GDPR oбучение в 3 модула:

GDPR Обучение в 3 модула

GDPR обучение в 3 модула – 14 – 17 май

1 – Въведение в GDPR и Информационната сигурност

2 – Роля на DPO в организацията

3 – Правен обзор на контролната дейност на КЗЛД

GDPR обучение в 3 модула – GDPR/DPO/КЗЛД осигурява задълбочени познания за изискванията на GDPR, основи на сигурността на данните, ролята на длъжностното лице в организацията, обучението на персонала, казусите в практиката на КЗЛД, налагането на санкции на обработващите лични данни  и др.

Модул: Въведение в GDPR

Програмата за GDPR обучение в учебен център ТЕЗА покрива основните изисквания към организациите относно Регламента за защита на личните данни, който се прилага от 25 май 2018 и ще важи за всички публични и частни институции.

Теми в програмата на модул Въведение в GDPR 

 • Правни аспекти
 • Технически аспекти
 • Организационни аспекти

Модул: Роля на DPO в организацията

Този модул от GDPR обучение подготвя бъдещи DPO (длъжностните лица по защита на данните), които ще бъдат в центъра на тази нова правна рамка за много организации, улесняващи спазването на разпоредбите на GDPR. Модулът е предназначен за служители, които ще поемат позицията – Длъжностно лице по защита на данните, както и за всеки, който ще отговаря за защитата на лични данни.

Теми включени в програмата на модул: Роля на DPO в организацията

 • Роля на длъжностно лице по защита на данните
 • Изисквания на GDPR и други разпоредби за защитата на данните
 • Политика на организацията по защитата на личните данни
 • Обучение на персонала, участващ в операциите по обработване на лични данни

Модул: Правен обзор на контролната дейност на КЗЛД

Контролната дейност на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е едно от правомощията на надзорния орган – КЗЛД, регламентирани в разпоредбата на Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД). Комисията извършва проверки на администраторите на лични данни за спазването на нормативните актове в областта на защитата на личните данни, както и във връзка с разглеждане на жалби срещу актове и действия на администраторите.

Контролната дейност на КЗЛД след 25-ти май 2018 г. ще е свързана с проверка на съответствието на дейността на администраторите на лични данни с изискванията на Общия регламент за защита  на личните данни (GDPR).

Теми включени в програмата на модул Правен обзор на контролната дейност на КЗЛД

 • Oснования за законосъобразно обработване на личните данни
 • Поведение на администраторите на лични данни
 • Административнонаказателни производства по повод подаден сигнал срещу администратор на лични данни
 • Налагане на санкции на администратори на лични данни

Дати:

14 – 17 май 2018

Продължителност на GDPR обучение:

Обучението в 3 модула се провежда в присъствена форма – 4 дни по 8 уч. часа всеки ден

Цени без ДДС:

950 лв. за един участник в отворена група (без ДДС)

Забележка: Обучението е потвърдено след сформиране на група от минимум 4 участника.

Място на провеждане:

В учебната база на ТЕЗА – гр. София, Младост 1, бл. 54А, до станция “Младост 1″ на метрото.

За заявки и въпроси: office@teza.bg тел.: +(359) 02 9 691 598

Полезни връзки:

Final version of the Regulation, released 6 April 2016 –  http://data.consilium.europa.eu

GDPR Portal – www.eugdpr.org

Нова правна рамка на ЕС за защита на личните данни – КЗЛД