Постове от htsekin

Chatbot интеграция – създаване на Facebook игра

Chatbot интеграция за „Viral“ игри Защо Chatbot интеграция? Всяка Facebook играта, която си направил или решиш да правиш в твоята Facebook страница има голям потенциал да стане „Viral“ и да достигне до много повече хора. Но за целта е важно да предоставиш стимул на участниците в играта да я споделят! Нашият екип може да настрои […]

Оценка на постигнатите резултати за проекти по ОПРЧР

Оценка на постигнатите резултати за проекти по ОПРЧР Теза ООД предлага изготвяне на доклад за оценка на постигнатите резултати при изпълнение на проекти финансирани от ОПРЧР по процедура BG05M9OP001- 4.001 ”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” и процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Защо се прави оценка на […]

Четвърта международна среща по проект YMEC и Събитие за разпространение на резултати

Четвърта международна среща по проект YMEC и Събитие за разпространение на резултати Между 11-12 Октомври 2018 в Люблин, Полша се проведе четвъртата, заключителна  международна среща по проект 2016-2-BG01-KA205-023931 – “ Young managers of the effective career development „. Отговорен за организацията на четвъртата международна срещата беше Fundacja VCC – Полша Участваха и  3 партньорски организации […]

Покана за заключителна пресконференция „Иновативни практики за хора с увреден слух“

  Разбери Какво Може Да е Бъдещето на Хората с Увреждания в България!       Уважаеми колеги, приятели и съмишленици, Във връзка с приключване на дейностите по Проект „Иновативни практики  за хора с увреден слух”, съгласно ДБФП № BG05M90P001-4.001-0040-C01, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020” Каним […]

Покана за семинари „Иновативни практики за хора с увреден слух“

    Уважаеми дами и господа, Да се заслушаме в глухите хора какво имат да ни кажат. Да се замислим, дали след толкова много години в девета глуха, не се оказахме всички ние там. Заповядайте на 8-ми Октомври 2018 г. от 10:30 часа в гр. София, Литературен клуб „Перото“ – НДК, на 09-ти октомври 2018 […]

Проект BG05M90P001-4.001-0040 „Иновативни практики за хора с увреден слух“

  Проект BG05M90P001-4.001-0040 „Иновативни практики за хора с увреден слух“ по процедура за подбор на проекти BG05M90P001-4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Бенефициент: Теза ООД Начало: 17.10.2017 г. Край: 17.10.2018 г. Партньори на „Теза“ ООД са от Полша – „Синтеа С.А.“ АД и от […]

Трета международна среща по проект YMEC

Между 10-11 Април 2018 в Падуа, Италия се проведе третата международна среща по проекта 2016-2-BG01-KA205-023931 – “ Young managers of the effective career development „. Отговорен за организацията на третата международна срещата беше Eduforma Srl. Участваха и  4 партньорски организации по проекта: Active Youth – Литва; CENTER OF STRATEGIES FOR YOUTH DEVELOPMENT- Румъния; Fundacja VCC […]

Ръководство за младежки работници разработен по проект „YMEC“

В рамките на проект № 2016-2-BG01-KA205-023931, реализиран по програмата „Еразъм +“, беше завършен вторият интелектуален продукт „Ръководство за младежки работници“ Ръководството за младежки работници има за цел да предостави на младите хора реална възможност за увеличаване на шансовете им за наемане на работа, с оглед на устойчива интеграция на пазара на труда. Ръководството за младежки […]

Краткосрочно съвместно обучение на персонала

26 Февруари – 02 Март 2018, Люблин, Полша В края на февруари и началото на март месец 2018 г. в Люблин, Полша, се проведе Краткосрочно съвместно обучение на персонала в рамките на проект YMEC № 2016-2-BG01-KA205-023931 по програма „Еразъм +“. Целта на тази дейност беше да се обсъди съдържанието на Интелектуалния продукт 2, разработен от […]

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01

„ТЕЗА“ ООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0439-C01/07.03.2017 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, провежда процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и […]