Курс Контролна дейност на КЗЛД – правен обзор

Курс – Правен обзор на контролната дейност на КЗЛД (във връзка с прилагането на GDPR)

Контролната дейност на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е едно от правомощията на надзорния орган, регламентирани в разпоредбата на Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД). Комисията извършва проверки на администраторите на лични данни за спазването на нормативните актове в областта на защитатта на личните данни, както и във връзка с разглеждане на жалби срещу актове и действия на администраторите.

Контролната дейност на КЗЛД след 25-ти май 2018 г. ще е свързана с проверка на съответствието на дейността на администраторите на лични данни с изискванията на Общия регламент за защита  на личните данни (GDPR).

Цел на курс Контролна дейност на КЗЛД – правен обзор:

Целта на Обучението по правен обзор на контролната дейност на КЗЛД е участниците да придобият познания по GDPR и да се запознаят с практиката на КЗЛД за прилагане на мерки за контрол.

Програма на обучението:

  • основания за законосъобразно обработване на личните данни;
  • разграничение, особености на видовете контролна дейност, поведение на администраторите на лични данни;
  • административни производства по повод подадена жалба срещу администратор на лични данни;
  • административнонаказателни производства по повод подаден сигнал срещу администратор на лични данни;
  • контролна дейност при извършване на секторни проверки, зададени в плана за дейността на КЗЛД за съответната година;
  • налагане на санкции на администратори на лични данни – по ЗЗЛД и GDPR;
  • казуси от практиката на КЗЛД, Административен съд София-град, Върховния административен съд.

За кого е предназначено обучението:

Курсът е предназначен за юристи, бъдещи DPO (Data protection officer), обработващи лични данни лица, човешки ресурси, органи на държавна власт или на местно самоуправление, както и всеки, който проявява интерес към защитата на лични данни и контролната дейност на КЗЛД.

На преминалите обучението се издава сертификат.

Продължителност на курса: 8 учебни часа по 45 астрономически минути.

Провеждане:

Обучението се провежда в учебната база на ТЕЗА с адрес: гр. София, Младост 1, бл. 54А (до метростанция “Младост 1″)

Оптимален брой участници в група: 5 – 12

Цена на обучаем: 390 лева без ДДС. Цената включва обяд и 2 кафе паузи.

По желание на корпоративни клиенти и секторни възложители ТЕЗА ООД може да разработи и проведе обучения по специфични допълнителни модули, съобразени с потребностите на клиента.

График на провеждане на обученията можете да намерите тук »

 

За заявки и въпроси:

имейл: office@teza.bg тел.:+(359) 02 9 691 598