ДИЗАЙН С ВЕКТОРНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ /ADOBE ILLUSTRATOR/

СТАРТИРАМЕ курс по Дизайн с векторни изображения /Adobe Illustrator/

Новата програма на учебен център ТЕЗА е създадена специално за ученици с цел да им даде знания и умения за създаване на картички, брошури, плакати, Интернет страници, презентации, създаване на 3D обекти от двуизмерни такива, живи ефекти, преливане на форми и анимация.

Цели на курса – участниците да добият умения за създаване на изображения и дизайн, включително на Интернет страници и шаблони за презентации.

Предварителни умения –предимство би било участника да има създадена графична култура и умения за рисуване, но не е задължително.

Теми и практически задачи в курса:

 • Дефиниране на работно поле и цветово пространство;
 • Организиране на работното поле, работа със слоеве;
 • Работа с Web цветове, задаване на такива по стандарт;
 • Работа с текст;
 • Работа с векторни примитиви;
 • Манипулация на обектите в работното поле;
 • Работа с векторни пътечки;
 • Внасяне и изнасяне на растерни изображения, от приложението;
 • Създаване на ефекти – преливки, прозрачности, маски, смесвания, хвърлени сенки;
 • Създаване на шаблон за основна/вътрешна страница на Уеб сайт;
 • Създаване на шаблон за презентация;
 • Извличане на създадения дизайн в удобен за изпращане по електронната поща формат;
 • Защита файла на авторския проект.

 

Курсът е предназначен за ученици от 8 до 12 клас.

 

Продължителност на курса:  30 учебни часа по 45 астрономически минути.

 

Обучението се провежда в присъствена форма. Осигурени са работни станции и софтуер, но участниците могат да носят и собствени лаптопи, ако предпочитат. Часовете се провеждат в учебната база на ТЕЗА с адрес: гр. София, Младост 1, бл. 54А.

Провеждане на курса: един ден седмично (неделя) по 3 учебни часа от 10:00 ч.

 

Оптимален брой участници в група: 10

 

Ако Вашето дете проявява интерес към графичния дизайн, вътрешния дизайн, web – дизайна, game – дизайна, рекламния дизайн, мода, компютърна анимация или архитектура, запишете го при нас на курс по Дизайн с векторни изображения /Adobe Illustrator/.

 

Курсът стартира от 14.05.2017 г. /неделя/.

 

Краен срок за записване: 12.05.2017 г., местата са ограничени!

 

За записвания виж графика и цената тук »