Постове от htsekin

Теза завършва разработка на приложения за обучение и развитие на електронна обучителна платформа по проект: „Колективно обучение“ България – Румъния

[layerslider id=“11″] Проектът „Колективно обучение“ е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014 -2020.  Общата му стойност е 1 383 306,04 евро. Основна цел на проекта е въвеждането на иновативен модел на трансгранично сътрудничество по отношение на часовете на класния ръководител в гимназиалното образование. Включва разработване на общо 84 интерактивни урока за […]

Bulgarian language course for Foreigners

Bulgarian Language Course for Foreigners – Basic level – A1 See the online Bulgarian Language Course here: www.onlinebulgarian.com “Teza” Training Center is launching a beginners level of a Bulgarian Language Course for Foreigners. The program includes a total of 100 training hours.

Курс болгарского языка для иностранцев

Курс болгарского языка для иностранцев Увидеть больше здесь: www.onlinebulgarian.com Учебный центр “Теза” предлагает курс болгарского языка для иностранцев. Занятия проводятся в группах Начального уровня. Длительность курса 100 учебных часов.

Курс по български език за чужденци

Kурс по български език за чужденци Виж онлайн курса по български език за чужденци тук: www.onlinebulgarian.com  Учебен център “Теза” стартира курс по български език за чужденци. Обучението се провежда в група за Начинаещи. Курсът е с продължителност от 100 учебни часа.

Chatbot интеграция – създаване на Facebook игра

Chatbot интеграция за „Viral“ игри Защо Chatbot интеграция? Всяка Facebook играта, която си направил или решиш да правиш в твоята Facebook страница има голям потенциал да стане „Viral“ и да достигне до много повече хора. Но за целта е важно да предоставиш стимул на участниците в играта да я споделят! Нашият екип може да настрои […]

Оценка на постигнатите резултати за проекти по ОПРЧР

Оценка на постигнатите резултати за проекти по ОПРЧР Теза ООД предлага изготвяне на доклад за оценка на постигнатите резултати при изпълнение на проекти финансирани от ОПРЧР по процедура BG05M9OP001- 4.001 ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” и процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Защо се прави оценка на […]

Четвърта международна среща по проект YMEC и Събитие за разпространение на резултати

Четвърта международна среща по проект YMEC и Събитие за разпространение на резултати Между 11-12 Октомври 2018 в Люблин, Полша се проведе четвъртата, заключителна  международна среща по проект 2016-2-BG01-KA205-023931 – “ Young managers of the effective career development „. Отговорен за организацията на четвъртата международна срещата беше Fundacja VCC – Полша Участваха и  3 партньорски организации […]

Покана за заключителна пресконференция „Иновативни практики за хора с увреден слух“

  Разбери Какво Може Да е Бъдещето на Хората с Увреждания в България!       Уважаеми колеги, приятели и съмишленици, Във връзка с приключване на дейностите по Проект „Иновативни практики  за хора с увреден слух”, съгласно ДБФП № BG05M90P001-4.001-0040-C01, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020” Каним […]

Покана за семинари „Иновативни практики за хора с увреден слух“

    Уважаеми дами и господа, Да се заслушаме в глухите хора какво имат да ни кажат. Да се замислим, дали след толкова много години в девета глуха, не се оказахме всички ние там. Заповядайте на 8-ми Октомври 2018 г. от 10:30 часа в гр. София, Литературен клуб „Перото“ – НДК, на 09-ти октомври 2018 […]

Проект BG05M90P001-4.001-0040 „Иновативни практики за хора с увреден слух“

  Проект BG05M90P001-4.001-0040 „Иновативни практики за хора с увреден слух“ по процедура за подбор на проекти BG05M90P001-4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Бенефициент: Теза ООД Начало: 17.10.2017 г. Край: 17.10.2018 г. Партньори на „Теза“ ООД са от Полша – „Синтеа С.А.“ АД и от […]