 април 2018

Цени без ДДС:

–   960 лв. за един участник в отворена група.

–   4 200 лв. за група от 6 до 12 участника.

–   Над 12 участника по 300 лв. на допълнителен участник.

Възползвай се от допълнителни отстъпки:

  • Доведи +1 човек и получаваш -10% отстъпка от таксите за участие и на двамата;
  • Доведи +2 човека и всички получавате -20% отстъпка;

На преминалите GDPR обучение в учебен център Теза, се издава сертификат.

 

Продължителност на курс Въведение в GDPR:

Обучението се провежда в присъствена форма – 2 дни по 8 уч. часа всеки

Място на провеждане:

На място при клиента за групи

В учебната база на ТЕЗА – гр. София, Младост 1, бл. 54А, до станция “Младост 1″ на метрото за отворени обучения.

При заявки за провеждане в страната се доплаща 300 лв. без вкл. ДДС за разходи на екипа.

Разширено GDPR обучение:

По желание за корпоративни клиенти и секторни възложители „ТЕЗА“ ООД може  да разработи специфични допълнителни модули, съобразени с потребностите на клиента. За допълнителна информация и заявки, моля свържете се с наш служител на посочените по-долу контакти.

За заявки и въпроси:имейл: office@teza.bg тел.: +(359) 02 9 691 598

Полезни връзки:

Final version of the Regulation, released 6 April 2016 –  http://data.consilium.europa.eu

GDPR Portal – www.eugdpr.org

Нова правна рамка на ЕС за защита на личните данни – КЗЛД

Вижте още  дизайн на уебсайт с WordPress от Теза