Постове от htsekin

Курс по 3D анимация (Autodesk 3ds Max) /част 2/

Курс по 3D анимация (Autodesk 3ds Max) /част 2/ 45 уч. часа   Новият Курс по 2D анимация (Autodesk 3ds Max) /част 2/ на учебен център ТЕЗА надгражда знанията и уменията на учениците – бъдещи компютърни аниматори. Autodesk 3ds Max e софтуер за 3D моделиране, анимация и рендиране и се използва в много индустрии, включително […]

Курс по PHP & MySQL за аниматори

  Курс по PHP & MySQL за аниматори 45 уч. часа   Новата програма на учебен център ТЕЗА е насочена към ученици – бъдещи Уеб дизайнери, администратори на Интернет страници, дизайнери, програмисти и други. PHP е език за програмиране с отворен код, създаден от Размус Лердорф специално за разработка на уеб сайтове. Той изпълнява скриптове, […]

Курс по 2D анимация (Adobe Аnimate) /част 2/

Курс по 2D анимация (Adobe Аnimate) /част 2/ 45 уч. часа Новият Курс по 2D анимация /част 2/ на учебен център ТЕЗА надгражда знанията и уменията на учениците – бъдещи компютърни аниматори, за създаване на творчески продукти с Adobe Аnimate. Обучението има практическата насоченост и има за цел след завършването му учениците да могат сами да създават […]

Курс по JavaScript за аниматори – II част

Курс по JavaScript за аниматори – II част 45 уч. часа Новата програма на учебен център ТЕЗА е насочена към ученици – бъдещи Уеб дизайнери, администратори на Интернет страници, дизайнери, програмисти и други. JavaScript е език за програмиране, който се интерпретира и се разпространява с повечето известни уеб браузъри, като е възможно да се използва […]

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01

„ТЕЗА“ ООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0439-C01/07.03.2017 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, прекратява процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове […]

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01

„ТЕЗА“ ООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0439-C01/07.03.2017 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, провежда процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и […]

Обучения с “Ваучери за заети лица”

Отворена е процедура по проект BG05M90P001-1.016 “Ваучери за заети лица”. Заетите лица могат да придобият нови или да усъвършенстват професионалните си знания и умения чрез обучения за придобиване на квалификация и ключови компетенции.

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01

„ТЕЗА“ ООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0439-C01/07.03.2017 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, провежда процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и […]

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01 13.06.2017

„ТЕЗА“ ООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0439-C01/07.03.2017 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, провежда процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и […]

КУРСОВЕ ПО ДИЗАЙН ЗА УЧЕНИЦИ

КУРСОВЕ ПО ДИЗАЙН ЗА УЧЕНИЦИ Професията дизайнер – това е постоянно саморазвитие. И нещо повече – общуване с творчески личности по целия свят, обмяна на идеи и много друго. Избирайки да се запишете на курсове по дизайн, няма опасност да скучаете. В Теза ООД работят сертифицирани преподаватели – практици, които идват при нас директно от […]