Teza - Natsionalna konferetsia e-courses Post image

Електронни учебни помагала за „Час на класа“. Д-р. инж. Милена Йорданова, ръководител отдел „Софтуерни приложения“, ТЕЗА ООД

ТЕЗА  ООД взе участие в XV-тото издание на Националната конференция по е-образование. Тя се  проведе  на 24 октомври в София, Хотел Балкан. Представител на ТЕЗА  беше д-р инж. Милена Йорданова. Тя представи и демонстрира разработени и внедрени решения за електронно обучение за средното образование, както и решение за чуждоезиково обучение за възрастни.

Част от разработките на екипа на ТЕЗА  са и интерактивните уроци предназначени да помогнат на учителите при провеждането на „Час на класа“.

 • Д-р инж. Милена Йорданова демонстрира част от 7-те Модула, включващи по три урока от всеки за 9-12 клас:
  • Здравно обучение
  • Обучение по Сексуално здраве
  • Превантивно обучение (наркотици, алкохол и тютюн)
  • Обучение по безопасност на движението по пътищата
  • Обучение за отдих и свободно време
  • Обучение за реакция в извънредни ситуации
  • Образование и култура

Иновативния подход към обучението комбиниран с интерактивност и един по различен поглед реализиран чрез дизайна подпомага образователния процес както за учителя, така и за ученика.

Уроците се разпространяват безплатно в системата, която ТЕЗА  разработи за наш клиент.

 

Достъп до е-Час на класа: https://academy.teza.bg/

В лекцията д-р инж. Милена Йорданова представи продукта, който ТЕЗА  създаде за обучение по български език на чужденци за ниво А1 – А2.

ТЕЗА  разработи и предлага е-курс за самоподготовка по български език за чужденци, съгласно методиката за обучение по чужд език.

Разработката е реализирана съвместно с водещи специалисти в областта на чуждоезиковото обучение и поднесен със сюжетна линия, представена изцяло чрез интерактивни анимации с професионално аудио озвучаване.

Адрес за достъп: https://onlinebulgarian.com/

Част от представянето на ТЕЗА  беше и съвместното партньорство с американската компания VOXY. ТЕЗА е представител на VOXY за България и Румъния.

Очаквайте повече информация на адрес: http://voxy.bg/