Постове от gpanayotova

GDPR oбучение в 3 модула:

GDPR обучение в 3 модула – 14 – 17 май 1 – Въведение в GDPR и Информационната сигурност 2 – Роля на DPO в организацията 3 – Правен обзор на контролната дейност на КЗЛД GDPR обучение в 3 модула – GDPR/DPO/КЗЛД осигурява задълбочени познания за изискванията на GDPR, основи на сигурността на данните, ролята на длъжностното […]

Linux курс LPI 202

Linux курс LPi 202 11 – 15.06 2018 Linux LPI 202 курс предлага подготвка за сертификация LPIC-2 (LPI Level 2 Certification) Учебен център Теза предлага още: Курс Linux LPI 101 – 23 – 27 април 2018 Курс Linux LPI 102 – 07 – 11 май 2018 Курс Linux LPI 201 – 28 май – 01 юни 2018 Linux […]

Линукс курс LPI 201

Курс по Линукс LPI 201 28.05 – 01.06 2018. Линукс LPI 201 курс подготвя курсистите за успешно преминаване и сертифициране на LPI 102. Учебен център Теза предлага още: Курс Linux LPI 101 – 23 – 27 април 2018 Курс Linux LPI 102 – 07 – 11 май 2018 Курс Linux LPI 202 – 11 – 15 юни 2018 За […]

Операционна система Linux LPI 102 курс

Операционна система Linux LPI 102 курс 07 – 11 май 2018 Операционна система Linux курс подготвя курсистите за успешно преминаване и сертифициране на LPI 102. Учебен център Теза предлага още: Курс Linux LPI 101 – 23 – 27 април 2018 Курс Linux LPI 201 – 28 май – 01 юни 2018 Курс Linux LPI 202 – 11 – 15 […]

Курс за операционна система Линукс LPI 101

Курс за операционна система Линукс LPI 101. 23 – 27 април 2018. Курс за операционна система Линукс LPI 101 подготвя участниците за успешно преминаване на изпит и придобиване на сертификат LPIC1. Учебен център Теза предлага още: Курс Linux LPI 102 – 07 – 11 май 2018 Курс Linux LPI 201 – 28 май – 01 […]

Курс Контролна дейност на КЗЛД – правен обзор

Курс контролна дейност на КЗЛД – 10 май 2018 Курс контролна дейност на КЗЛД предоставя полезна информация за мерките, които Комисията за защита на личните данни ще прилага след 25 май 2018. Контролната дейност на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е едно от правомощията на надзорния орган, регламентирани в разпоредбата на Закон за защита […]

Курс за DPO

Курс за DPO 26 април 2018. Встъпително обучение на Длъжностно лице по защита на данните Курс за DPO – Data Protection Officer Курс за DPO e насочен към длъжностните лица по защита на данните, които ще бъдат в центъра на тази нова правна рамка за много организации, улесняващи спазването на разпоредбите на GDPR.

Въведение в GDPR (Общ регламент относно защитата на данните) 

GDPR oбучение Въведение в GDPR (виж новите дати за м. май 2018 – тук) Програмата за GDPR обучение в учебен център ТЕЗА покрива основните изисквания към организациите относно Регламента за защита на личните данни, който се прилага от 25 май 2018 и ще важи за всички публични и частни институции. Въведение в GDPR е първият от трите […]

DPO курс – встъпително Обучение Длъжностно лице по защита на данните

DPO курс (Data Protection Officer) Встъпително обучение Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) (виж новите дати за м. май 2018 – тук) Изискване на регламента към DPO: Общият регламент за защита на данните (GDPR), който се прилага пряко във всички държави членки на ЕС от 25 май 2018 г., предвижда модернизирана рамка за спазване на […]

Курс Контролна дейност на КЗЛД – правен обзор

Курс – Правен обзор на контролната дейност на КЗЛД (във връзка с прилагането на GDPR) Контролната дейност на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е едно от правомощията на надзорния орган, регламентирани в разпоредбата на Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД). Комисията извършва проверки на администраторите на лични данни за спазването на нормативните актове в областта […]