Курс GDRP

Курс GDPR (Общ регламент относно защитата на данните)

Курс GDPR (Общ регламент относно защитата на данните – с пряко приложение от 25 май 2018 г.)

Тук разказваме защо обучението по GDPR е най-важният елемент от подготовката на организациите за спазването му и защо най-добрият курс в момента се предлага от Теза.

   –  Нямам време да чета всичко. Искам бързи факти.

Виж бързи факти тук >

Преди да обясним защо обучението по GDPR е важно, първо знаете ли какви могат да бъдат последствията от неспазването на GDPR?

Ако организацията или неин служител с достъп до лични данни умишлено или по небрежност наруши разпоредбите на регламента, може да ѝ бъде наложена „глоба” или „имуществена санкция” в размер на до 20 000 000 EUR (Да, правилно – двадест милиона евро), а за фирми дори до 4 % от общият им годишен световен оборот за предходната финансова година, която от двете суми е по-висока!

Повече

GDPR-May-2018

Обучение по GDPR от ТЕЗА – Бързи факти

Обучение по GDPR от ТЕЗА:

Три причини да въведете GDPR

1. Спазването на регламента е задължително е от 25 май 2018 за всички организации, независимо, че в България все още няма местно законодателство. Може и да не разберете как някой от Германия ще ви съди по немското законодателство. Ако имате чуждестранен партньор може да сте отговорни за личните данни, които си обменяте с него по тяхното законодателство и дори да не сте го разбрали… и да отнесете глоба до 20 милиона Евро и дори повече.

2. От 25 май 2018 г. всички сериозни организации от Европа ще искат да прилагате GDPR, за да работите с тях. Не само те, но и тези извън Европа ако имат дейност/бизнес с Европа са длъжни спазват регламента.

Повече