Курс по разработка на проекти с отворен код

Курс по разработка на проекти с отворен код

Проектите с отворен код са източник на едни от най-сериозните знания и умения в областта на програмирането. В глобалните хранилища (каквото е GitHub) може да се открият проекти с отворен код на почти всяка тематика, за която се създава софтуер. Създаването на софтуер с отворен код е възникнало като противовес на комерсиално разработваните системи, които по правило са със затворен код.

Повече

Двугодишна програма по Компютърна Анимация за ученици

Двугодишна програма по Компютърна Анимация за ученици

В модерния свят на онлайн медии почти няма сектор, който да не работи с анимации. С двугодишна програма по Компютърна Анимация за ученици  даваме възможност на Вашите деца за кариерно ориентирано обучение в изключително креативна атмосфера, използвайки най-новият софтуер и технологии. В програмата се изучават техники за създаване на история, 3D софтуер, програми за дигитално редактиране, включително децата Ви ще получат допълнителни знания по HTML5 и CSS3, PHP & MySQL и JavaScript за аниматори.

Повече

Стартира част II от двугодишната програма по Компютърна Анимация за ученици

Стартира част II от двугодишната програма по Компютърна Анимация за ученици

Вдъхновете и развийте живота на Вашите деца, като ги запишете в курса по компютърна анимация. Обучението започва на 30.09.2017 г. /събота/. Повече информация за програмата можете да намерите ТУК. Краен срок за записване: 21.09.2017 г., местата са ограничени!

Повече

Курс по 3D анимация (Autodesk 3ds Max) /част 2/

Курс по 3D анимация (Autodesk 3ds Max) /част 2/

45 уч. часа

 

Новият Курс по 2D анимация (Autodesk 3ds Max) /част 2/ на учебен център ТЕЗА надгражда знанията и уменията на учениците – бъдещи компютърни аниматори.

Autodesk 3ds Max e софтуер за 3D моделиране, анимация и рендиране и се използва в много индустрии, включително за компютърни игри, телевизионни реклами и архитектурно моделиране. Много филми са използвали 3ds Max или предишни версии на програмата под предишни имена в CGI анимация, като “Аватар” и „2012“, които съдържат компютърно генерирани графики от 3ds Max, заедно с активни изпълнения на живо.

Повече

Курс по PHP & MySQL за аниматори

 

Курс по PHP & MySQL за аниматори

45 уч. часа

 

Новата програма на учебен център ТЕЗА е насочена към ученици – бъдещи Уеб дизайнери, администратори на Интернет страници, дизайнери, програмисти и други.

PHP е език за програмиране с отворен код, създаден от Размус Лердорф специално за разработка на уеб сайтове. Той изпълнява скриптове, работещи върху уеб сървъра, преди информацията да се изпрати на браузъра на клиента. Най-често PHP се използва съвместно с базата данни MySQL, която съхранява информацията необходима за работата на един уеб сайт.

Повече

Курс по 2D анимация (Adobe Аnimate) /част 2/

Курс по 2анимация (Adobe Аnimate) /част 2/

45 уч. часа

Новият Курс по 2D анимация /част 2/ на учебен център ТЕЗА надгражда знанията и уменията на учениците – бъдещи компютърни аниматори, за създаване на творчески продукти с Adobe Аnimate. Обучението има практическата насоченост и има за цел след завършването му учениците да могат сами да създават свои проекти.

Повече

Курс по JavaScript за аниматори – II част

Курс по JavaScript за аниматори – II част

45 уч. часа

Новата програма на учебен център ТЕЗА е насочена към ученици – бъдещи Уеб дизайнери, администратори на Интернет страници, дизайнери, програмисти и други.

JavaScript е език за програмиране, който се интерпретира и се разпространява с повечето известни уеб браузъри, като е възможно да се използва и като сървърен език за програмиране. Той поддържа обектно-ориентиран и функционален стил на програмиране. Създаден е от Netscape през 1995 г.

Повече

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01

„ТЕЗА“ ООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0439-C01/07.03.2017 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, прекратява процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. с предмет:

Повече

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0439-C01

„ТЕЗА“ ООД като бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0439-C01/07.03.2017 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, провежда процедура за избор на изпълнител с публична покана съгласно Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. с предмет:

Повече