ТЕЗА ще участва в международна изложба BETT 2020, 22-25.01. 2020, Лондон, Великобритания

BETT 2020 се провежда от 22 до 25 януари в Лондон, Великобритания

 

ТЕЗА ще вземе участие в най-голямото международно изложение за иновации и технологии в образованието BETT 2020.

Събитието обединява повече от 800 световни компании и се посещава от над 34 000 души.

Като водеща компания в разработката и разпространението на образователни технологии, ТЕЗА ще има възможността да представи част от тях на международното изложение в Лондон.

ТЕЗА е компания с 15 години опит в разработването на електронни приложения за обучение.

Разработеното учебно съдържание включва над 500 електронни курса, на общо над 10 езика.

 
 

С подкрепата на: Проект BG16RFOP002-2.052-0002 „Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Вижте още  дизайн на уебсайт с WordPress от Теза