Постове от htsekin

Курс GDPR (Общ регламент относно защитата на данните)

Курс GDPR (Общ регламент относно защитата на данните – с пряко приложение от 25 май 2018 г.) Тук разказваме защо обучението по GDPR е най-важният елемент от подготовката на организациите за спазването му и защо най-добрият курс в момента се предлага от Теза.    –  Нямам време да чета всичко. Искам бързи факти. Виж бързи факти тук […]

Покана за пресконференция „Иновативни практики за хора с увреден слух“

Разбери Какво Може Да е Бъдещето на Хората с Увреждания в България!   Уважаеми колеги, приятели и съмишленици,   По случай 3 декември – Международния ден на хората с увреждания, си задаваме сложния въпрос – достойно ли живеят хората с увреждания, какво е тяхното място и реално включени ли са в българското общество?

Втора международна среща по проект “Young managers of the effective career development” № 2016-2-BG01-KA205-023931 по програма Еразъм +

В периода 12 – 13 Октомври 2017 година във Вилнюс, Литва, се проведе втората международна среща по проект 2016-2-BG01-KA205-023931 – „Young managers of the effective career development”. Организатор на срещата бе Active Youth- Литва. Участваха 5 партньорски организации от 5 държави: CENTER OF STRATEGIES FOR YOUTH DEVELOPMENT- Румъния; Fundacja VCC- Полша; EDUFORMA SRL – Италия, Теза ООД […]

Проект BG05M90P001-4.001-0040 „Иновативни практики за хора с увреден слух“

  Проект BG05M90P001-4.001-0040 „Иновативни практики  за хора с увреден слух“ по процедура за подбор на проекти BG05M90P001-4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

GDPR (General Data Protection Regulation) Course

GDPR (General Data Protection Regulation) Course The rapid technological development and globalization have brought new challenges for the protection of personal data. The scale of the collection and sharing of personal data has increased significantly. Technology allows both private companies and public authorities to make use of personal data on an unprecedented scale in order […]

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01

„ТЕЗА“ ООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0439-C01/07.03.2017 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, провежда процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и […]

В рамките на проект № 2016-2-BG01-KA205-023931, по програмата “Еразъм +”, беше завършен първият интелектуален продукт “Инструмент за оценка на уменията за младежи в управлението”

Целта на онлайн инструмента за оценка бе да се изгради инструмент за комуникация между младите хора и пазара на труда чрез активното участие на всяка от страните в един продукт, който да даде важна информация за уменията и компетенциите на отделния човек. Инструментът за оценяване може да се използва хоризонтално и вертикално – от индивидуален […]

Курс по разработка на проекти с отворен код

Курс по разработка на проекти с отворен код Проектите с отворен код са източник на едни от най-сериозните знания и умения в областта на програмирането. В глобалните хранилища (каквото е GitHub) може да се открият проекти с отворен код на почти всяка тематика, за която се създава софтуер. Създаването на софтуер с отворен код е […]

Двугодишна програма по Компютърна Анимация за ученици

Двугодишна програма по Компютърна Анимация за ученици В модерния свят на онлайн медии почти няма сектор, който да не работи с анимации. С двугодишна програма по Компютърна Анимация за ученици  даваме възможност на Вашите деца за кариерно ориентирано обучение в изключително креативна атмосфера, използвайки най-новият софтуер и технологии. В програмата се изучават техники за създаване […]

Стартира част II от двугодишната програма по Компютърна Анимация за ученици

Стартира част II от двугодишната програма по Компютърна Анимация за ученици Вдъхновете и развийте живота на Вашите деца, като ги запишете в курса по компютърна анимация. Обучението започва на 30.09.2017 г. /събота/. Повече информация за програмата можете да намерите . Краен срок за записване: 21.09.2017 г., местата са ограничени!