Постове от htsekin

В рамките на проект № 2016-2-BG01-KA205-023931, по програмата “Еразъм +”, беше завършен първият интелектуален продукт “Инструмент за оценка на уменията за младежи в управлението”

Целта на онлайн инструмента за оценка бе да се изгради инструмент за комуникация между младите хора и пазара на труда чрез активното участие на всяка от страните в един продукт, който да даде важна информация за уменията и компетенциите на отделния човек. Инструментът за оценяване може да се използва хоризонтално и вертикално – от индивидуален […]

Курс по разработка на проекти с отворен код

Курс по разработка на проекти с отворен код Проектите с отворен код са източник на едни от най-сериозните знания и умения в областта на програмирането. В глобалните хранилища (каквото е GitHub) може да се открият проекти с отворен код на почти всяка тематика, за която се създава софтуер. Създаването на софтуер с отворен код е […]

Двугодишна програма по Компютърна Анимация за ученици

Двугодишна програма по Компютърна Анимация за ученици В модерния свят на онлайн медии почти няма сектор, който да не работи с анимации. С двугодишна програма по Компютърна Анимация за ученици  даваме възможност на Вашите деца за кариерно ориентирано обучение в изключително креативна атмосфера, използвайки най-новият софтуер и технологии. В програмата се изучават техники за създаване […]

Стартира част II от двугодишната програма по Компютърна Анимация за ученици

Стартира част II от двугодишната програма по Компютърна Анимация за ученици Вдъхновете и развийте живота на Вашите деца, като ги запишете в курса по компютърна анимация. Обучението започва на 30.09.2017 г. /събота/. Повече информация за програмата можете да намерите . Краен срок за записване: 21.09.2017 г., местата са ограничени!

Курс по 3D анимация (Autodesk 3ds Max) /част 2/

Курс по 3D анимация (Autodesk 3ds Max) /част 2/ 45 уч. часа   Новият Курс по 2D анимация (Autodesk 3ds Max) /част 2/ на учебен център ТЕЗА надгражда знанията и уменията на учениците – бъдещи компютърни аниматори. Autodesk 3ds Max e софтуер за 3D моделиране, анимация и рендиране и се използва в много индустрии, включително […]

Курс по PHP & MySQL за аниматори

  Курс по PHP & MySQL за аниматори 45 уч. часа   Новата програма на учебен център ТЕЗА е насочена към ученици – бъдещи Уеб дизайнери, администратори на Интернет страници, дизайнери, програмисти и други. PHP е език за програмиране с отворен код, създаден от Размус Лердорф специално за разработка на уеб сайтове. Той изпълнява скриптове, […]

Курс по 2D анимация (Adobe Аnimate) /част 2/

Курс по 2D анимация (Adobe Аnimate) /част 2/ 45 уч. часа Новият Курс по 2D анимация /част 2/ на учебен център ТЕЗА надгражда знанията и уменията на учениците – бъдещи компютърни аниматори, за създаване на творчески продукти с Adobe Аnimate. Обучението има практическата насоченост и има за цел след завършването му учениците да могат сами да създават […]

Курс по JavaScript за аниматори – II част

Курс по JavaScript за аниматори – II част 45 уч. часа Новата програма на учебен център ТЕЗА е насочена към ученици – бъдещи Уеб дизайнери, администратори на Интернет страници, дизайнери, програмисти и други. JavaScript е език за програмиране, който се интерпретира и се разпространява с повечето известни уеб браузъри, като е възможно да се използва […]

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01

„ТЕЗА“ ООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0439-C01/07.03.2017 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, прекратява процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове […]

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01

„ТЕЗА“ ООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0439-C01/07.03.2017 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, провежда процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и […]