Начало » Новини и събития

Новини

Курс по Linux LPI 101
Курс по Linux LPI 101

Курс Linux LPI 101 Курс Linux LPI 101 подготвя участниците за успешно преминаване на изпит и придобиване на сертификат LPIC1. Не се изискват познания и предишен опит с Линукс. Курс Linux LPI 101 от ТЕЗА покрива версия 3 (налична от 1 Април, …


Повече


Процедура за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01
Процедура за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01

    „ТЕЗА“ ООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0439-C01/07.03.2017 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, провежда процедура …


Повече


Курс за DPO – Встъпително обучение на Длъжностно лице по защита на данните
Курс за DPO – Встъпително обучение на Длъжностно лице по защита на данните

  Курс за Data Protection Officer – DPO Встъпително обучение на Длъжностно лице по защита на данните – ДЛЗД Изискване на регламента към DPO: Общият регламент за защита на данните (GDPR), който ще се прилага пряко във всички държави членки …


Повече


Курс Контролна дейност на КЗЛД – правен обзор
Курс Контролна дейност на КЗЛД – правен обзор

  Курс - Правен обзор на контролната дейност на КЗЛД (във връзка с прилагането на GDPR) Контролната дейност на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е едно от правомощията на надзорния орган, регламентирани в разпоредбата на Закон за защита на …


Повече


Курс GDPR (Общ регламент относно защитата на данните)
Курс GDPR (Общ регламент относно защитата на данните)

Курс GDPR (Общ регламент относно защитата на данните - с пряко приложение от 25 май 2018 г.) Тук разказваме защо обучението по GDPR е най-важният елемент от подготовката на организациите за спазването му и защо най-добрият курс в момента се предлага …


Повече


Всички новини


Поискай оферта